Francouzský jazyk kurz

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2013/2014 nebo později.

6
6

Povinné předměty

Blok povinných předmětů

sk: O#KRFJ13A1, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJO6031Úvod do studia FJ a románských jazyků14/0Zk01.41-KFJL
ORFJO6032Morfologie FJ7/7KZ01.41-KFJL
ORFJO6033Fonetika a fonologie FJ7/7KZ01.41-KFJL
ORFJO6037Praktický jazyk a reálie I0/14Z01.41-KFJL

Limit skupiny: 4 <> 0

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině.

15

Blok povinných předmětů

sk: O#KRFJ13A2, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJO6034Fonetika – korektivní cvičení0/14KZ02.41-KFJL
ORFJO6035Lexikologie FJ I7/7Z02.41-KFJL
ORFJO6036Syntax FJ I7/7Z02.41-KFJL
ORFJO6038Praktický jazyk a reálie II0/14KZ02.41-KFJL

Limit skupiny: 4 <> 0

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině.

22

Blok povinných předmětů

sk: O#KRFJ13A3, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJO6039Lexikologie FJ II7/7Zk03.41-KFJL
ORFJO6040Syntax FJ II7/7Zk03.41-KFJL
ORFJO6041Praktický jazyk a reálie III0/14Z03.41-KFJL
ORFJO6043Práce s literárním textem I0/14Z03.41-KFJL

Limit skupiny: 4 <> 0

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině.

29

Blok povinných předmětů

sk: O#KRFJ13A4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJO6042Praktický jazyk a reálie IV0/14KZ04.41-KFJL
ORFJO6044Práce s literárním textem II0/14KZ04.41-KFJL
ORFJO6045Praktická překladová cvičení0/14KZ04.41-KFJL
ORFJO6046Aplikovaná didaktika FJ na ZŠ a SŠ I0/14Z04.41-KFJL

Limit skupiny: 4 <> 0

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině

36

Blok povinných předmětů

sk: O#KRFJ13A5, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJO6047Textová lingvistika I0/14KZ05.41-KFJL
ORFJO6048Praktický jazyk a reálie V0/14KZ05.41-KFJL
ORFJO6050Aplikovaná didaktika FJ na ZŠ a SŠ II0/14KZ05.41-KFJL
ORFJO6052Práce s literárním textem III0/14Zk05.41-KFJL

Limit skupiny: 4 <> 0

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině.

43

Blok povinných předmětů

sk: O#KRFJ13A6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJO6053Aplikovaná lingvistika0/14Z06.41-KFJL
ORFJO6054Textová lingvistika II0/14Zk06.41-KFJL
ORFJO6049Praktický jazyk a reálie VI0/14Zk06.41-KFJL
ORFJO6051Aplikovaná didaktika FJ na ZŠ a SŠ III0/14Zk06.41-KFJL

Limit skupiny: 4 <> 0

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině.

51
51

Poslední změna: 21.06.2016