Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R015: Matematika se zaměřením na vzdělávání

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2011/2012.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KB1MAA1, roc: 1, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB1310002Základy počítačové gramotnosti pro matematiky4HZ21.41-KMDMOB1310002
OKB2310206Elementární matematika6HZ21.41-KMDMOB2310206
OKB1310012Elementární matematika prohlubující seminář6HZ21.41-KMDM
OKB2310257Logika4HZ21.41-KMDM
OKB1310003Logika seminář6HKZ11.41-KMDMOKB2310257
OKB2310008Pre-algebra14HZ+Zk51.41-KMDMOB2310008
OKB2310012Syntetická geometrie I14HZ41.41-KMDMOB2310012
OKB1310014Syntetická geometrie I prohlubující seminář4HZ11.41-KMDMOKB2310012
OKB2310255Teorie grafů4HZ21.41-KMDM
OKB1310004Teorie grafů seminář6HKZ11.41-KMDMOKB2310255

13
sk: O#KB1MAA2, roc: 1, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310002Komplexní čísla4HZ22.41-KMDMOB1310011
OKB2310207Kombinatorika6HZ22.41-KMDMOB2310207
OKB2310093Kombinatorika prohlubující seminář8HZ22.41-KMDMOKB2310207
OKB2310208Lineární algebra14HZ+Zk52.41-KMDMOKB2310008OB2310N009,
OKB2310N09
OKB2310092Matematický software B-I8HZ32.41-KMDM
OKB2310261Rovnice, nerovnice a jejich soustavy I4HZ22.41-KMDMOKB2310206OB2310261
OKB1310005Rovnice, nerovnice a jejich soustavy I seminář4HKZ12.41-KMDMOKB2310206OKB2310261
OKB2310253Úvod do LaTeXu4HZ21.41-KMDMOB2310253,
OKB1310007
OKB2310202Syntetická geometrie II14HZ+Zk32.41-KMDMOKB2310012OB2310202
OKB2310013Syntetická geometrie II prohlubující seminář8HZ22.41-KMDMOKB2310012OKB2310202
OKB2310200Úvod do matematické analýzy6HZ12.41-KMDM

16
sk: O#KB1MAA3, roc: 2, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310006Matematická analýza I17HZ+Zk43.41-KMDMOKB2310206OB2310006
OKB2310020Metody řešení úloh B-I5HZ33.41-KMDMOKB2310206
OKB2310254Geometrie Gaussovy roviny4HZ23.41-KMDMOKB2310002
OKB2310265Kombinatorika a pravděpodobnost4HZ23.41-KMDMOKB2310207
OKB1310101Lineární algebra II16HZk53.41-KMDMOKB2310208
OKB1310102Matematický software B-II8HZ23.41-KMDM
OKB1310N01Středoškolská matematika čtená podruhé21HKZ83.41-KMDMO#KB1310N1

19
sk: O#KB1MAA4, roc: 2, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310203Analytická geometrie I12HZ+Zk34.41-KMDMOKB2310012
OKB2310004Matematická analýza II16HZ+Zk44.41-KMDMOKB2310006OKB2310N04
OKB1310108Analytická geometrie I prohlubující seminář6HZk14.41-KMDMOKB2310012OKB2310203
OKB1310107Finanční matematika10HZ34.41-KMDMOKB2310208OB1310107
OKB2310269Metrické a normované prostory4HZ24.41-KMDM
OKB1310110Metrické a normované prostory seminář6HKZ14.41-KMDMOKB2310269
OKB1310109Přípravný seminář k závěrečné práci6HZ24.41-KMDM

22
sk: O#KB1MAA5, roc: 3, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310N24Analytická geometrie II13HKZ45.41-KMDMOKB2310N16OKB2310204
OKB2310N05Matematická analýza III17HZ+Zk55.41-KMDMOKB2310N04OKB2310209
OKB2310260Symetrie v algebře4HKZ25.41-KMDMOKB2310N09 Z
OKB2310201Polynomická algebra12HKZ35.41-KMDMOKB2310208
OKB1310506Aplikace algebry6HZ25.41-KMDMOKB2310N09
OKB1310N02Logika9HZk45.41-KMDMOKB2310008OKB2310257
OKB2310091Algoritmy B-I8HZ35.41-KMDM
OKB1310206Aplikace matematické analýzy9HZ35.41-KMDMOKB2310004

25
sk: O#KB1MAA6, roc: 3, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310N17Statistika a pravděpodobnost14HKZ46.41-KMDMOKB2310N04OKB2310217
OKB2310067Rovnice a nerovnice8HKZ36.41-KMDMOKB2310N10O#KB231006
OB2310SZSouborná zkouška z matematiky pro bakalářské studiumSoub15.41-KMDMOB2310SZA
OKB2310268Analytická geometrie III12HZ46.41-KMDMOKB2310203
OKB1310N03Symetrie v algebře II8HKZ36.41-KMDMOKB2310N09
OKB1310N04Rovnice a nerovnice II8HKZ36.41-KMDMOKB2310N10O#KB1310N0
OKB2310097Teorie čísel8HZ26.41-KMDMOB2310097

28
28

Povinně volitelné předměty

Blok 1

sk: O#KB1MAB3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310264Finanční matematika4HZ23.41-KMDM
OKB2310256Teorie čísel a kryptografie4HZ24.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity.

37

Blok 2

sk: O#KB1MAB4, roc: , limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKB2310258Algebra v informatice4HZ241-KMDMOKB2310208OB2310258
OKB2310259Aplikace algebry4HZ241-KMDMOKB2310208

Student zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity.

42
42

Volitelné předměty

sk: O#KB1MAV, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKPV10001Statistika pro Bc. a diplomové práce I4HKZ3ZS41-KMDM
OKB1310V02Šachy8HZ4*41-KMDM
OKB1310V01Základy moderního bridge8HZ4LS41-KMDM

48
48

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB029 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky a obhajoby bakalářské práce. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z matematiky není stanoveno. Zkouška z matematiky obsahuje řešení matematických úloh a teoretickou část. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 12.02.2020