Německý jazyk

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2015/2016 nebo později.

6
6

Povinné předměty

sk: O#CRG15NJA, roc: 1, limit: 40
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCRG15NJ01Úvod do studia germanistiky5/5Zk31.41-KG
OCRG15NJ02Fonetika a fonologie NJ I7/7Z21.41-KG
OCRG15NJ03Morfologie NJ I7/7Z21.41-KG
OCRG15NJ04Dějiny německy mluvících zemí10/0Zk31.41-KG
OCRG15NJ05Reálie německy mluvících zemí I5/5Z21.41-KG
OCRG15NJ06Úvod do studia literatury5/5Zk31.41-KG
OCRG15NJ07Jazyková cvičení I0/10Zk51.41-KG
OCRG15NJ08Fonetika a fonologie NJ II7/7Zk42.41-KG
OCRG15NJ09Morfologie NJ II7/7Zk42.41-KG
OCRG15NJ10Reálie německy mluvících zemí II5/5Zk32.41-KG
OCRG15NJ11Syntax NJ I7/7Z22.41-KG
OCRG15NJ12Literatura I7/7Z22.41-KG
OCRG15NJ13Jazyková cvičení II0/12Zk52.41-KG

11
sk: O#CRG15NJB, roc: 2, limit: 40
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCRG15NJ14Lingvodidaktika NJ I7/7Z33.41-KG
OCRG15NJ15Syntax NJ II7/7Zk33.41-KG
OCRG15NJ16Lexikologie německého jazyka7/7Zk33.41-KG
OCRG15NJ17Literatura II7/7Z33.41-KG
OCRG15NJ18Literatura pro děti a mládež5/5Zk43.41-KG
OCRG15NJ19Jazyková cvičení III0/12Z43.41-KG
OCRG15NJ20Lingvodidaktika NJ II7/7Zk44.41-KG
OCRG15NJ21Vývoj jazyka5/5Z34.41-KG
OCRG15NJ22Textová lingvistika5/5Z24.41-KG
OCRG15NJ23Literatura III7/7Zk34.41-KG
OCRG15NJ24Jazyková cvičení IV0/10Zk54.41-KG
OCRG15NJ25Seminář k závěrečné práci I0/10Z34.41-KG

14
sk: O#CRG15NJC, roc: 3, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCRG15NJ26Didaktika nelingvistických disciplín7/7Z35.41-KG
OCRG15NJ27Stylistika a analýza textů7/7Zk45.41-KG
OCRG15NJ28Literatura IV7/7Zk35.41-KG
OCRG15NJ29Česko-německé literární vztahy5/5Z35.41-KG
OCRG15NJ30Seminář k závěrečné práci II0/10Z35.41-KG

18
18

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 28.05.2020