Učitelství uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři

6
6

Povinné předměty

sk: O#PUP09A1, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPUP32001Úvod do studia2HZ01.41-UPRPS
OPUP32002Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky32HZk01.41-UPRPS
OPUP32007Psychologie vývojová a osobnosti26HZk01.41-UPRPS
OPUP32009Český jazyk a kultura mluveného projevu10HZ01.41-UPRPS
OPUP32013Filosofie výchovy a hodnotová etika učitelství14HZ01.41-UPRPS
OPUP32016Biologie dítěte10HKZ01.41-UPRPS
OPUP32019Školské právo6HZ01.41-UPRPS

Limit skupiny: 7 <> 0

13
sk: O#PUP09A2, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPUP32003Sociologie výchovy a sociální pedagogika20HZk02.41-UPRPS
OPUP32008Sociální a pedagogická psychologie20HZk02.41-UPRPS
OPUP32010Pedagogicko-psychol. diagnostika20HZ02.41-UPRPS
OPUP32012Uvedení do speciální pedagogiky10HKZ02.41-UPRPS
OPUP32018Pedagogická praxe20HZ02.41-UPRPS

Limit skupiny: 5 <> 0

18
sk: O#PUP09A3, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPUP32015Metodika k závěrečné práci2H---03.41-UPRPS

Limit skupiny: 1 <> 0

23
23

Povinně volitelné předměty

Student si vybere jednu z nabízených dvou specializací (VV nebo HV) a v té bude pokračovat i ve 3. semestru

sk: O#PUP09B2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPUP32005Didaktika výtvarné výchovy I.17HZ02.41-UPRPSOPUP32006 ZOPUP32023
OPUP32006Praktický seminář – vybrané výtvarné techniky I.9HZ02.41-UPRPSOPUP32005 Z
OPUP32023Hlasová výchova6Z02.41-UPRPSOPUP32027 Z,
OPUP32024 Z
OPUP32005
OPUP32024Hudební formy6Z02.41-UPRPSOPUP32023 Z,
OPUP32027 Z
OPUP32005
OPUP32027Didaktika hudební výchovy14Zk02.41-UPRPSOPUP32023,
OPUP32024
OPUP32005

Limit skupiny: 2 >= 0

Student si vybírá celou skupinu předmětů VV nebo HV v rámci své zvolené specializace.

32
sk: O#PUP09B3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPUP32020Didaktika výtvarné výchovy II.14HZk03.41-UPRPSOPUP32005OPUP32021 ZOPUP32026
OPUP32021Praktický seminář – vybrané výtvarné techniky II.18HZ03.41-UPRPSOPUP32020 ZOPUP32026
OPUP32025Psychologie a diagnostika hudebních schopností6Z03.41-UPRPSOPUP32023OPUP32028 Z,
OPUP32030 Z,
OPUP32029 Z,
OPUP32026 Z
OPUP32020
OPUP32026Dějiny hudby v příkladech8Zk03.41-UPRPSOPUP32025 Z,
OPUP32030 Z,
OPUP32029 Z,
OPUP32028 Z
OPUP32020
OPUP32028Nástrojová improvizace6Zk03.41-UPRPSOPUP32025 Z,
OPUP32026 Z,
OPUP32029 Z,
OPUP32030 Z
OPUP32020
OPUP32029Metodika nástrojové hry6Zk03.41-UPRPSOPUP32025 Z,
OPUP32026 Z,
OPUP32028 Z,
OPUP32030 Z
OPUP32020
OPUP32030Rozbor poslechových skladeb6HZ03.41-UPRPSOPUP32028 Z,
OPUP32026 Z,
OPUP32025 Z,
OPUP32029 Z
OPUP32020

Limit skupiny: 2 >= 0

Student si vybírá celou skupinu předmětů VV nebo HV v rámci své zvolené specializace.

38
38

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 18.04.2016