Školní pedagogicko -psychologické služby – školní speciální pedagog

6
6

Povinné předměty

sk: O#KFSSPP1, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSSP14001Škola jako instituce, školská legislativa a management10HZ01.41-KPSY
OSSP14002Podpůrný systém ve školství I5HJiné01.41-KPSY
OSSP14003Porpůrný systém ve školství II5HJiné02.41-KPSY
OSSP14004Psychologické pohledy na profesi učitele I10HJiné01.41-KPSY
OSSP14005Psychologie žáka5HJiné02.41-KPSY
OSSP14006Sociálně psychologický pohled na školní třídu5HJiné02.41-KPSY
OSSP14007Nové poznatky o učení5HJiné02.41-KPSY
OSSP14008Psychologie rodiny I5HJiné02.41-KPSY
OSSP14009Systém sociální péče5HJiné02.41-KPSY
OSSP14010Profese školního speciálního pedagoga I15HJiné01.41-KPSY
OSSP14011Profese školního speciálního pedagoga II10HJiné02.41-KPSY
OSSP14012Praxe ve speciálních zařízeních (Soustředění I)15HZ02.41-KPSY

Limit skupiny: 12 <> 0

13
sk: O#KFSSPP2, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSSP14013Psychologické pohledy na profesi učitele II5HJiné03.41-KPSY
OSSP14014Sociálně psychologický pohled na školní třídu II10HZ03.41-KPSY
OSSP14015Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami I5HJiné03.41-KPSY
OSSP14016Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami II10HZ04.41-KPSY
OSSP14017Poruchy chování, prevence patogenních jevů I5HJiné03.41-KPSY
OSSP14018Poruchy chování, prevence patogenních jevů II5HJiné04.41-KPSY
OSSP14019Alternativní metody výuky5HJiné04.41-KPSY
OSSP14020Motivace žáků5HJiné03.41-KPSY
OSSP14021Psychologie rodiny II10HJiné03.41-KPSY
OSSP14022Psychologie rodiny III5HJiné04.41-KPSY
OSSP14023Zdravotní problémy dětí5HJiné04.41-KPSY
OSSP14024Profese školního speciálního pedagoga III10HZk03.41-KPSY
OSSP14025Integrativní metody práce se žáky (Soustředění II)15HZ04.41-KPSY

Limit skupiny: 13 <> 0

19
19

Poslední změna: 29.01.2013