Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 8201R079: Sbormistrovství chrámové hudby

8
8

Povinné předměty

Povinné předměty

sk: O#BSBCHA1, roc: 1, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCM1101Hra na varhany I0/1Z21.41-CM
OCM111Intonace a sluchová analýza I0/2Z21.41-CM
OCM1111Latinský jazyk I0/1Z21.41-CM
OCM1121Liturgické slavnosti I0/1Z21.41-CM
OCM121Harmonie a základy kontrapunktu I0/2Z21.41-CM
OCM131Dějiny hudby a chrámového zpěvu I1/1Z21.41-CM
OCM151Základy taktovací techniky I0/1Z21.41-CM
OCM161Hlasová výchova ve sboru I0/1Z21.41-CM
OCM171Sborová praxe I0/2Z21.41-CM
OCM181Pěvecká výchova I0/1Z21.41-CM
OCM191Hra na klavír I0/1Z21.41-CM

15

Povinné předměty

sk: O#BSBCHA2, roc: 1, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCM2102Hra na varhany II0/1Z22.41-CMOCM1101
OCM2112Latinský jazyk II0/1Z22.41-CMOCM1111
OCM212Intonace a sluchová analýza II0/2Z22.41-CMOCM111
OCM222Harmonie a základy kontrapunktu II0/2Z22.41-CMOCM121
OCM252Základy taktovací techniky II0/2Zk42.41-CMOCM151
OCM262Hlasová výchova ve sboru II0/1Zk42.41-CMOCM161
OCM272Sborová praxe II0/2Z22.41-CMOCM171
OCM282Pěvecká výchova II0/1KZ22.41-CMOCM181
OCM292Hra na klavír II0/1Z22.41-CMOCM191
OCM232Dějiny hudby a chrámového zpěvu II1/1Zk42.41-CMOCM131

20

Povinné předměty

sk: O#BSBCHA3, roc: 2, limit: 23
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCM3103Hra na varhany III0/1Zk43.41-CMOCM1101,
OCM2102
OCM3113Latinský jazyk III0/1Z23.41-CMOCM2112,
OCM1111
OCM313Intonace a sluchová analýza III0/2Z23.41-CMOCM111,
OCM212
OCM3141Řízení sboru a práce s partiturou I0/2Z23.41-CM
OCM3161Gregoriánský chorál I0/1Z23.41-CM
OCM3181Dějiny liturgické praxe I1/0Z23.41-CM
OCM323Harmonie a základy kontrapunktu III0/2Z23.41-CMOCM121,
OCM222
OCM373Sborová praxe III0/2Z23.41-CMOCM272,
OCM171
OCM383Pěvecká výchova III0/1Z23.41-CMOCM181,
OCM282
OCM393Hra na klavír III0/1Zk33.41-CMOCM191,
OCM292

25

Povinné předměty

sk: O#BSBCHA4, roc: 2, limit: 36
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCM4114Latinský jazyk IV0/1Z24.41-CMOCM1111,
OCM3113,
OCM2112
OCM4131Hudební formy a rozbor skladeb I0/1Z24.41-CM
OCM414Intonace a sluchová analýza IV0/2Zk44.41-CMOCM111,
OCM212
OCM4142Řízení sboru a práce s partiturou II0/2Zk44.41-CMOCM3141
OCM4151Varhanní improvizace a doprovod liturgického zpěvu I0/1Z24.41-CM
OCM4162Gregoriánský chorál II0/1Z24.41-CMOCM3161
OCM4171Hra partitur I0/1Z24.41-CM
OCM4182Dějiny liturgické praxe II1/0KZ24.41-CMOCM3181
OCM4191Seminář k závěrečné bakalářské práci I0/1Z24.41-CM
OCM424Harmonie a základy kontrapunktu IV0/1Zk44.41-CMOCM121,
OCM222
OCM434Dějiny hudby a chrámového zpěvu IV1/1Zk44.41-CMOCM333,
OCM131,
OCM232
OCM474Sborová praxe IV0/2Z24.41-CMOCM373,
OCM171,
OCM272
OCM484Pěvecká výchova IV0/1Zk44.41-CMOCM383,
OCM181,
OCM282

30

Povinné předměty

sk: O#BSBCHA5, roc: 3, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCM5132Hudební formy a rozbor skladeb II0/2Z25.41-CM
OCM5143Řízení sboru a práce s partiturou III0/3Z45.41-CMOCM3141,
OCM4142
OCM5152Varhanní improvizace a doprovod liturgického zpěvu II0/1KZ45.41-CMOCM4151
OCM5163Gregoriánský chorál III0/1Zk35.41-CMOCM3161,
OCM4162
OCM5192Seminář k závěrečné bakalářské práci II0/1Z25.41-CMOCM4191
OCM5201Hudební psychologie1/0Z25.41-CM
OCM5221Metodika sborového nácviku0/1Z25.41-CM
OCM5231Sbormistrovská praxe I0/2Z25.41-CM
OCM575Sborová praxe V0/2Z25.41-CMOCM474,
OCM373,
OCM171,
OCM272
OCM535Dějiny hudby a chrámového zpěvu V2/0Z25.41-CMOCM434,
OCM333,
OCM131,
OCM232
OCM5172Hra partitur II0/1Zk35.41-CMOCM4171
OCM5211Ansámblový zpěv I0/1Z25.41-CM

Limit skupiny: 26 <> 30

37

Povinné předměty

sk: O#BSBCHA6, roc: 3, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OCM6144Řízení sboru a práce s partiturou IV0/3Z36.41-CMOCM3141,
OCM4142,
OCM5143
OCM6153Varhanní improvizace a doprovod liturgického zpěvu III0/1Z26.41-CMOCM5152,
OCM4151
OCM6232Sbormistrovská praxe II0/2Z26.41-CMOCM5231
OCM676Sborová praxe VI0/2Z26.41-CMOCM171,
OCM272,
OCM575,
OCM373,
OCM474
OCM636Dějiny hudby a chrámového zpěvu VI1/1Z26.41-CMOCM434,
OCM535,
OCM333,
OCM131,
OCM232
OCM6212Ansámblový zpěv II0/1Z26.41-CMOCM5211
OCM6133Hudební formy a rozbor skladeb III0/2Z26.41-CM
OCM5193Příprava bakalářské práceZ105., 6.41-CM

43
43

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB010 Sbormistrovství, varhanní improvizace a zpěvPoznámky:
  1) Zkoušky z předmětů Hra na klavír, Hra na varhany, Pěvecká výchova se uskutečňují formou komisionální zkoušky.
  2) Absolventský koncert se uskutečňuje formou veřejného vystoupení před komisí.
  3) Předmět Hra na klavír, Hra na varhany, Pěvecká výchova probíhá jako individuální výuka.

Volitelný modul:
Volitelné předmety si student vybírá z nabídky Collegium Marianum – Týnské vyšší odborné školy, Pedagogické fakulty a dalších fakult Univerzity Karlovy a to ve výši 18 kreditů.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:
  1. Absolventský koncert
  2. Obhajoba bakalářské práce, jejíž součástí je obhajoba absolventského koncertu.
  3. Ústní zkouška ze tří tematických okruhů:
      a) dějiny hudby
      b) hudební teorie
      c) varhanní improvizace

Předpokladem pro konání státní závěrečné zkoušky je absolvování povinných předmětů, které stanoví studijní plán.

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 28.11.2011