Studijní program B7701: Psychologie

Studijní obor 7701R013: Psychologie a speciální pedagogika

Část psychologie

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2011/2012.

8
8

Povinně volitelné předměty

sk: O#BPS13PV, roc: 0, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13028Psychologická diagnostika pro učitele2/026HKZ3LS41-KPSYOBPS13015
OBPS13057Práce s dětskou skupinou0/226HKZ3*41-KPSYOBPS13010
OBPS13083Psychologie genderu1/1KZ3ZS41-KPSY
OBPS13062Gender ve škole1/126HKZ3LS41-KPSYOBPS13083
OBPS13084Psychologie kultury1/1KZ3*41-KPSYOBPS13015
OBPS13086Bakalářský seminář0/2Z3ZS41-KPSYOBPS13091
OBPS13088Socio-kulturní přístupy k učení a myšlení2/0KZ3LS41-KPSYOBPS13002,
OBPS13010
OBPS13103Interkulturní komunikace I1/126HKZ3LS41-KPSYOBPS13009
OBPS13115Motivace žáků k učení1/126HZ3LS41-KPSYOBPS13002OBPS13052
OBPS13116Rodiče, učitelé a žáci ve vzájemné interakci1/126HKZ3*41-KPSYOBPS13010ONPP13153,
OBPS13024,
O02213047
OBPS13117Praktika z experimentální psychologie0/226HKZ3*41-KPSYOBPS13001OBPS13087
OBPS13209Prevence rizikového chování1/126HKZ3*41-KPSY
OBPS13202Úvod do metody instrumentálního obohacování I1/126HKZ3*41-KPSY
OBPS13203Úvod do metody instrumentálního obohacování II1/126HKZ3ZS41-KPSYOBPS13202
OBPS13207Kulturní modely ve vzdělávání1/126KZ3ZS41-KPSYOBPS13017
OBPS13208Psychologie interkulturního konfliktu1/126HKZ3*41-KPSY

Limit skupiny: 9

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 9 kreditů v průběhu celého studia.

15
15

Povinné předměty

sk: O#BPSX11, roc: 1, limit: 31
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13001Obecná psychologie I (s úvodem do kognitivní psychologie)1/1Z+Zk31.41-KPSYOBPS13501OBPS13501 Z
OBPS13017Kulturní antropologie pro psychology I2/1Zk31.41-KPSYO06313017
OBPS13009Vývojová psychologie I1/1Z21.41-KPSYO06313009,
OBPS13509
OBPS13005Dějiny psychologie2/0Zk22.41-KPSYOBPS13501
OBPS13002Obecná psychologie II1/1Z+Zk22.41-KPSYOBPS13001OBPS13502
OBPS13018Kulturní antropologie pro psychology II1/126HZk32.41-KPSYOBPS13017
OBPS13010Vývojová psychologie II1/1Z+Zk22.41-KPSYOBPS13009OBPS13510OBPS13510 Z
OBPS13110Vědecký výzkum v psychologii1/1Z21.41-KPSYOBPS13091
OBPS13111Kvantitativní metodologie I1/1Z+Zk32.41-KPSYOBPS13110OBPS13034,
OBPS13511
OBUZ14102Úvod do pedagogiky2/0Zk21., 2.41-KPGOBPP14001
OBUZ03103Český jazykZk21.41-KCJOB2303222,
OB2303202,
O02103007
ONUZ12106Profesní etika1/0Zk11., 2.41-KOVFOBUZ12106,
O03111011
OBUZ02101Biologie člověka pro psychology a speciální pedagogy1/1Zk21.41-KBESOBUZ02031,
OBPS13501
OBUZ20500Regenerační TV0/1Z11., 2.41-KTVOBUZ20004,
OBUZ20108,
O06120098,
OBUZ20V500,
O06120099

Limit skupiny: 31 <> 30

Povinné předměty

22
sk: O#BPSX31, roc: 2, limit: 38
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13003Psychologie osobnosti s úvodem do diferenciální psychologie2/136HZ+Zk23.41-KPSYOBPS13002OBPS13503,
O06313003
OBPS13015Sociální psychologie I2/1Z+Zk33.41-KPSYOBPS13002OBPS13515,
O06313015
OBPS13515 Z
OBPS13004Psychologie osobnosti – seminář1/1Zk24.41-KPSYOBPS13002
OBPS13094Psychologie práce a organizace2/0Zk24.41-KPSY
OBPS13112Kvantitativní metodologie II1/1KZ33.41-KPSYOBPS13111OBPS13512
OBPS13113Psychologický výzkum I1/1KZ33.41-KPSYOBPS13110OBPS13090,
OBPS13092
OBPS13093Variabilita a patologie psychického vývoje1/1KZ23.41-KPSYOBPS13009OBSP18250,
OBPS13118
OBPS13096Klinická psychologie – úvod1/1Zk24.41-KPSYOBPS13002OBPS13118,
OBPS13596
OBPS13101Psychologický výzkum II1/1KZ34.41-KPSYOBPS13090OBPS13092
OBUZ12107Filosofie výchovy0/2Z23.41-KOVF
OBUZ12110Základy sociologie I1/1Z23.41-KOVFO06313019
OBUZ12111Základy sociologie II1/1Zk24.41-KOVFOBUZ12110
OSZBBP02Příprava a zpracování bakalářské práceJiné103., 4.41-KPSY

Povinné předměty

25
sk: O#BPS1351, roc: 3, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13095Neuropsychologie2/1Zk35.41-KPSYOBUZ02105,
OBUZ02101
OBPS13012Pedagogická psychologie I2/1Z+Zk35.41-KPSYOBPS13015OBPS13552
OBPS13097Přehled psychologických systémů2/0Z+Zk25.41-KPSYOBPS13002OBPS13597
OBPS13099Praktický psychol. semin. sebezkušenostní0/2Z25.41-KPSYOBPS13096

Povinné předměty

28
sk: O#BPS1361, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13098Poradenská psychologie ve výchově a vzdělávání1/1Zk36.41-KPSYOBPS13012
OBPS13016Sociální psychologie II – vybraná témata2/0Zk26.41-KPSYOBPS13015
OBPS13590Sociologie výchovy2/026HZ26.41-KPSYOBPS13017OBUZ12109

Povinné předměty

32
32

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB042 Obecná psychologie
OSZB043 Vývojová psychologie
OSZB044 Sociální psychologie

Státní závěrečná zkouška je tvořena třemi částmi, kterými jsou: 1. obhajoba bakalářské práce 2. zkouška z psychologie, která se skládá z následujících tří předmětů obecná psychologie vývojová psychologie sociální psychologie 3. zkouška ze speciální pedagogiky, kterou představuje jeden z následujících předmětů speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování Všechny tři části mohou být konány v samostatných termínech a v libovolném pořadí.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 07.04.2020