Francouzský jazyk kurz

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2012/2013 nebo dříve.

6
6

Povinné předměty

Blok povinných předmětů

sk: O#RFJ611, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJ06001Úvod do studia FJ a románských jazyků12/0Zk01.41-KFJL
ORFJ06002Morfologie I7/7Z01.41-KFJL
ORFJ06004Jazykový seminář a frankofonní reálie I0/14Z11.41-KFJL
ORFJ06007Dějiny a kultura Francie v evropském kontextu2/0Zk01.41-KFJL

Limit skupiny: 0 <> 1

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině.

15

Blok povinných předmětů

sk: O#RFJ621, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJ06003Morfologie II7/7Zk02.41-KFJL
ORFJ06005Jazykový seminář a frankofonní reálie II0/14KZ12.41-KFJL
ORFJ06008Fonetika a fonologie FJ7/7Zk02.41-KFJL
ORFJ06009Úvod do literární vědy6/6Z02.41-KFJL
ORFJ06010Úvod do studia francouzské literatury2/0Z02.41-KFJL

Limit skupiny: 0 <> 1

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině.

22

Blok povinných předmětů

sk: O#RFJ631, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJ06011Lexikologie FJ I7/7Z03.41-KFJL
ORFJ06013Francouzská literatura I7/7Z13.41-KFJL
ORFJ06015Syntax FJ I5/9Z03.41-KFJL
ORFJ06017Jazykový seminář a frankofonní reálie III0/14KZ13.41-KFJL

Limit skupiny: 0 <> 2

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině.

29

Blok povinných předmětů

sk: O#RFJ641, roc: 2, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJ06012Lexikologie FJ II7/7Z04.41-KFJL
ORFJ06014Francouzská literatura II7/7Zk14.41-KFJL
ORFJ06016Syntax FJ II5/9Zk04.41-KFJL
ORFJ06018Jazykový seminář a frankofonní reálie IV0/14KZ14.41-KFJL
ORFJ06019Praktická překladová cvičení IZ04.41-KFJL

Limit skupiny: 0 <> 2

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině

36

Blok povinných předmětů

sk: O#RFJ651, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJ06020Textová lingvistika I7/7Z15.41-KFJL
ORFJ06021Francouzská literatura III7/7Z05., 6.41-KFJL
ORFJ06023Jazykový seminář a frankofonní reálie V0/14KZ15.41-KFJL
ORFJ06024Aplikovaná didaktika FJ na ZŠ a SŠ I0/14Z15.41-KFJL
ORFJ06030Praktická překladová cvičení IIZ05.41-KFJL

Limit skupiny: 0 <> 3

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině.

43

Blok povinných předmětů

sk: O#RFJ661, roc: 3, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ORFJ06029Textová lingvistika II7/7Zk16.41-KFJL
ORFJ06022Francouzská literatura IV7/7Z06.41-KFJL
ORFJ06025Aplikovaná didaktika FJ na ZŠ a SŠ II0/14Z06.41-KFJL
ORFJ06028Vybrané kapitoly z francouzské gramatiky0/14Z06.41-KFJL

Limit skupiny: 0 <> 1

Kombinované tříleté rozšiřující studium je ukončeno písemnou a ústní závěrečnou zkouškou z francouzské lingvistiky, literatury a didaktiky FJ a obhajobou závěrečné práce ve francouzštině.

51
51

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 16.06.2016