Specializace v pedagogice-speciální pedagogika (pro učitele)

6
6

Povinné předměty

sk: O#KRSP10P, roc: 1, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18001Filosofie I.10HZ01.41-KSP
ORSP18002Informační a komunikační technologie pro SpPg15HZ02.41-KSP
ORSP18003Pedagogika nové směry10HZk01.41-KSP
ORSP18004Psychologie pedagogická a sociální20HZk01.41-KSP
ORSP18005Základy SpPg a dějiny20HZk01.41-KSP
ORSP18006Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství I.10HZ01.41-KSP
ORSP18007Patopsychologie10HZk01.41-KSP
ORSP18101Filosofie II.10HZk02.41-KSP
ORSP18016Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství II.10HZk02.41-KSP
ORSP18008Základy etopedie10HZk02.41-KSP
ORSP18009Základy logopedie10HZk02.41-KSP
ORSP18010Základy psychopedie10HZk02.41-KSP
ORSP18011Základy somatopedie10HZk02.41-KSP
ORSP18012Základy surdopedie10HZk02.41-KSP
ORSP18013Základy tyflopedie10HZk02.41-KSP
ORSP18SZPESouborná zkouška z pediíSZ01.41-KSP

Limit skupiny: 16 <> 0

13
sk: O#KRSP09P, roc: 0, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18201Inklusivní vzdělávání (e-learningový kurz pro učitele)10HZ04.41-KSP
ORSP18001Filosofie I.10HZ01.41-KSP
ORSP18101Filosofie II.10HZk02.41-KSP
ORSP18204Sociálně právní ochrana zdravotně postižených10HZ03.41-KSP
ORSP18205Managment10HZ04.41-KSP
ORSP18206Základy ORL, foniatrie a audiologie20HZ+Zk04.41-KSP
ORSP18207Základy neurologie a psychiatrie20HZ+Zk04.41-KSP
ORSP18208Základy oftalmologie20HZ+Zk04.41-KSP
ORSP18209Základy pediatrie a neurologie20HZ+Zk04.41-KSP
ORSP18210Tvorba indicivuálně vzdělávacích plánů20HKZ03.41-KSP
ORSP18211Oborová praxe I.40HZ03.41-KSP
ORSP18221Oborová praxe II.30HZ04.41-KSP
ORSP18SZPESouborná zkouška z pediíSZ01.41-KSP

Limit skupiny: 14 <> 0

18

20
20

Volitelné předměty

sk: O#KRSP09V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18705Znakový jazyk I. (nepovinný)15HKZ0ZS41-KSP
ORSP18715Znakový jazyk II. (nepovinný)15HKZ0LS41-KSPORSP18705
ORSP18ZZNZávěrečná zkouška ze Znakového jazykaZk0LS41-KSPORSP18705,
ORSP18715

26
26

Předmět ORSP18002 plní studenti, kteří neabsolvovali obdobný předmět v průběhu posledních 3 let zakončený KZ nebo ZK. Student volí jednu pedii a příslušnou medicinskou disciplínu. Z ostatních pedií vykoná soubornou zkoušku. Předměty ORSP18001, ORSP18101 ORSP18003 a plní studenti, kteří neabsolvovali obdobný předmět v průběhu posledních 5 let. Volitelné předměty ORSP18705 a ORSP18715 jsou podmínkou pro vykonání nepovinné závěrečné zkoušky ze znakového jazyka.

Poslední změna: 22.11.2019