Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T221: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy – matematika

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2011/2012.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KN1MAA1, roc: 1, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310001Funkce více proměnných12HZ+Zk31.41-KMDM
OKN2310002Didaktika matematiky I14HZ31.41-KMDMON2310002
OKN2310215Geometrie10HKZ21.41-KMDM
OKN1310001Přípravný seminář k závěrečné práci6HZ31.41-KMDM
OKN2310003Historie matematiky9HZ31.41-KMDMON2310003
ON2310SZSouborná zkouška z matematiky pro navazující magisterské studiumSoub11.41-KMDMOKMM1M107A,
ON2310SZ1

13
sk: O#KN1MAA2, roc: 1, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN1310004Číselné a algebraické struktury12HZk32.41-KMDMON2310004
OKN2310005Didaktika matematiky II14HZ+Zk32.41-KMDMOKN2310002OKN2310N05
OKN2310101Funkcionální analýza8HKZ22.41-KMDM
OKN2310303Obecné otázky didaktiky matematiky8HZ22.41-KMDMOKN2310002ON2310303
OKN2310103Diferenciální a diferenční rovnice8HKZ22.41-KMDM
OKN1310003Praxe ZŠ s reflexí4TZ21., 2.41-KMDMOKN2310002
OKN1310002Historie matematiky II8HZ22.41-KMDMOKN2310003 ZON1310002

16
sk: O#KN1MAA3, roc: 2, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310N09Didaktika matematiky III14HZk33.41-KMDMOKN2310005OKN2310009
OKN2310N08Teorie množin4HKZ13.41-KMDMOKN2310008
OKN1310104Praxe SŠ s reflexí4TZ23., 4.41-KMDMOKN2310002ON1310104
OKN1310N01Integrovaná výuka matematiky a cizího jazyka6HZ23.41-KMDMON1310N001,
OKN2310006
OKN1310N02Metody řešení úloh středoškolské matematiky15HKZ53.41-KMDMON1310N002
OKN1310101Teorie množin seminář4HZ23.41-KMDMOKN2310N08

19
sk: O#KN1MAA4, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310302Matematický talent a jeho rozvoj8HZ24.41-KMDMOKN2310002OKN2310006
OKN1310105Vybrané kapitoly z vyšší algebry14HZk33.41-KMDMON1310105
OKN2310105Neeuklidovské geometrie4HKZ14.41-KMDM
OKN2310104Zobrazovací metody4HKZ14.41-KMDM
OKN1310305Výukový experiment8HZ43.41-KMDMOKN2310002

22
22

Povinně volitelné předměty

Blok M2

sk: O#KN1MAB2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310201Algoritmy M8HKZ22.41-KMDM
OKN2310202Matematický software M8HKZ22.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují předměty v rozsahu 2 kredity

31
31

Povinné předměty

Blok 1

sk: O#KN1MAB4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN1310502Seminář z moderní matematiky8HZ24.41-KMDM
OKN2310N01Aplikovaná matematika8HZ24.41-KMDM
OKN1310501Seminář k řešení a tvorbě soutěžních úloh8HKZ24.41-KMDM
OKN2310102Stejnoměrné procesy v matematice8HKZ24.41-KMDMOKN2310001
OKN2310006Metody řešení úloh M8HZ23., 4.41-KMDM

Limit skupiny: 2 <> 10

Studenti zapisují předměty v rozsahu 2 kredity

40

Blok D1

sk: O#KN1MAC4, roc: 0, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310301Teorie didaktických situací8HKZ24.41-KMDMOKN2310002
OKN2310304Výzkum v didaktice matematiky8HZ24.41-KMDMOKN2310002
ON2310303Obecné otázky didaktiky matematiky0/2Z21.41-KMDMON2310002

Limit skupiny: 2 <> 6

Studenti zapisují předměty v rozsahu 2 kredity

47
47

Volitelné předměty

sk: O#KN1MAV, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKN2310V07Aktivizující metody a formy práce v současné škole8HZ3*41-KMDM
ON1310108Didakticko matematický seminář KMDM II0/1Z2LS41-KMDMON2310V01,
ON1310103
ON1310103Didakticko matematický seminář KMDM0/1Z2ZS41-KMDMON1310108,
ON2310V01
OKN2310V05Integrovaná výuka matematiky a angličtiny I6HZ2*41-KMDM
OKN2310V06Integrovaná výuka matematiky a angličtiny II6HZ2LS41-KMDMOKN2310V05
OKPV10001Statistika pro Bc. a diplomové práce I4HKZ3ZS41-KMDM

53
53

Příslušné části státní zkoušky:
OSZNM04 Didaktika matematiky
OSZNM11 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky, ze zkoušky z didaktiky matematiky a obhajoby diplomové práce. Pořadí obhajoby diplomové práce a zkoušek z matematiky a z didaktiky matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020