Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R015: Matematika se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2011/2012.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB2MAA1, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310206Elementární matematika6HZ21.41-KMDMOB2310206
OKB2310008Pre-algebra14HZ+Zk51.41-KMDMOB2310008
OKB2310012Syntetická geometrie I14HZ41.41-KMDMOB2310012

13
sk: O#KB2MAA2, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310002Komplexní čísla4HZ22.41-KMDMOB1310011
OKB2310208Lineární algebra14HZ+Zk52.41-KMDMOKB2310008OB2310N009,
OKB2310N09
OKB2310202Syntetická geometrie II14HZ+Zk32.41-KMDMOKB2310012OB2310202
OKB2310200Úvod do matematické analýzy6HZ12.41-KMDM

16
sk: O#KB2MAA3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310006Matematická analýza I17HZ+Zk43.41-KMDMOKB2310206OB2310006
OKB2310020Metody řešení úloh B-I5HZ33.41-KMDMOKB2310206
OKB2310201Polynomická algebra12HKZ33.41-KMDMOKB2310208

19
sk: O#KB2MAA4, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310203Analytická geometrie I12HZ+Zk34.41-KMDMOKB2310012
OKB2310207Kombinatorika6HZ24.41-KMDMOB2310207
OKB2310004Matematická analýza II16HZ+Zk44.41-KMDMOKB2310006OKB2310N04

22
sk: O#KB2MAA5, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310N24Analytická geometrie II13HKZ45.41-KMDMOKB2310N16OKB2310204
OKB2310N05Matematická analýza III17HZ+Zk55.41-KMDMOKB2310N04OKB2310209
OKB2310260Symetrie v algebře4HKZ25.41-KMDMOKB2310N09 Z

25
sk: O#KB2MAA6, roc: 3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310N17Statistika a pravděpodobnost14HKZ46.41-KMDMOKB2310N04OKB2310217
OKB2310067Rovnice a nerovnice8HKZ36.41-KMDMOKB2310N10O#KB231006
OB2310SZSouborná zkouška z matematiky pro bakalářské studiumSoub15.41-KMDMOB2310SZA
OKB2310N92Matematický software B-I4HZ26.41-KMDMOKB2310092,
OB2310NN92
OKB2310097Teorie čísel8HZ26.41-KMDMOB2310097

28
28

Povinně volitelné předměty

Blok 1

sk: O#KB2MAB2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310251Geometrické modelování4HZ22.41-KMDM
OKB2310252Matematické hry4HZ21.41-KMDM
OKB2310253Úvod do LaTeXu4HZ21.41-KMDMOB2310253,
OKB1310007

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity.

37

Blok 2

sk: O#KB2MAB3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310254Geometrie Gaussovy roviny4HZ23.41-KMDMOKB2310002
OKB2310257Logika4HZ23.41-KMDM
OKB2310256Teorie čísel a kryptografie4HZ24.41-KMDM
OKB2310255Teorie grafů4HZ23.41-KMDM
OKB2310264Finanční matematika4HZ23.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity.

44

Blok 3

sk: O#KB2MAB4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310258Algebra v informatice4HZ24.41-KMDMOKB2310208OB2310258
OKB2310259Aplikace algebry4HZ24.41-KMDMOKB2310208

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity.

51
51

Volitelné předměty

sk: O#KB2MA10V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKPV10001Statistika pro Bc. a diplomové práce I4HKZ3ZS41-KMDM
OKB1310V02Šachy8HZ4*41-KMDM
OKB1310V01Základy moderního bridge8HZ4LS41-KMDM

57
57

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB029 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru matematika. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z matematiky není stanoveno. Zkouška z matematiky obsahuje řešení matematických úloh a teoretickou část. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 12.02.2020