Studijní program B7701: Psychologie

Studijní obor 7701R013: Psychologie a speciální pedagogika

Část Psychologie

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2008/2009.

8
8

Povinné předměty

Univerzitní základ

sk: O#BPS13KA, roc: 0, limit: 30
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBUZ02101Biologie člověka pro psychology a speciální pedagogy1/1Zk21.41-KBESOBUZ02031,
OBPS13501
OBUZ14102Úvod do pedagogiky2/0Zk21., 2.41-KPGOBPP14001
OBUZ03103Český jazykZk21.41-KCJOB2303222,
OB2303202,
O02103007
OBUZ02105Neurofyziologie1/1Zk22.41-KBESOBPS13501,
O06313011
OBUZ12106Profesní etika2/0Zk22.41-KOVFONUZ12106
OBUZ12107Filosofie výchovy0/2Z23.41-KOVF
OBUZ20108Regenerační TV II0/2Z11.41-KTVOBUZ20V500
OBUZ12110Základy sociologie I1/1Z23.41-KOVFO06313019
OBUZ12111Základy sociologie II1/1Zk24.41-KOVFOBUZ12110
OBUZ12109Sociologie výchovy, sociální problémovost a deviace2/0Z25.41-KOVFOBUZ12111OBPS13590
OSZBBP02Příprava a zpracování bakalářské práceJiné10*41-KPSY
OBUZ20500Regenerační TV0/1Z13., 4.41-KTVOBUZ20004,
OBUZ20108,
O06120098,
OBUZ20V500,
O06120099

15

Psychologie

sk: O#BPS13KB, roc: 0, limit: 74
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13001Obecná psychologie I (s úvodem do kognitivní psychologie)1/1Z+Zk31.41-KPSYOBPS13501OBPS13501 Z
OBPS13017Kulturní antropologie pro psychology I2/1Zk31.41-KPSYO06313017
OBPS13009Vývojová psychologie I1/1Z21.41-KPSYO06313009,
OBPS13509
OBPS13034Statistika pro psychology1/1Z+Zk32.41-KPSYOBPS13111
OBPS13005Dějiny psychologie2/0Zk22.41-KPSYOBPS13501
OBPS13002Obecná psychologie II1/1Z+Zk22.41-KPSYOBPS13001OBPS13502
OBPS13018Kulturní antropologie pro psychology II1/126HZk32.41-KPSYOBPS13017
OBPS13010Vývojová psychologie II1/1Z+Zk22.41-KPSYOBPS13009OBPS13510OBPS13510 Z
OBPS13096Klinická psychologie – úvod1/1Zk24.41-KPSYOBPS13002OBPS13118,
OBPS13596
OBPS13003Psychologie osobnosti s úvodem do diferenciální psychologie2/136HZ+Zk23.41-KPSYOBPS13002OBPS13503,
O06313003
OBPS13015Sociální psychologie I2/1Z+Zk33.41-KPSYOBPS13002OBPS13515,
O06313015
OBPS13515 Z
OBPS13091Teorie psychologického výzkumu1/1KZ22.41-KPSYOBPS13034OBPS13110,
O06313006
OBPS13092Psychologický výzkum – školní gramotnost1/1KZ83., 4.41-KPSY
OBPS13004Psychologie osobnosti – seminář1/1Zk24.41-KPSYOBPS13002
OBPS13093Variabilita a patologie psychického vývoje1/1KZ23.41-KPSYOBPS13009OBSP18250,
OBPS13118
OBPS13094Psychologie práce a organizace2/0Zk24.41-KPSY
OBPS13095Neuropsychologie2/1Zk35.41-KPSYOBUZ02105,
OBUZ02101
OBPS13012Pedagogická psychologie I2/1Z+Zk35.41-KPSYOBPS13015OBPS13552
OBPS13097Přehled psychologických systémů2/0Z+Zk25.41-KPSYOBPS13002OBPS13597
OBPS13098Poradenská psychologie ve výchově a vzdělávání1/1Zk36.41-KPSYOBPS13012
OBPS13099Praktický psychol. semin. sebezkušenostní0/2Z25.41-KPSYOBPS13096
OBPS13016Sociální psychologie II – vybraná témata2/0Zk26.41-KPSYOBPS13015
OBPS13102Kolokviální seminář k bakalářské práci0/113HZ105., 6.41-KPSY
OBPS13090Psychologický výzkum I1/1KZ43.41-KPSYOBPS13091OBPS13113,
OBPS13092
OBPS13101Psychologický výzkum II1/1KZ34.41-KPSYOBPS13090OBPS13092

Limit skupiny: 74 <> 75

Studentům, kteří nastoupili v roce 2009/10 jsou určeny kurzy Psychologický výzkum I a II ve 2. ročníku. Ostatní absolvují kurz Psychologický výzkum – školní gramotnost.

22
22

Povinně volitelné předměty

Psychologie

sk: O#BPS13KC, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPS13028Psychologická diagnostika pro učitele2/026HKZ32.41-KPSYOBPS13015
OBPS13057Práce s dětskou skupinou0/226HKZ31., 2.41-KPSYOBPS13010
OBPS13083Psychologie genderu1/1KZ31.41-KPSY
OBPS13062Gender ve škole1/126HKZ32.41-KPSYOBPS13083
OBPS13084Psychologie kultury1/1KZ31., 2.41-KPSYOBPS13015
OBPS13086Bakalářský seminář0/2Z31.41-KPSYOBPS13091
OBPS13088Socio-kulturní přístupy k učení a myšlení2/0KZ32.41-KPSYOBPS13002,
OBPS13010
OBPS13103Interkulturní komunikace I1/126HKZ32.41-KPSYOBPS13009

Limit skupiny: 8

Povinně volitelné kurzy volí studenti v rozsahu minimálně 4 kredity ve 2. roce studia a 4 kredity ve 3. roce studia. Bakalářský seminář zapisují pouze ti, kteří píší práci z psychologie.

32
32

Státní závěrečná zkouška je tvořena třemi částmi, kterými jsou: 1. obhajoba bakalářské práce 2. zkouška z psychologie, která se skládá z následujících tří předmětů obecná psychologie vývojová psychologie sociální psychologie 3. zkouška ze speciální pedagogiky, kterou představuje jeden z následujících předmětů speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování Všechny tři části mohou být konány v samostatných termínech a v libovolném pořadí.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 07.04.2020