Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T228: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – výtvarná výchova

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN2VV17A, roc: 1, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNW2V101ATeorie a dějiny výtvarného umění I8HZk31.41-KVV
OKNW2V102AVýtvarná výchova v mezinárodním kontextu8HZk31.41-KVV
OKNW2V103AEmpirický výzkum ve VV I4HZ21.41-KVV
OKNW2V105ANáslechová praxe4HZ11.41-KVV
OKNW2V106ATeorie a dějiny výtvarného umění II8HZk32.41-KVVOKNW2V101A
OKNW2V107ASrovnávací didaktika výtvarné výchovy8HZk32.41-KVVOKNW2V102A
OKNW2V108AEmpirický výzkum ve VV II4HZ12.41-KVVOKNW2V103A
OKNW2V109AGallery and Museum Education4HZ12.41-KVVOKNW2V104A
OKNW2V110ASouvislá pedagogická praxe z VV na ZŠ a ZUŠ12HKZ32.41-KVVOKNW2V105A

13
sk: O#KN2VV17B, roc: 2, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNW2V111ATeorie a dějiny výtvarného umění III4HZ23.41-KVVOKNW2V106A
OKNW2V112AReflektivní bilance výuky výtvarné výchovy4HZ13.41-KVVOKNW2V110A
OKNW2V113AKontexty umění I8HZk33.41-KVVOKNW2V106A
OKNW2V114AKurz výtvarné tvorby8HKZ23.41-KVV
OKNW2V115ASouvislá pedagogická praxe z VV na SŠ a ZUŠ12HKZ33.41-KVVOKNW2V110A
OKNW2V116AKontexty umění II8HZ34.41-KVVOKNW2V113A
OKNW2V117ADiplomový seminář8HZ34.41-KVV
OKNW2V118ASoučasné trendy ve výtvarné výchově8HZ34.41-KVVOKNW2V112A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#KN2VV17C, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNW2V119BAteliér – kresba, malba, grafika I4HZ11.41-KVV
OKNW2V120BAteliér – objektová, prostorová a akční tvorba I4HZ11.41-KVV

Limit skupiny: 1

23
sk: O#KN2VV17D, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNW2V121BAteliér – kresba, malba, grafika II4HZ12.41-KVVOKNW2V119B
OKNW2V122BAteliér – objektová, prostorová a akční tvorba II4HZ12.41-KVVOKNW2V120B

Limit skupiny: 1

28
sk: O#KN2VV17E, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNW2V123BDílna – užitá tvorba I4HZ13.41-KVV
OKNW2V124BDílna – grafický design a fotografie I4HZ13.41-KVV

Limit skupiny: 1

34
34

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM24 Výtvarná výchova s didaktikou

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 28.10.2019