Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T214: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – biologie

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNB2BA1, roc: 1, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNB2B101AObecná antropologie8HZk21.41-KBESOKN1302001
OKNB2B102ADidaktika biologie I12HZ+Zk31.41-KBESOKN1302005
OKNB2B103ABiologická a geologická školní technika8HKZ21.41-KBESOKN1302004
OKNB2B104ANáslechová praxe v oboru biologie4HKZ21.41-KBES
OKNB2B105ADidaktika biologie II12HZ+Zk42.41-KBESOKNB2B102A Z,
OKNB2B104A Z
OKN1302011
OKNB2B106ATerénní práce4HZ22.41-KBESOKN1302007
OKNB2B107ASouvislá praxe z biologie na ZŠ s reflexí12HKZ32.41-KBESOKNB2B104A ZOKN1302009

13
sk: O#KNB2BA3, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNB2B108AVybrané problémy životního prostředí8HKZ33.41-KBESOKN1302002
OKNB2B109AEvoluční biologie12HZ+Zk33.41-KBESOKN1302012
OKNB2B110ASouvislá praxe z biologie na SŠ s reflexí12HKZ33.41-KBESOKNB2B107A ZOKN1302014

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#KNB2BB2, roc: 0, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNB2B113BGenetická a molekulární antropologie8HKZ33.41-KBES
OKNB2B114BEtologie a sociobiologie homininů8HKZ34.41-KBESOKN1302038
OKNB2B115BPaleoanthropology (AJ)8HKZ34.41-KBESOKN1302020
OKNB2B117BAntropologie a výuka antropologie8HKZ34.41-KBES
OKNB2B118BKutikulární analýza8HKZ34.41-KBESOKN1302026
OKNB2B119BPaleobotanika8HKZ33.41-KBESOKN1302025
OKNB2B120BPaleoekologie8HKZ34.41-KBESOKN1302017
OKNB2B121BPraktická geologie8HKZ34.41-KBES
OKNB2B124BInvazní biologie8HKZ33.41-KBES
OKNB2B126BGeobotanika8HKZ34.41-KBES
OKNB2B127BPraktická botanika8HKZ34.41-KBESOKN1302044
OKNB2B129BBryologie a lichenologie8HKZ34.41-KBES
OKNB2B132BEkologie a etologie živočichů8HKZ33.41-KBESOKN1302021
OKNB2B134BPůdní biologie8HKZ33.41-KBESOKN1302030
OKNB2B136BSpeciální zoologie bezobratlých8HKZ34.41-KBESOKN1302029
OKNB2B139BBiostatistika8HKZ33.41-KBES
OKNB2B140BForenzní biologie8HKZ34.41-KBESOKN1302042
OKNB2B141BImunologie8HKZ33.41-KBESOKN1302039
OKNB2B142BMolekularní biologie a výuka molekulární biologie8HKZ34.41-KBES
OKNB2B143BEnvironmentální výchova8HKZ33.41-KBES
OKNB2B145BZáklady environmentální gramotnosti8HKZ34.41-KBES
OKNB2B146BEkonaratologie8HKZ34.41-KBES
OKNB2B111BAntropologie etnik8HKZ31.41-KBESOKN1302031
OKNB2B112BMigrace a ekologie člověka8HKZ32.41-KBES
OKNB2B116BPrimatologie8HKZ31.41-KBESOKN1302032
OKNB2B122BGeologie a výuka geologie8HKZ31.41-KBES
OKNB2B123BBiogeografie rostlin8HKZ31.41-KBES
OKNB2B125BEkologie rostlin8HKZ32.41-KBESOKN1302045
OKNB2B128BBotanika a výuka botaniky8HKZ32.41-KBES
OKNB2B130BBryologie a lichenologie8HKZ31.41-KBES
OKNB2B131BEntomologie8HKZ32.41-KBESOKN1302047
OKNB2B133BHydrobiologické praktikum8HKZ32.41-KBESOKN1302022
OKNB2B135BZoologie a výuka zoologie8HKZ32.41-KBES
OKNB2B137BUrčovací praktikum obratlovců8HKZ32.41-KBES
OKNB2B138BKlinická biochemie8HKZ32.41-KBES
OKNB2B144BSeminář k diplomové práci pro biology8HKZ33.41-KBES

Limit skupiny: 15

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 15 kreditů.

24
24

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM02 Biologie a didaktika biologie

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 08.10.2019