Specializace v pedagogice-speciální pedagogika (pro speciální pedagogy)

6
6

Povinné předměty

sk: O#KRSP09P, roc: 1, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18201Inklusivní vzdělávání (e-learningový kurz pro učitele)10HZ02.41-KSP
ORSP18001Filosofie I.10HZ01.41-KSP
ORSP18101Filosofie II.10HZk02.41-KSP
ORSP18204Sociálně právní ochrana zdravotně postižených10HZ01.41-KSP
ORSP18205Managment10HZ02.41-KSP
ORSP18206Základy ORL, foniatrie a audiologie20HZ+Zk02.41-KSP
ORSP18207Základy neurologie a psychiatrie20HZ+Zk02.41-KSP
ORSP18208Základy oftalmologie20HZ+Zk02.41-KSP
ORSP18209Základy pediatrie a neurologie20HZ+Zk02.41-KSP
ORSP18210Tvorba indicivuálně vzdělávacích plánů20HKZ01.41-KSP
ORSP18211Oborová praxe I.40HZ01.41-KSP
ORSP18221Oborová praxe II.30HZ02.41-KSP
ORSP18SZPESouborná zkouška z pediíSZ01.41-KSP

Limit skupiny: 14 <> 0

13
13

Povinně volitelné předměty

Logopedie

sk: O#KRSP09P1, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18301Logopedie dětského věku I.15HZ+Zk01.41-KSP
ORSP18311Logopedie dětského věku II.15HZ+Zk01.41-KSP
ORSP18302Logopedie školního věku15HZ+Zk02.41-KSP
ORSP18303Logopedie dospělého věku15HZ+Zk02.41-KSP
ORSP18304Logopedická diagnostika a metodika20HZ02.41-KSP

Limit skupiny: 5 >= 0

22

Etopedie

sk: O#KRSP09P2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18401Etopedie I.30HZ+Zk01.41-KSP
ORSP18411Etopedie II.30HZ+Zk02.41-KSP

Limit skupiny: 2 >= 0

29

Psychopedie

sk: O#KRSP09P3, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18501Současné trendy v psychopedii10HZ+Zk01.41-KSP
ORSP18502Psychopedická diagnostika10HZ01.41-KSP
ORSP18503Výchova a vzdělávání osob s MP20HZ+Zk02.41-KSP
ORSP18504Předmětové metodiky20HZ02.41-KSP

Limit skupiny: 4 >= 0

36

Somatopedie

sk: O#KRSP09P4, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18601Psychologie OTZP10HZ01.41-KSP
ORSP18602Socializace OTZP10HZ+Zk02.41-KSP
ORSP18603Výchova a vzdělávání OTZP10HZ+Zk01.41-KSP
ORSP18604Rehabilitace OTZP a ortopedická protetika10HZ01.41-KSP
ORSP18605TZP dítě předškolního věku10HZ02.41-KSP
ORSP18606Speciální metodiky10HZ+Zk02.41-KSP

Limit skupiny: 6 >= 0

43

Surdopedie

sk: O#KRSP09P5, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18701Surdopedie I.15HZ+Zk01.41-KSP
ORSP18711Surdopedie II.15HZ+Zk01.41-KSP
ORSP18702Surdopedie – speciální didaktika I.15HZ+Zk02.41-KSP
ORSP18712Surdopedie – speciální didaktika II.15HZ+Zk02.41-KSP

Limit skupiny: 4 >= 0

50

Tyflopedie

sk: O#KRSP09P6, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18801Metodika a didaktika školy pro nevidomé25HZ+Zk01.41-KSP
ORSP18802Metodika a didaktika školy pro slabozraké10HZ+Zk02.41-KSP
ORSP18805Rehabilitace ZP20HZ+Zk02.41-KSP

Limit skupiny: 3 >= 0

57
57

Volitelné předměty

sk: O#KRSP09V, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORSP18705Znakový jazyk I. (nepovinný)15HKZ01.41-KSP
ORSP18715Znakový jazyk II. (nepovinný)15HKZ02.41-KSPORSP18705
ORSP18ZZNZávěrečná zkouška ze Znakového jazykaZk02.41-KSPORSP18705,
ORSP18715

63
63

Student si volí jednu skupinu pedií a příslušnou medicínskou disciplínu. Ze zbylých pedií vykoná soubornou zkoušku. Volitelné předměty jsou podmínkou pro vykonání nepovinné závěrečné zkoušky ze znakového jazyka.

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 22.11.2019