Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s autismem (s poruchami autistického spektra – PAS)

6
6

Povinné předměty

sk: O#KFSAUA1, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSAU18011Pervazivní vývojové poruchy15HZk01., 2.41-KSP
OSAU18012Výchova a vzdělávání dětí s pervazivními vývojovými poruchami15HZk01., 2.41-KSP
OSAU18013Diagnostika poruch autistického spektra18HZ01., 2.41-KSP
OSAU18014Psychoedukované profily a problémy chování u dětí s PAS12HZk01., 2.41-KSP
OSAU18019Klinická praxe I15HKZ01., 2.41-KSP

Limit skupiny: 5 <> 0

13
sk: O#KFSAUA2, roc: 1, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSAU18021Dospělost a PAS30HZk01., 2.41-KSP
OSAU18022Koordinace péče o osoby s PAS10Z01., 2.41-KSP
OSAU18023Tvorba individuálních vzděláváních plánů pro děti s PAS10HKZ01., 2.41-KSP
OSAU18024Emoční vývoj žáků s PAS a optimální individuální terapie20Z01., 2.41-KSP
OSAU18029Klinická praxe II15HKZ01., 2.41-KSP

Limit skupiny: 5 <> 0

18
sk: O#KFSAUA3, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSAU18031Základy speciální pedagogiky35HZ+Zk03., 4.41-KSP

Limit skupiny: 1 <> 0

24
24

Absolventi VŠ speciální pedagogiky mohou požádat o uznání předmětu OSAU18031.

Poslední změna: 23.11.2019