Školní pedagogicko-psychologické služby – školní psycholog

6
6

Povinné předměty

sk: O#KFSPSP1, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSPS14001Škola jako instituce, školská legislativa a management10Z01.41-KPSY
OSPS14002Podpůrný systém ve školství I5HJiné01.41-KPSY
OSPS14003Podpůrný systém ve školství II5HJiné02.41-KPSY
OSPS14004Psychologické pohledy na profesi učitele I10HJiné01.41-KPSY
OSPS14005Psychologie žáka5HJiné02.41-KPSY
OSPS14006Sociálně psychologický pohled na školní třídu5HJiné02.41-KPSY
OSPS14007Nové poznatky o učení5HJiné02.41-KPSY
OSPS14008Psychologie rodiny I5HJiné02.41-KPSY
OSPS14009Systém sociální péče5HJiné02.41-KPSY
OSPS14010Školní psychologie ve světě I15HJiné01.41-KPSY
OSPS14011Školní psychologie ve světe II10HJiné02.41-KPSY
OSPS14012Intervenční metody práce se žáky I (Soustředění I)15HJiné02.41-KPSY

Limit skupiny: 12 <> 0

13
sk: O#KFSPSP2, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSPS14013Psychologické pohledy na profesi učitele II5HZ03.41-KPSY
OSPS14014Sociálně psychologický pohled na třídu II10HZ03.41-KPSY
OSPS14015Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami I5HJiné03.41-KPSY
OSPS14016Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami II10HZ04.41-KPSY
OSPS14017Poruchy chování, prevence patogenních jevů I5HJiné03.41-KPSY
OSPS14018Poruchy chování, prevence patogenních jevů II5HJiné04.41-KPSY
OSPS14019Alternativní metody výuky5HJiné04.41-KPSY
OSPS14020Motivace žáků5HJiné03.41-KPSY
OSPS14021Psychologie rodiny II10HJiné03.41-KPSY
OSPS14022Psychologie rodiny III5HJiné04.41-KPSY
OSPS14023Zdravotní problémy dětí5HJiné04.41-KPSY
OSPS14024Profese školního psychologa10HZk03.41-KPSY
OSPS14025Intervenční metody práce se žáky (Soustředění II)15HZ04.41-KPSY

Limit skupiny: 13 <> 0

19
19

Poslední změna: 29.01.2013