Učitelství odborného výcviku

6
6

Povinné předměty

sk: O#KPOV09P1, roc: 1, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPOV18010Úvod do studia6HZ01.41-KSP
OPOV18001Filozofie výchovy15HZk01.41-KSP
OPOV18002Pedagogika obecná8HZ01.41-KSP
OPOV18003Psychologie obecná a vývojová I.8HZ01.41-KSP
OPOV18004Biologie člověka a zdravotní výchova15HZk01.41-KSP
OPOV18005Základy speciální pedagogiky I.8HZ01.41-KSP
OPOV18006Individuální vzdělávací plány10HKZ01.41-KSP
OPOV18007Řízení a organizace výchovy a vzdělávání11HZ02.41-KSP
OPOV18008Didaktika odborných předmětů20HZ02.41-KSP
OPOV18009Specifické poruchy učení10Z02.41-KSP
OPOV18012Nové směry v pedagogice10HZk02.41-KSP
OPOV18013Psychologie obecná a vývojová II.12HZk02.41-KSP
OPOV18015Základy speciální pedagogiky II.12HZk02.41-KSP

Limit skupiny: 13 <> 0

13
sk: O#KPOV09P2, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPOV18201Psychologie pedagogická a sociální I.10HZ03.41-KSP
OPOV18202Patopsychologie10HZ03.41-KSP
OPOV18203Speciálně pedagogická diagnostika10HZk04.41-KSP
OPOV18204Informační a komunikační technologie pro speciální pedagogy10HZ03.41-KSP
OPOV18205Didaktika odborných předmětů I.10HZk03.41-KSP
OPOV18206Didaktika odborného výcviku15HZ04.41-KSP
OPOV18207Didaktický seminář15HZk03.41-KSP
OPOV18208Program řízené reflexe20HKZ03.41-KSP
OPOV18209Pedagogická praxe15HZ04.41-KSP
OPOV18211Psychologie pedagogická a sociální II.10HZk04.41-KSP
OPOV18215Didaktika odborných předmětů II.15HZk04.41-KSP

Limit skupiny: 13 <> 0

19
19

Poslední změna: 05.11.2019