Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

6
6

Povinné předměty

sk: O#R751511, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0410101Matematika14HZ01.41-KMDM
OK0403102Český jazyk I s didaktikou10HZ+Zk21.41-KCJOCRN17UC02
OK0404103Úvod do teorie literatury I10HZ21.41-KCL
OK0415105Didaktika 1. st. ZŠ Ia12HZ01.41-KPPP
OK0413106Psychologie10/010H---01.41-KPSY
OK0412107Vlastivěda8/08H---01.41-KOVF
OK0402109Prvouka10HZk21.41-KBES
OK0421111Výtvarné explorace plošné I2/810HKZ01.41-KVV

Limit skupiny: 8 <> 6

13
sk: O#R751521, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0404104Literatura pro děti I7HZ22.41-KCL
OK0415115Didaktika 1. st. ZŠ Ib12/06HZ+Zk02.41-KPPP
OK0402108Základy přírodních věd8HZ22.41-KBES
OK0421112Výtvarné explorace prostorové I2/810HKZ02.41-KVV
OK0404105Úvod do teorie literatury II7HZ+Zk22.41-KCL
OK0413107Psychologie II10/010HZ+Zk02.41-KPSYOK0413106
OK0410102Matematika b20HKZ02.41-KMDM

Limit skupiny: 7 <> 6

18
sk: O#R751531, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0410201Matematika s didaktikou14HZ03.41-KMDMOK0410101
OK0403202Český jazyk II s didaktikou I15HZ23.41-KCJ
OK0404203Literatura pro děti II7HZ+Zk23.41-KCL
OK0415205Didaktika 1. stupně ZŠ IIa12HZ03.41-KPPP
OK0413206Poruchy učení10/010HZ+Zk03.41-KPSY
OK0412207Vlastivěda10/010HZk03.41-KOVF
OK0408209Hudební výchova I10HZ03.41-KHV
OK0421210Materiálová tvorba I2/810HZ03.41-KVV
OK0420212Teorie a didaktika TV4HZ03.41-KTV
OK0420213Fyziol., anatom. základy pohybu6HZ03.41-KTV
OK0419217Technická a informační výchova I.5HZ03.41-KITTV

Limit skupiny: 11 <> 4

23
sk: O#R751541, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0404204Literární seminář6HZ24.41-KCL
OK0415225Didaktika 1. stupně ZŠ IIb12HZ+Zk04.41-KPPP
OK0402208Didaktika přírodovědy8HZ+Zk24.41-KBES
OK0408218Hudební výchova II10HZ04.41-KHV
OK0421211Výtvarná výchova a kultura I, II, III5/510HZk04.41-KVV
OK0420214Teorie a did. zdravotní TV5HZ04.41-KTV
OK0420215Teorie a did. pohyb. a sport. her3HZ04.41-KTV
OK0420216Teorie a did. plavání2HZ04.41-KTV
OK0403203Český jazyk II s didaktikou II16HZ+Zk24.41-KCJ
OK0410401Matematika s didaktikou b16Z+Zk04.41-KMDM
OK0419218Technická a informační výchova II.5HZ04.41-KITTV

Limit skupiny: 11 <> 6

28
sk: O#R751551, roc: 3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0410301Matematika s didaktikou a pedagogická praxe12HZ15.41-KMDMOK0410201
OK0403302Český jazyk III s didaktikou7HZ25.41-KCJ
OK0404303Didaktika literární výchovy I8HZ25.41-KCL
OK0413304Psychologie handic. žáka a spec. poruchy učení0/1515HZ05.41-KPSY
OK0415306Didaktika rozvoje počáteční čtenář. gramotnosti I8HZ05.41-KPPP
OK0408307Hudební výchova III10HZ05.41-KHV
OK0421308Didaktika VV I, II, III5/510HZk05.41-KVV
OK0420309Teorie a did, pohyb. a sport. her2HZ05.41-KTV
OK0420310Teorie a did. plavání3HZ05.41-KTV
OK0420311Teorie a didaktika atletiky3HZ05.41-KTV
OK0420312Teorie a did. gymnastiky2HZ05.41-KTV
OK0419315Technická a informační výchova III.5HZk05.41-KITTV

Limit skupiny: 12 <> 5

33
sk: O#R751561, roc: 3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0413305Psychologické poradenství5/05HZ06.41-KPSY
OK0420313Didaktika TV5HZ06.41-KTV
OK0420314Souborná ZK z didaktik všech sportůSoub06.41-KTV
OK0418316Kurz speciální pedagogiky10HZ+Zk06.41-KSP
OK0404304Didaktika literární výchovy II7HZk26.41-KCL
OK0410501Matematika s didaktikou a pedagogická praxe b12HKZ06.41-KMDM
OK0408317Hudební výchova IV10HZ+Zk06.41-KHV
OK0420351Teorie a didaktika atletiky2HZ06.41-KTV
OK0420352Teorie a didaktika gymnastiky3HZ06.41-KTV
OK0415336Didaktika rozvoje počáteční čtenář. gramotnosti II8HZk06.41-KPPP

Limit skupiny: 10 <> 2

39
39

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 17.08.2020