Studijní program B7701: Psychologie

Studijní obor 7701R013: Psychologie a speciální pedagogika

Část speciální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

Modul Speciální pedagogika

sk: O#BPS1811, roc: 0, limit: 15
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18099Propedeutika speciální pedagogiky1/1Z21.41-KSPOBPS18140 Z,
OBPS18110 Z,
OBPS18911 Z
OBPS18999
OBPS18110Sociální politika a sociální správa1/0Z11.41-KSPOBPS18911 Z,
OBPS18099 Z
OBPS18970
OBPS18120Základy prakticky orientovaného výzkumu0/1Z21.41-KSPOBPS18911,
OBPS18099
OBSP18270
OBPS18130Kreativita, komunikace a sebereflexe pro speciální pedagogy0/2Z31.41-KSPOBPS18911,
OBPS18099
OBPS18140Sociální práce1/0Z+Zk11.41-KSPOBPS18911 Z,
OBPS18099 Z
OBPS18911Program řízené reflexe spec. pedagoga I.0/2Z21.41-KSPOBPS18099 Z
OBPS18011Sppg znevýhodněného člověka s MP I.2/0Kv21.41-KSPOBPS18911,
OBPS18099
OBPS18111,
OBPS18904
OBPS18012Sppg znevýhodněného člověka s TP I.2/0Kv21.41-KSPOBPS18911,
OBPS18099
OBPS18905,
OBPS18112

sk: O#BPS1812, roc: 1,0, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18015Sppg znevýhodněného člověka s KP I.2/0Kv22.41-KSPOBPS18012,
OBPS18099,
OBPS18011
OBPS18115,
OBPS18910
OBPS18016Sppg znevýhodněného člověka se ZP I.2/0Kv22.41-KSPOBPS18099,
OBPS18012,
OBPS18011
OBPS18116,
OBPS18908
OBPS18017Sppg znevýhodněného člověka s PCH I.2/0Kv22.41-KSPOBPS18011,
OBPS18099,
OBPS18012
OBPS18909,
OBPS18117

sk: O#BPS1813, roc: 1,1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18912Program řízené reflexe spec. pedagoga II.0/2Z23.41-KSPOBPS18911
OBPS18013Sppg znevýhod. člověka se SP I.2/0Kv23.41-KSPOBPS18011,
OBPS18911,
OBPS18012
OBPS18906,
OBPS18113
OBPS18014Sppg znevýhodněného člověka s ŘP I.2/0Kv23.41-KSPOBPS18012,
OBPS18911,
OBPS18011
OBPS18907,
OBPS18114

sk: O#BPS1814, roc: 2,2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18150Management a řízení NNO1/3Z24.41-KSPOBPS18099,
OBPS18140
OBPS18021Sppg znevýhodněného člověka s MP II.2/0Zk24.41-KSPOBPS18011OBPS18912OBPS18211,
OBPS18914
OBPS18022Sppg znevýhodněného člověka s TP II.2/0Zk24.41-KSPOBPS18012OBPS18912OBPS18212,
OBPS18915
OBPS18023Sppg znevýhodněného člověka se SP II.2/0Zk23., 4.41-KSPOBPS18013,
OBPS18912
OBPS18916,
OBPS18213
OBPS18024Sppg znevýhodněného člověka s ŘP II.2/0Zk24.41-KSPOBPS18014,
OBPS18912
OBPS18214,
OBPS18917

sk: O#BPS1815, roc: 2,3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18260Podpora samostatnosti a nezávislosti1/0Z25., 6.41-KSPOBPS18017,
OBPS18016,
OBPS18015,
OBPS18014,
OBPS18013,
OBPS18012,
OBPS18011
OBPS18913Program řízené reflexe spec. pedagoga III.0/2Z25.41-KSPOBPS18912
OBPS18025Sppg znevýhodněného člověka s KP II.2/0Zk25.41-KSPOBPS18015,
OBPS18211
OBPS18215,
OBPS18920
OBPS18026Sppg znevýhodněného člověka se ZP II.2/0Zk25.41-KSPOBPS18016,
OBPS18211
OBPS18216,
OBPS18918
OBPS18027Sppg znevýhod. člověka s PCH II.2/0Zk25.41-KSPOBPS18017,
OBPS18211
OBPS18217,
OBPS18919

sk: O#BPS1816, roc: 3,4, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18220Právní ochrana znevýhodněných1/0Z15., 6.41-KSPOBPS18099,
OBPS18260
OBPS18950
OBPS18230Inkluzivní pedagogika pro Sppg1/0Zk16.41-KSPOBPS18260,
OBPS18099
OBPS18240Etika v pomáhajících profesích0/1Z26.41-KSPOBPS18099,
OBPS18260
OBPS18925
OBPS18250Psychologie handicapu1/0Z26.41-KSPOBPS13009

32
32

Povinně volitelné předměty

Blok Edukačně terapeutický program I

sk: O#BPS1821, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18311Arteterapie I.0/1Z21.41-KSPOBPS18011,
OBPS18099,
OBPS18012
OBPS18312,
OBPS18313,
OBPS18314
OBPS18312Muzikoterapie I.0/1Z21.41-KSPOBPS18011,
OBPS18012,
OBPS18099
OBPS18314,
OBPS18313,
OBPS18311
OBPS18313Ergoterapie I.0/1Z21.41-KSPOBPS18011,
OBPS18099,
OBPS18012
OBPS18314,
OBPS18311,
OBPS18312
OBPS18314Dramatická výchova I.0/1Z21.41-KSPOBPS18011,
OBPS18099,
OBPS18012
OBPS18311,
OBPS18312,
OBPS18313

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v rozsahu 2 kreditů.

41

Blok Edukačně terapeutický program II

sk: O#BPS1822, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18321Arteterapie II.0/1Z22.41-KSPOBPS18099,
OBPS18911
OBPS18323,
OBPS18322,
OBPS18324
OBPS18323Ergoterapie II.0/1Z22.41-KSPOBPS18099,
OBPS18911
OBPS18324,
OBPS18321,
OBPS18322
OBPS18322Muzikoterapie II.0/1Z22.41-KSPOBPS18099,
OBPS18911
OBPS18323,
OBPS18321,
OBPS18324
OBPS18324Dramatická výchova II.0/1Z22.41-KSPOBPS18099,
OBPS18911
OBPS18323,
OBPS18321,
OBPS18322

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v rozsahu 2 kreditů.

48

Blok Základy zdravotních nauk I.

sk: O#BPS1832, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18411Základy somatologie I.1/0Zk22.41-KSPOBPS18011,
OBPS18110,
OBPS18099,
OBPS18012
OBPS18412
OBPS18412Základy pediatrie I.1/0Zk22.41-KSPOBPS18012,
OBPS18011,
OBPS18110,
OBPS18099
OBPS18411

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v rozsahu 2 kreditů.

55

Blok Základy zdravotních nauk II

sk: O#BPS1833, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18421Základy somatologie II.1/0Zk23.41-KSPOBPS18411
OBPS18422Základy pediatrie II.1/0Zk23.41-KSPOBPS18412

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v rozsahu 2 kreditů.

62

Blok Edukačně terapeutický program III

sk: O#BPS1823, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18331Biblioterapie III.0/1Z23., 4.41-KSPOBPS18099,
OBPS18911
OBPS18333,
OBPS18334,
OBPS18332
OBPS18333Ergoterapie III.0/1Z23.41-KSPOBPS18911,
OBPS18099
OBPS18332,
OBPS18331,
OBPS18334
OBPS18332Muzikoterapie III.0/1Z23.41-KSPOBPS18911,
OBPS18099
OBPS18334,
OBPS18331,
OBPS18333
OBPS18334Dramatická výchova III.0/1Z23.41-KSPOBPS18099,
OBPS18911
OBPS18333,
OBPS18332,
OBPS18331

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v rozsahu 2 kreditů.

69

Blok Speciální jazyková příprava I

sk: O#BPS1843, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18511Speciální jaz. příprava – Alternativní a augment. komunikace I.0/1Z23.41-KSPOBPS18099,
OBPS18012
OBPS18513,
OBPS18512
OBPS18512Spec. jazyková příprava – Znakový jazyk I.0/1Z23.41-KSPOBPS18012,
OBPS18099
OBPS18511,
OBPS18513
OBPS18513Speciální jazyková příprava – Romský jazyk I.0/1Z23.41-KSPOBPS18099,
OBPS18015
OBPS18511,
OBPS18512

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v rozsahu 2 kreditů.

76

Blok Speciální jazyková příprava II

sk: O#BPS1844, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18521Speciální jazyk. příprava – Alternativní a augment. komunikace II.0/1Z24.41-KSPOBPS18099,
OBPS18911
OBPS18523,
OBPS18522
OBPS18522Spec. jazyková příprava – Znakový jazyk II.0/1Z24.41-KSPOBPS18099,
OBPS18911
O#BPS1843,
OBPS18523,
OBPS18521
OBPS18523Speciální jazyková příprava – Romský jazyk II.0/1Z24.41-KSPOBPS18911,
OBPS18099
OBPS18522,
OBPS18521,
O#BPS1843

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v rozsahu 2 kreditů.

83

Blok Technologie v SPPG

sk: O#BPS1855, roc: 3, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18601Technologie v Sppg – ICT ve spec.pedagogice0/1Z15., 6.41-KSPOBPS18099,
OBPS18150
OBPS18913OBPS18602
OBPS18602Technologie v Sppg – Handling a facilitace0/1Z15.41-KSPOBPS18012,
OBPS18015,
OBPS18099,
OBPS18150
OBPS18601

Limit skupiny: 1

Student si volí předměty v rozsahu 1 kreditu.

90

Blok Problematika vybraných minorit

sk: O#BPS1865, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18701Problematika sp. minorit – podpora osob s autistic.spektrem0/1Z25., 6.41-KSPOBPS18211OBPS18703,
OBPS18702
OBPS18702Problematika sp.minorit – edukace osob etnických minorit0/1Z25.41-KSPOBPS18150,
OBUZ14102
OBPS18703,
OBPS18701
OBPS18703Problematika sp.minorit – edukace nadaného dítěte0/1Z25.41-KSPOBPS18150,
OBUZ14102
OBPS18702,
OBPS18701

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v rozsahu 2 kreditů.

97

Blok Speciální jazyková příprava III.

sk: O#BPS1845, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18533Spec. jazyková příprava – Romský jazyk III.0/1Z25.41-KSPOBPS18912,
OBPS18099
OBPS18531,
OBPS18532
OBPS18532Spec. jazyková příprava – Znakový jazyk III.0/1Z25.41-KSPOBPS18912,
OBPS18099
OBPS18531,
OBPS18533
OBPS18531Spec. jazyková příprava – Alternativní a augment. komunikace III.0/1Z25.41-KSPOBPS18099,
OBPS18912
OBPS18532,
OBPS18533

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v rozsahu 2 kreditů.

104

Blok Výběrový prohlubující seminář

sk: O#BPS1876, roc: 3, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS18801Vybr. aspekty života osob s ment. postiž.0/1Z16.41-KSPOBPS18021OBPS18803,
OBPS18802,
OBPS18804,
OBPS18805,
OBPS18806,
OBPS18807,
OBPS18808
OBPS18802Vybr. aspekty života osob s těl. postižením0/1Z16.41-KSPOBPS18022OBPS18803,
OBPS18801,
OBPS18804,
OBPS18808,
OBPS18807,
OBPS18806,
OBPS18805
OBPS18803Vybr. aspekty živ. osob se sluch. postiž.0/1Z16.41-KSPOBPS18023
OBPS18804Vybr. aspekty živ. osob s řečovým post.0/1Z16.41-KSPOBPS18024
OBPS18805Vybr. aspekty živ. osob s komb. postiž.0/1Z16.41-KSPOBPS18025
OBPS18806Vybr. aspekty živ. osob se zrak. postiž.0/1Z16.41-KSPOBPS18026
OBPS18807Vybr. aspekty živ. osob s por. chování0/1Z16.41-KSPOBPS18027
OBPS18808Vybr. aspekty živ. osob se specif. poruchami0/1Z16.41-KSPOBPS13010

Limit skupiny: 1

Student si volí předměty v rozsahu 1 kreditu.

112
112

Příslušné části státní zkoušky:
O#SZBSPE1 Speciální pedagogika – vybrané postižení
OSZB041 Speciální pedagogika


Poznámka:
Z každého bloku Povinně volitel. předmětů volí student právě jeden předmět.


Státní bakalárské zkoušky za obor speciální pedagogika:

1. predmet             Speciální pedagogika
2. predmet             predmet z nabídky:

                                  1. Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka se sluchovým postižením
                                  2. Speciální pedagogika znevýhodneného.cloveka s recovým postižením
                                  3. Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s mentálním postižením
                                  4. Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s telesným postižením
                                  5. peciální pedagogika znevýhodneného cloveka se zrakovým postižením
                                  6. Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s poruchami chování
                                  7. Speciální pedagogika znevýhodneného cloveka s kombinovaným postižením

3. predmet             obhajoba bc. práce

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 06.02.2020