Studium pro výchovné poradce

6
6

Povinné předměty

sk: O#KFSVPP1, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSVP14001Poradenské služby ve škole. Etika práce10HJiné01.41-KPSY
OSVP14002Psychologie dítěte školního věku20HJiné01.41-KPSY
OSVP14003Poradenská psychologie (teorie)8HJiné01.41-KPSY
OSVP14004Psychologická dignostika, autodiagnostika I5HJiné01.41-KPSY
OSVP14005Psychologická diagnostika, autodiagnostika II5HJiné02.41-KPSY
OSVP14006Poradenská intervence, vedení rozhovoru16HJiné02.41-KPSY
OSVP14007Psychologie školní třídy16HJiné02.41-KPSY
OSVP14008Vybraná témata z psychopatologie6HJiné02.41-KPSY
OSVP14009Krizová intervence I5HJiné01.41-KPSY
OSVP14010Krizová intervence II5HJiné02.41-KPSY
OSVP14012Kurz sociální komunikace25HZ01.41-KPSY
OSVP14011Stáž v PPP, SPC10HJiné01.41-KPSY

Limit skupiny: 12 <> 0

13
sk: O#KFSVPP2, roc: 2, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSVP14013Právní rámec školních poradenských služeb8HJiné03.41-KPSY
OSVP14014Specifické poruchy učení (diagnostika, reedukace) I8HJiné03.41-KPSY
OSVP14015Specifické poruchy učení II8HJiné04.41-KPSY
OSVP14016Zdravotně znevýhodněný žák ve škole I8HJiné03.41-KPSY
OSVP14017Zdravotně znevýhodněný žák ve škole II8HJiné04.41-KPSY
OSVP14018Kariérové poradenství I8HJiné03.41-KPSY
OSVP14019Kariérové poradenství II4HJiné04.41-KPSY
OSVP14020Nadané děti, identifikace a možnosti rozvíjení I4HJiné03.41-KPSY
OSVP14021Nadané děti II6HJiné04.41-KPSY
OSVP14022Motivace ve škole, diagnostika a intervence I4HJiné03.41-KPSY
OSVP14023Motivace ve škole II4HJiné04.41-KPSY
OSVP14024Sociálně – psychologické problémy rodiny I4HJiné03.41-KPSY
OSVP14025Sociálně -psychologické problémy rodiny II4HJiné04.41-KPSY
OSVP14026Integrace žáků z odlišného sociokulturního prostředí I4HJiné03.41-KPSY
OSVP14027Integrace žáků z odlišného sociokulturního prostředí II4HJiné04.41-KPSY
OSVP14028Gender a škola4HJiné04.41-KPSY
OSVP14029Spolupráce VP s třídním učitelem, komunikace s rodiči I4HJiné03.41-KPSY
OSVP14031Individuální stáž v poradenském zařízení II10HJiné04.41-KPSY
OSVP14032Individuální stáž v poradenském zařízení III10HJiné04.41-KPSY
OSVP14030Spolupráce VP s třídním učitelem, komunikace s rodiči II4HJiné04.41-KPSY

Limit skupiny: 20 <> 0

19
19

Poslední změna: 29.01.2013