Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R042: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KBTIV11, roc: 1, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319161Technická matematika10HZ+Zk31.41-KITTV
OKB2319162Technická fyzika8HZ+Zk31.41-KITTV
OKB2319163Programování I. – algoritmizace12HZ+Zk31.41-KITTV
OKB2319261Grafická komunikace v technice6HKZ32.41-KITTVOKB2319164,
OKB2319162
OKB2319262Materiály a technologie I.8HZ32.41-KITTVOKB2319162
OKB2319263Programování II. – objektové programování12HZ+Zk32.41-KITTVOKB2319163
OKB2319264Zpracování grafiky na počítači12HZ+Zk32.41-KITTVOKB2319164,
OKB2319163

13
sk: O#KBTIV21, roc: 2, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319361Elektrotechnika a elektronika I.12HKZ33.41-KITTVOKB2319161,
OKB2319162
OKB2319362Materiály a technologie II.8HZ+Zk33.41-KITTVOKB2319262
OKB2319363Technické vybavení počítačů8HZ+Zk33.41-KITTVOKB2319162,
OKB2319164
OKB2319461Elektrotechnika a elektronika II.8HZ+Zk34.41-KITTVOKB2319361
OKB2319462Operační systémy a počítačové sítě I.8HKZ24.41-KITTVOKB2319363
OKB2319463Programování III. – programování pro www12HZ+Zk34.41-KITTVOKB2319263
OKB2319464Práce s odbornými informacemi2HZ14.41-KITTVOKB2319164
OKB2319465Principy a systémy v technice I.8HZ+Zk24.41-KITTVOKB2319362,
OKB2319162

16
sk: O#KBTIV31, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319562Operační systémy a počítačové sítě II.10HZ+Zk45.41-KITTVOKB2319462
OKB2319661Principy a systémy v technice II.12HZ+Zk46.41-KITTVOKB2319465
OKB2319662Operační systémy a počítačové sítě III.10HZ+Zk36.41-KITTVOKB2319562

19
19

Povinně volitelné předměty

sk: O#KBTIV12, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319164Úvod do IT8HKZ31.41-KITTVOKB2319165
OKB2319165IT a zpracování dat8HKZ31.41-KITTVOKB2319164

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu 3 kredity.

26
sk: O#KBTIV32, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319364CAD systémy10HKZ33.41-KITTVOKB2319261OKB2319365
OKB2319365Grafický aplikační software10HKZ33.41-KITTVOKB2319264OKB2319364

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu 3 kredity.

31
sk: O#KBTIV51, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319564Management a ekonomika4HKZ25.41-KITTVOKB2319464OKB2319565
OKB2319565Podnikání v oblasti IT4HKZ25.41-KITTVOKB2319164OKB2319564

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují předměty v rozsahu 2 kredity.

36
sk: O#KBTIV54, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319561Informační systémy12HZ+Zk45.41-KITTVOKB2319462OKB2319563
OKB2319563Databázové systémy12HZ+Zk45.41-KITTVOKB2319462OKB2319561

Limit skupiny: 4

Studenti zapisují předměty v rozsahu 4 kredity.

41
sk: O#KBTIV52, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319566Praktikum z elektroniky a číslicových obvodů8HKZ35.41-KITTVOKB2319461OKB2319567
OKB2319567Praktikum z elektrotechniky a elektroniky8HKZ35.41-KITTVOKB2319461OKB2319566

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu 3 kredity.

46
sk: O#KBTIV63, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319665Design multimediálních aplikací12HKZ36.41-KITTVOKB2319666
OKB2319666Tvorba multimediálních aplikací12HKZ36.41-KITTVOKB2319463OKB2319665

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují předměty v rozsahu 3 kredity.

52
52

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB032 Technická a informační výchova

Podmínkou pro konání SZZ z oboru technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky z technické a informační výchovy a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru technická a informační výchova. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z technické a informační výchovy není stanoveno. Zkouška z technické a informační výchovy se orientuje do čtyř tematických okruhů, zkoušených písemnou, ústní nebo praktickou formou. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.04.2020