Studijní program B7506: Speciální pedagogika

Studijní obor 7506R002: Speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009.

8
8

Povinné předměty

Blok oborový

sk: O#BSP1811, roc: 0, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18099Propedeutika speciální pedagogiky1/1Z+Zk21.41-KSPOBSP18140 Z,
OBSP18250 Z,
OBSP18111 Z,
OBSP18112 Z
OBSP18799
OBSP18411Základy zdravotních nauk – somatologie I.2/0Z21.41-KSPOBSP18099,
OBSP18111
OBSP18730
OBSP18111Sppg znevýhodněného člověka s MP I.2/1Z61.41-KSPOBSP18099 Z,
OBSP18112 Z
OBSP18704
OBSP18112Sppg znevýhodněného člověka s TP I.2/1Z61.41-KSPOBSP18099 Z,
OBSP18011 Z
OBSP18705
OBSP18140Sociální práce1/1Z+Zk21.41-KSPOBSP18099 Z,
OBSP18250 Z,
OBSP18411 Z
OBSP18250Psychologie handicapu1/1Z+Zk21.41-KSPOBSP18099 Z,
OBSP18111 Z,
OBSP18411 Z
OBSP18745

sk: O#BSP1812, roc: 1,0, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18421Základy zdravotních nauk – somatologie II.2/0Zk22.41-KSPOBSP18411OBSP18740
OBSP18116Sppg znevýhodněného člověka se ZP I.2/1Z62.41-KSPOBSP18099,
OBSP18411
OBSP18708
OBSP18115Sppg znevýhodněného člověka s KP I.2/1Z62.41-KSPOBSP18411,
OBSP18099
OBSP18710
OBSP18117Sppg znevýhodněného člověka s PCH I.2/1Z62.41-KSPOBSP18911,
OBSP18411,
OBSP18099
OBSP18709

sk: O#BSP1813, roc: 1,1, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18113Sppg znevýhodněného člověka se SP I2/1Z63.41-KSPOBSP18099OBSP18706
OBSP18114Sppg znevýhodněného člověka s ŘP I.2/1Z63.41-KSPOBSP18099OBSP18707
OBSP18220Právní ochrana znevýhodněných2/0Zk13.41-KSPOBSP18099,
OBSP18140
OBSP18750
OBSP18240Etika v pomáhajících profesích0/2Z34.41-KSPOBSP18099,
OBSP18250
OBSP18725

sk: O#BSP1814, roc: 2,3, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18270Metodologie prakticky orientovaného výzkumu1/1Z24.41-KSPOBSP18099,
OBSP18902
OBPS18120
OBSP18211Sppg znevýhodněného člověka s MP II.2/1Zk64.41-KSPOBSP18902,
OBSP18111
OBSP18714
OBSP18212Sppg znevýhodněného člověka s TP II.2/1Zk64.41-KSPOBSP18112OBSP18715
OBSP18213Sppg znevýhod. člověka s SP II.2/1Zk64.41-KSPOBSP18113OBSP18716
OBSP18214Sppg znevýhod. člověka s ŘP II.2/1Zk64.41-KSPOBSP18114OBSP18717

sk: O#BSP1815, roc: 2,3, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18215Sppg znevýhod.člověka s KP II.2/1Zk65.41-KSPOBSP18115,
OBSP18211,
OBSP18212,
OBSP18902
OBSP18720
OBSP18216Sppg znevýhod. člověka se ZP II.2/1Zk65.41-KSPOBSP18213,
OBSP18116,
OBSP18902
OBSP18718
OBSP18280Rozvoj počáteční gramotnosti2/1Z45.41-KSPOBSP18099OBSP18780
OBSP18219Sppg podpora osob s poruchou autistického spektra2/1Z25.41-KSPOBSP18212,
OBSP18211
OBSP18736
OBSP18217Sppg znevýhod. člověka s PCH II.2/1Zk65.41-KSPOBSP18117,
OBSP18211,
OBSP18902
OBSP18719
OBSP18218Sppg znevýhod. člověka se SPU1/1Z+Zk65., 6.41-KSPOBSP18099,
OBSP18911,
OBSP18411

sk: O#BSP1816, roc: 3,45, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18260Podpora samostatnosti a nezávislosti2/0Zk26.41-KSPOBSP18220
OBSP18290Tvorba individuálně vzdělávacích plánů0/2Z26.41-KSPOBSP18217,
OBSP18211,
OBSP18215,
OBSP18214,
OBSP18213,
OBSP18212,
OBSP18216
OBSP18790
OBSP18299Řízení a managment NNO1/3Z26.41-KSPOBSP18099

32

Blok praxí

BLOK PRAXÍ

sk: O#BSP1821, roc: 0, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18901Oborová praxe I.20HZ31.41-KSPOBSP18099OBSP18701
OBSP18911Program řízené reflexe spec.pedagoga I.0/2Z31.41-KSPOBSP18901,
OBSP18099
OBSP18711

sk: O#BSP1823, roc: 1,0, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18902Oborová praxe II.20HZ13.41-KSPOBSP18911,
OBSP18901
OBSP18702
OBSP18912Program řízené reflexe spec.pedagoga II.0/2Z13.41-KSPOBSP18901,
OBSP18911
OBSP18902OBSP18712

sk: O#BSP1825, roc: 2,2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18903Oborová praxe III.20HZ25.41-KSPOBSP18912,
OBSP18902
OBSP18913 ZOBSP18703
OBSP18913Program řízené reflexe spec.pedagoga III.0/2Z25.41-KSPOBSP18912,
OBSP18902
OBSP18903 ZOBSP18713

47
47

Povinně volitelné předměty

Blok Terapie ve speciální pedagogice I.

sk: O#BSP1832, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18311Arteterapie I.0/2Z32.41-KSPOBSP18111,
OBSP18099
OBSP18721OBSP18722,
OBSP18723
OBSP18313Ergoterapie I.0/2Z32.41-KSPOBSP18111,
OBSP18099
OBSP18723OBSP18721,
OBSP18722
OBSP18312Muzikoterapie I.0/2Z32.41-KSPOBSP18099,
OBSP18111
OBSP18722OBSP18721,
OBSP18723

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

56

Blok Terapie ve speciální pedagogice II.

sk: O#BSP1833, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18321Arteterapie II.0/2Z+Zk33.41-KSPOBSP18311OBSP18731OBSP18732,
OBSP18733
OBSP18323Ergoterapie II.0/2Z+Zk33.41-KSPOBSP18313OBSP18733OBSP18731,
OBSP18732
OBSP18322Muzikoterapie II.0/2Z+Zk33.41-KSPOBSP18312OBSP18732OBSP18731,
OBSP18733
OBSP18324Biblioterapie II.0/2Z+Zk33.41-KSPOBSP18732

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

63

Blok Managment

sk: O#BSP1844, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18401Základy sociálního managmentu2/0Z24.41-KSPOBSP18912,
OBSP18902
OBSP18741OBSP18402
OBSP18402Základy školského managmentu2/0Z24.41-KSPOBSP18902,
OBSP18912
OBSP18742OBSP18401

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

70

Blok Komunikační systémy v SPPG

sk: O#BSP18NN, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBSP18511Alternativní a augmentativní komunikace1/1Z25.41-KSPOBSP18215OBSP18751OBSP18512,
OBSP18513
OBSP18513Romský jazyk1/3Z26.41-KSPOBSP18215,
OBSP18217
OBSP18753OBSP18512,
OBSP18511
OBSP18512Základy znakového jazyka1/3Z26.41-KSPOBSP18213OBSP18215OBSP18752OBSP18511,
OBSP18513

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v min. rozsahu 2 kredity.

78
78

Státní záverecné zkoušky:
1. predmet           Speciální pedagogika
2.-3. predmet       dle zvolené varianty A-F
4. predmet           obhajoba bakal. práce

Varianta A:
2. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka se sluchovým postižením
3. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s recovým postižením

Varianta B:
2. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s mentálním postižením
3. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s kombinovaným postižením

Varianta C:
2. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s telesným postižením
3. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s kombinovaným postižením

Varianta D:
2. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka se zrakovým postižením
3. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s kombinovaným postižením

Varianta E:
2. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s poruchami chování
3. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s mentálním postižením

Varianta F:
2. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s recovým postižením
3. predmet:         Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s kombinovaným postižením

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.09.2016