Speciální pedagogika – vychovatelství (pro absolventy SŠ)

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2013/2014 nebo později.

6
6

Povinné předměty

sk: O#KPSPV3A1, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18000Úvod do studia4HZ01.41-KSP
OPSP18001Filozofie výchovy15HZk01.41-KSP
OPSP18002Pedagogika obecná + nové směry I8HZ01.41-KSP
OPSP18004Psychologie obecná a vývojová I.8HZ01.41-KSP
OPSP18006Biologie člověka a zdravotní výchova15HZk01.41-KSP
OPSP18007Základy speciální pedagogiky I.8Z01.41-KSP

Limit skupiny: 6 <> 0

13
sk: O#KPSPV3A2, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18003Pedagogika obecná + nové směry II10HZk02.41-KSP
OPSP18005Psychologie obecná a vývojová II.8HZk02.41-KSP
OPSP18008Základy speciální pedagogiky II.12HZk02.41-KSP
OPSP18009Specifické poruchy učení10Z02.41-KSP
OPSP18214Individuálně výchovně vzdělávací plány20HKZ02.41-KSP

Limit skupiny: 5 <> 0

18
sk: O#KPSPV3A3, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18201Psychologie pedagogická a sociální I.10HZ03.41-KSP
OPSP18203Patopsychologie10HZk03.41-KSP
OPSP18208Pedagogika volného času10HKZ03.41-KSP
OPSP18220Metodika výchovy mimo vyučování I10HZ03.41-KSP
OPSP18211Metodika zájmové činnosti a specializace v zájmových činnostech I.10HZ03.41-KSP
OPSP18215Pedagogická praxe I.10HZ03.41-KSP

Limit skupiny: 6 <> 0

k předmětu OPSP18211:
posluchač volí 2 specializace v zájmové činnosti z nabídnutých cílových skupin:
žáci s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, řečovým a kombinovaným postižením, žáci s poruchami učení, chování a s poruchami autistického spektra
23
sk: O#KPSPV3A4, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18202Psychologie pedagogická a sociální II.10HZk04.41-KSP
OPSP18204Speciálně pedagogická diagnostika10HZk04.41-KSP
OPSP18209Řízení výchovy a vzdělávání10HZ04.41-KSP
OPSP18210Metodika výchovy mimo vyučování II10HKZ04.41-KSP
OPSP18212Metodika zájmové činnosti a specializace v zájmových činnostech II.10HKZ04.41-KSP
OPSP18216Pedagogická praxe II.10HZ04.41-KSP

Limit skupiny: 6 <> 0

k předmětu OPSP18212:
posluchač volí 2 specializace v zájmové činnosti z nabídnutých cílových skupin:
žáci s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, řečovým a kombinovaným postižením, žáci s poruchami učení, chování a s poruchami autistického spektra
28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#KPSPV3B1, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18101Výtvarná výchova s didaktikou10HZ01.41-KSP
OPSP18102Hudební výchova s didaktikou10HZ01.41-KSP

Limit skupiny: 1 >= 0

Student volí jeden z předmětů modulu.

35
sk: O#KPSPV3B2, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18103Tělesná výchova s didaktikou10HZ02.41-KSP
OPSP18104Pracovní výchova s didaktikou10HZ02.41-KSP

Limit skupiny: 1 >= 0

Student volí jeden z předmětů modulu.

41
41

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 22.11.2019