Matematika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

6
6

Povinné předměty

sk: O#CRM17UMA, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCRM17UM01Pre-algebra 8/88HZk01.41-KMDM
OCRM17UM02Syntetická geometrie I 6/88HZ01.41-KMDM
OCRM17UM03Elementární matematika 4/44HZ01.41-KMDM
OCRM17UM04Dynamická geometrie 0/44HZ01.41-KMDM
OCRM17UM05Elementární funkce4/44HKZ02.41-KMDM
OCRM17UM06Lineární algebra 8/86HZ+Zk02.41-KMDM
OCRM17UM07Syntetická geometrie II 6/66HZk02.41-KMDM
OCRM17UM08Analytická geometrie I 6/66HZ+Zk02.41-KMDM
OCRM17UM09Úvod do didaktiky matematiky 4/44HZ02.41-KMDM

11
sk: O#CRM17UMB, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCRM17UM10Matematická analýza I 8/88HZ+Zk03.41-KMDM
OCRM17UM11Didaktika matematiky I 4/89HZ03.41-KMDM
OCRM17UM12Analytická geometrie II 6/65HKZ03.41-KMDM
OCRM17UM13Číselné a algebraické struktury 6/66HZk03.41-KMDM
OCRM17UM14Výukový experiment 0/84HZ03.41-KMDM
OCRM17UM15Náslechová praxe 0/410HZ04.41-KMDM
OCRM17UM16Polynomická algebra 6/66HKZ04.41-KMDM
OCRM17UM17Didaktika matematiky II 4/88HZk04.41-KMDM
OCRM17UM18Matematická analýza II 4/86HZ+Zk04.41-KMDM
OCRM17UM19Rovnice a nerovnice 0/44HZ04.41-KMDM

14
sk: O#CRM17UMC, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCRM17UM20Geometrie 6/66HZk05.41-KMDM
OCRM17UM21Symetrie v algebře 4/43HZ05.41-KMDM
OCRM17UM22Didaktika matematiky III 4/85HZk05.41-KMDM
OCRM17UM23Diskrétní matematika 6/66HKZ05.41-KMDM
OCRM17UM24Matematická analýza III 8/88HZk06.41-KMDM
OCRM17UM25Pedagogická praxe 20HZ06.41-KMDM
OCRM17UM26Statistika a pravděpodobnost 6/66HKZ06.41-KMDM
OCRM17UM27Teorie čísel 0/84HKZ06.41-KMDM
OCRM17UM28Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 4/44HZ06.41-KMDM
OCRM17UM29Matematické aktivity pro žáky základních a středních škol 0/86HZ06.41-KMDM

18
18

Poslední změna: 25.08.2020