Speciální pedagogika (pro absolventy SŠ)

6
6

Povinné předměty

sk: O#KPSP10P1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18001Filozofie výchovy15HZk01.41-KSP
OPSP18002Pedagogika obecná + nové směry I8HZ01.41-KSP
OPSP18003Pedagogika obecná + nové směry II10HZk02.41-KSP
OPSP18004Psychologie obecná a vývojová I.8HZ01.41-KSP
OPSP18005Psychologie obecná a vývojová II.8HZk02.41-KSP
OPSP18006Biologie člověka a zdravotní výchova15HZk01.41-KSP
OPSP18007Základy speciální pedagogiky I.8Z01.41-KSP
OPSP18008Základy speciální pedagogiky II.12HZk02.41-KSP
OPSP18009Specifické poruchy učení10Z02.41-KSP
OPSP18105Individuální výchovně vzdělávací plány20HKZ01.41-KSP

Limit skupiny: 10 <> 0

13
sk: O#KPSP10P2, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18201Psychologie pedagogická a sociální I.10HZ03.41-KSP
OPSP18202Psychologie pedagogická a sociální II.10HZk04.41-KSP
OPSP18203Patopsychologie10HZk03.41-KSP
OPSP18204Speciálně pedagogická diagnostika10HZk04.41-KSP
OPSP18205Alternativní komunikace I.10HZ03.41-KSP
OPSP18206Alternativní komunikace II.5HZ04.41-KSP
OPSP18207Sociálně právní ochrana5HZ04.41-KSP

Limit skupiny: 7 <> 0

18
18

Povinně volitelné předměty

sk: O#KPSP10V1, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18101Výtvarná výchova s didaktikou10HZ01.41-KSP
OPSP18102Hudební výchova s didaktikou10HZ01.41-KSP

Limit skupiny: 1 >= 0

Student volí dva předměty.

25
sk: O#KPSP10V4, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18103Tělesná výchova s didaktikou10HZ02.41-KSP
OPSP18104Pracovní výchova s didaktikou10HZ02.41-KSP

Limit skupiny: 1 >= 0

Student volí dva předměty.

30
sk: O#KPSP10V2, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18301Příprava pro práci v DD, DÚ, VÚ (etopedie) I.28HZ03.41-KSP
OPSP18302Příprava pro práci v USP a podob. zaříz. (psychopedie) I.28HZ03.41-KSP
OPSP18303Příprava pro práci v asistentů tř. učitelů (integrace) I.28HZ03.41-KSP

Limit skupiny: 1 >= 0

Student volí jeden předmět dle zaměření své práce.

35
sk: O#KPSP10V3, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSP18311Příprava pro práci v DD, DÚ, VÚ (etopedie) II.28HZ04.41-KSP
OPSP18312Příprava pro práci v USP a pod. zař.(psychopedie) II.28HZ04.41-KSP

Limit skupiny: 1 >= 0

Student volí jeden předmět dle zaměření své práce.

41
41

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 22.11.2019