Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T290: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy – výtvarná výchova

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN1VV17A, roc: 1, limit: 42
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNW1V101AVizuální kultura a pedagogika umění4HZ21.41-KVV
OKNW1V102ATeorie a dějiny výtvarného umění 18HZ21.41-KVV
OKNW1V103ADidaktika výtvarné výchovy 18HZk31.41-KVV
OKNW1V104AGalerijní a muzejní edukace 18HZ21.41-KVV
OKNW1V105AMateriálové experimenty 1 – kresba/malba/grafika – tvorba a reflexe8HZk31.41-KVV
OKNW1V106AAteliér 1 – grafický design a ilustrace 18HZk31.41-KVV
OKNW1V107AAteliér 2 – prostorová tvorba/výtvarná dramatika8HZ31.41-KVV
OKNW1V108ANáslechová praxe z výtvarné výchovy4HZ21.41-KVV
OKNW1V109AGalerijní a muzejní edukace 28HZk32.41-KVVOKNW1V104A
OKNW1V110ATeorie a dějiny výtvarného umění 24HZ22.41-KVVOKNW1V102A
OKNW1V111ADidaktika výtvarné výchovy 28HZk32.41-KVVOKNW1V103A
OKNW1V112ATeorie a výzkum ve výtvarné výchově4HZ22.41-KVVOKNW1V101A
OKNW1V113AMateriálové experimenty 2 – foto/ video/animace – tvorba a reflexe8HZ22.41-KVV
OKNW1V114AAteliér 3 – prostorová tvorba a výtvarná dramatika8HZ22.41-KVVOKNW1V107A
OKNW1V115AVýtvarná pedagogika v mezinárodním kontextu8HZ22.41-KVVOKNW1V101A
OKNW1V116ASouvislá pedagogická praxe z VV na ZŠ24HZk62.41-KVVOKNW1V108A

13
sk: O#KN1VV17B, roc: 2, limit: 40
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNW1V117AKontexty umění 18HZ33.41-KVVOKNW1V110A
OKNW1V118ATeorie a dějiny výtvarného umění 38HZk33.41-KVVOKNW1V110A
OKNW1V119ASrovnávací didaktika výtvarné výchovy8HZ23.41-KVVOKNW1V115A
OKNW1V120ADiplomový seminář8HZk33.41-KVV
OKNW1V121AAteliér 4 – foto/ video/animace8HZk33.41-KVVOKNW1V113A
OKNW1V122AVýtvarná výchova v sociální a terapeutické intervenci 18HZ23.41-KVVOKNW1V112A
OKNW1V123ASouvislá pedagogická praxe z VV na SŠ, ZUŠ24HZ63.41-KVVOKNW1V116A
OKNW1V124AKontexty umění 28HZ34.41-KVVOKNW1V117A
OKNW1V125AGallery and Museum Education8HZ54.41-KVVOKNW1V109A
OKNW1V126AReflektivní bilance výuky výtvarné výchovy12HZ44.41-KVVOKNW1V123A
OKNW1V127ASoučasné trendy ve výtvarné výchově8HZ34.41-KVVOKNW1V119A
OKNW1V128AFilm a škola8HZ34.41-KVVOKNW1V121A

16
16

Povinně volitelné předměty

sk: O#KN1VV17C, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNW1V129BDílna 1- keramické explorace8HZ21.41-KVV
OKNW1V130BDílna 1 – foto/video/animace8HZ21.41-KVV

Limit skupiny: 2

23
sk: O#KN1VV17D, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNW1V131BDílna 2 – sochařská a keramická tvorba8HZ22.41-KVV
OKNW1V132BDílna 2 – grafický design a ilustrace 28HZ22.41-KVVOKNW1V106A

Limit skupiny: 2

28
sk: O#KN1VV17E, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNW1V133BAteliér 5 – kresba/malba/grafika8HZ23.41-KVVOKNW1V105A
OKNW1V134BAteliér 5 – prostorová tvorba/výtvarná dramatika8HZ23.41-KVVOKNW1V114A

Limit skupiny: 2

34
34

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM25 Teorie a dějiny výtvarné kultury
OSZNM26 Teorie a didaktika výtvarné výchovy

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 28.10.2019