Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 6208R102: Školský management

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2008/2009.

8
8

Povinné předměty

sk: O#BSM1A, roc: 1, limit: 54
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K01Teorie a praxe školského managementu: Úvod do studia4HZ11.41-KAMVOK0732K39
OK0732K02Teorie a praxe školského managementu16/016HZk81.41-KAMV
OK0732K03Vzdělávací politika a školské systémy12HZk81.41-KAMVOK0732K40
OK0732K04Ekonomika vzdělávání12/012HZk82.41-KAMV
OK0732K05Finanční management0/44HZ22.41-KAMV
OK0732K06Základy práva4/04HZ22.41-KAMV
OK0732K07Pracovní a školské právo12HZk72.41-KAMVOK0732K43
OK0732K08Manažerská praxe I24HZk71.41-KAMVOK0732K41
OK0732K09Manažerská praxe II24HZk72.41-KAMVOK0732K42
OK0732K10Výcvik v manažerských dovednostech I0/44HZ21.41-KAMV
OK0732K11Výcvik v manažerských dovednostech II4/48HZ22.41-KAMV

13
sk: O#BSM2A, roc: 2, limit: 54
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K14Řízení pedagogického procesu I16/016HZk83.41-KAMV
OK0732K15Řízení pedagogického procesu II12/012HZk84.41-KAMV
OK0732K16Vedení lidí16HZk83.41-KAMVOK0732K02OK0732K44
OK0732K17Teorie a praxe managementu4HZ44.41-KAMVOK0732K02OK0732K45
OK0732K18Manažerská praxe III24HZk83.41-KAMVOK0732K09
OK0732K19Manažerská praxe IV24HZk84.41-KAMVOK0732K09OK0732K47
OK0732K20Příprava školitelů školského managementu I4HZ14.41-KAMVOK0732K11OK0732K49
OK0732K21Výcvik v manažerských dovednostech III8HZ43.41-KAMVOK0732K11OK0732K50
OK0732K22Výcvik v manažerských dovednostech IV8HZ44.41-KAMVOK0732K11OK0732K51
OK0732K23Seminář k závěrečné bakalářské práci I4HZ14.41-KAMVOK0732K02OK0732K48

16
sk: O#BSM3A, roc: 3, limit: 54
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K26Inovační seminář4HZ35.41-KAMVOK0732K04OK0732K52
OK0732K27Manažerská praxe V24HZk105.41-KAMVOK0732K19OK0732K53
OK0732K28Příprava školitelů školského managementu II8HZk105.41-KAMVOK0732K20OK0732K57
OK0732K29Základy metodologie výzkumu4HZ55.41-KAMVOK0732K23OK0732K58
OK0732K30Seminář k závěrečné bakalářské práci II4HZ55.41-KAMVOK0732K23OK0732K54
OK0732K31Seminář k závěrečné bakalářské práci III2HZ96.41-KAMVOK0732K23OK0732K55
OK0732K32Seminář k závěrečné státní bakalářské zkoušce2HZ26.41-KAMVOK0732K23OK0732K56
OK0732K35Příprava zpracování závěrečné bakalářské práceZ105., 6.41-KAMVOK0732K48

19
19

Volitelné předměty

sk: O#BSMVOL, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OK0732K12Aktuální otázky školského managementu I0/1212HZ31.41-KAMV
OK0732K13Aktuální otázky školského managementu II0/1212HZ32.41-KAMV
OK0732K24Aktuální otázky školského managementu III0/1212HZ33.41-KAMV
OK0732K25Aktuální otázky školského managementu IV0/1212HZ34.41-KAMVOK0732K39
OK0732K33Aktuální otázky školského managementu V12HZ35.41-KAMVOK0732K15OK0732K38
OK0732K34Aktuální otázky školského managementu VI0/44HZ36.41-KAMVOK0732K15

25
25

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB006 Právo, ekonomika a finanční management
OSZB009 Řízení pedagogického procesu
OSZB014 Teorie a praxe školského managementu
OSZB015 Vedení lidí
OSZD004SM Obhajoba bakalářské práce (SMG)

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 29.05.2020