Speciální pedagogika (studium k získání kvalifikace speciálního pedagoga)

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2014/2015 nebo později.

6
6

Povinné předměty

sk: O#KRSP14A1, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18900Metodologie I (výzkumná)12HZk01.41-KSP
ORSP18901Speciální pedagogika I. (znevýhodněného člověka s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením)16HZk01.41-KSP
ORSP18902Speciální pedagogika II. (znevýhodněného člověka s mentálním postižením, tělesným postižením a se zrakovým postižením)16HZk01.41-KSP
ORSP18903Speciální pedagogika III. (znevýhodněného člověka s poruchami chování, se specifickými poruchami učení)16HZk01.41-KSP

Limit skupiny: 4 <> 0

13
sk: O#KRSP14A2, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18904Základy neurologie8HZk02.41-KSP
ORSP18905Základy psychiatrie8HZk02.41-KSP
ORSP18906Základy pediatrie8HZk02.41-KSP
ORSP18907Základy oftalmologie8HZk02.41-KSP
ORSP18908Základy ORL a foniatrie8HZk02.41-KSP
ORSP18909Patopsychologie I14HKZ02.41-KSP

Limit skupiny: 6 <> 0

18
sk: O#KRSP14A3, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18910Inkluzivní didaktika10HZk03.41-KSP
ORSP18911Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s těžkým a kombinovaným postižením10HZk03.41-KSP
ORSP18919Patopsychologie II.14HKZ03.41-KSP
ORSP18918Psychometrie, statistiky12HZk03.41-KSP
ORSP18917Tvorba individuálních vzdělávacích plánů I.10HZ03.41-KSP
ORSP18920Metodologie II. (sppg diagnostika ve vztahu k nejčastějším typům zdravotního postižení /znevýhodnění)12HZk03.41-KSP

Limit skupiny: 6 <> 0

23
sk: O#KRSP14A4, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18921Speciálně pedagogické poradenství I. se zaměřením na děti raného a předškolního věku: – s narušenou komunikační schopností8HZk04.41-KSP
ORSP18922Speciálně pedagogické poradenství I. se zaměřením na děti raného a předškolního věku – se sluchovým postižením,8HZk04.41-KSP
ORSP18923Speciálně pedagogické poradenství I. se zaměřením na děti raného a předškolního věku – s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra8HZk04.41-KSP
ORSP18924Speciálně pedagogické poradenství I. se zaměřením na děti raného a předškolního věku – s tělesným postižením8HZk04.41-KSP
ORSP18925Speciálně pedagogické poradenství I. se zaměřením na děti raného a předškolního věku – se zrakovým postižením8HZk04.41-KSP

Limit skupiny: 5 <> 0

28
sk: O#KRSP14A5, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18931Speciálně pedagogické poradenství II. se zaměřením na žáky školního věku: – s narušenou komunikační schopností8HZk05.41-KSP
ORSP18932Speciálně pedagogické poradenství II. se zaměřením na žáky školního věku: – se sluchovým postižením8HZk05.41-KSP
ORSP18933Speciálně pedagogické poradenství II. se zaměřením na žáky školního věku: – s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra8HZk05.41-KSP
ORSP18934Speciálně pedagogické poradenství II. se zaměřením na žáky školního věku: – s tělesným postižením8HZk05.41-KSP
ORSP18935Speciálně pedagogické poradenství II. se zaměřením na žáky školního věku: – se zrakovým postižením8HZk05.41-KSP
ORSP18936Tvorba IVP II10HKZ05.41-KSP
ORSP18937Odborná praxe30HZ05.41-KSP
ORSP18938Případová studieZ05.41-KSP
ORSP18930Závěrečná práceZ05.41-KSP

Limit skupiny: 9 <> 0

33
sk: O#KRSP14A6, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18928Praxe SPU20HZ06.41-KSP
ORSP18929Praxe etopedie20HZ06.41-KSP

Limit skupiny: 2 <> 0

38
38

Povinně volitelné předměty

sk: O#KRSP14B5, roc: 3, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18926Poradenství SPU10HZk05.41-KSP
ORSP18927Poradenství etopedie10HZk05.41-KSP

Limit skupiny: 1 >= 0

Student volí jeden ze dvou nabídnutých předmětů.

46
46

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 22.11.2019