Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2012/2013.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB231911, roc: 1, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319111Matematika I.8HZ+Zk41.41-KITTVOB2319111
OKB2319113Základy IT8HKZ41.41-KITTVOB2319113
OKB2319211Matematika II.8KZ22.41-KITTVOKB2319111OB2319211
OKB2319212Aplikovaná fyzika8Z+Zk22.41-KITTVOKB2319111OB2319116
OKB2319213Funkce a principy operačních systémů8Z22.41-KITTVOKB2319113OB2319213
OKB2319214Počítačová grafika12Z+Zk32.41-KITTVOKB2319113OB2319214

13
sk: O#KB231921, roc: 2, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319311Informatika8HZ+Zk43.41-KITTVOKB2319211OB2319311
OKB2319312Počítačové sítě I.8HZ+Zk23.41-KITTVOKB2319213OB2319312
OKB2319316Úvod do architektury počítačů8KZ43.41-KITTVOKB2319113OKB2319112,
OB2319219,
OKB2319336
OKB2319411Administrace operačních systémů I.12KZ34.41-KITTVOKB2319213OB2319411
OKB2319412Databázové a informační systémy8KZ44.41-KITTVOKB2319311OB2319412
OKB2319415Práce s odbornými informacemi4HZ14.41-KITTVOKB2319311OB2319415

Limit skupiny: 17 <> 18

18
sk: O#KB231931, roc: 3, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319511Počítačové sítě II.8HZ+Zk35.41-KITTVOKB2319312OB2319511
OKB2319512Právo a management v oblasti ICT8HZ+Zk25.41-KITTVOKB2319311OB2319512
OKB2319611Tvorba a design multimediálních aplikací12HKZ46.41-KITTVOKB2319514
OKB2319612Vstupně výstupní komunikace8KZ36.41-KITTVOKB2319511
OKB2319613Administrace operačních systémů II.12HZ+Zk46.41-KITTVOKB2319411OB2319613

21
21

Povinně volitelné předměty

sk: O#KB231912, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319114Algoritmizace a programování A.12HZ+Zk41.41-KITTVOB2319217,
OKB2319115
OKB2319115Algoritmizace a programování B.12HZ+Zk41.41-KITTVOKB2319114

Limit skupiny: 4

Studenti zapisují předměty v rozsahu 4 kredity.

28
sk: O#KB231922, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319215Vývoj aplikací v objektovém prostředí A.8KZ32.41-KITTVOKB2319114OB2319317,
OKB2319216
OKB2319216Vývoj aplikací v objektovém prostředí B.8KZ32.41-KITTVOKB2319115OKB2319215

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu 3 kredity.

33
sk: O#KB231932, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319314Praktikum z grafického software – design8HKZ23.41-KITTVOKB2319214OB2319314,
OKB2319315
OKB2319315Praktikum z grafického software – technologie8HKZ23.41-KITTVOKB2319214OKB2319314

Limit skupiny: 2

Studenti zapisují předměty v rozsahu 2 kredity.

38
sk: O#KB231942, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319413Design www aplikací12HZ+Zk34.41-KITTVOKB2319214OKB2319414
OKB2319414Tvorba www aplikací12HZ+Zk34.41-KITTVOKB2319214OB2319414,
OKB2319413

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu 3 kredity.

43
sk: O#KB231952, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319516Vývoj a administrace databázových aplikací A.8HKZ35.41-KITTVOKB2319412OB2319516,
OKB2319517
OKB2319517Vývoj a administrace databázových aplikací B.8HKZ35.41-KITTVOKB2319412OKB2319516

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu 3 kredity.

48
sk: O#KB231953, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2319514Multimediální a hypermediální aplikace8Z+Zk45.41-KITTVOKB2319314OKB2319515,
OKB2319315
OKB2319515Multimediální systémy8Z+Zk45.41-KITTVOKB2319314OKB2319315

Limit skupiny: 4

Studenti zapisují předměty v rozsahu 4 kredity.

54
54

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB031 Informační technologie

Podmínkou pro konání SZZ z oboru informační technologie se zaměřením na vzdělávání je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky z informační technologie a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru informační technologie. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z informační technologie není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.04.2020