Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R043: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

1. semestr – povinné předměty

sk: O#B232011, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320001Anatomie1/1Z+Zk31.41-KBESOB2320101
OB2320002Úvod do zdravotní tělesné výchovy0/1Z11.41-KTVOB2320102
OB2320008Sport a volný čas1/0KZ11.41-KTV
OB2320016Kurz lyžování I.7DZ11.41-KTVOB2320116
OB2320022Atletika I0/1Z11.41-KTVOB2320122
OB2320027Gymnastika I0/1Z11.41-KTVOB2320127
OB2320035Sportovní hry I0/1Z11.41-KTVOB2320135
OB2320039Úvod do outdoorových aktivit0/1Z11.41-KTVOB2320139

Limit skupiny: 8 <> 10

17

2. semestr – povinné předměty

sk: O#B232021, roc: 1, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320003Fyziologie člověka1/1Z+Zk32.41-KTVOB2320001OB2320103
OB2320019Kurz sportů a pobytu v přírodě7DZ22.41-KTVOB2320119
OB2320023Atletika II0/1Z12.41-KTVOB2320123
OB2320028Gymnastika II0/2Z12.41-KTVOB2320128
OB2320031Plavání I0/1Z12.41-KTVOB2320131
OB2320036Sportovní hry II0/2Z12.41-KTVOB2320136

Limit skupiny: 6 <> 9

24

3. semestr – povinné předměty

sk: O#B232031, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320004Fyziologie tělesných cvičení1/1Z+Zk33.41-KTVOB2320003OB2320104
OB2320017Kurz lyžování II7DKZ13.41-KTVOB2320016O03320012,
OB2320117
OB2320024Atletika III0/1Z13.41-KTVOB2320022,
OB2320023
OB2320124
OB2320029Gymnastika III0/2Z13.41-KTVOB2320027,
OB2320028
OB2320129
OB2320032Plavání II0/1Z13.41-KTVOB2320132
OB2320037Sportovní hry III0/2Z13.41-KTVOB2320137

Limit skupiny: 6 <> 8

31

4. semestr – povinné předměty

sk: O#B232041, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320007Sportovní masáž0/1Z14.41-KTVOB2320107
OB2320012Biomechanika0/1Z14.41-KTVOB2320001OB2320112
OB2320013Psychologie TV1/0Z+Zk14.41-KTVOB2320113
OB2320020Kurz kanoistiky a vodní turistiky7DZ14.41-KTVOB2320031OB2320120
OB2320025Atletika IV0/1Z14.41-KTVOB2320024OB2320125
OB2320030Gymnastika IV0/1Z+Zk14.41-KTVOB2320029OB2320130
OB2320033Plavání III0/1Z14.41-KTVOB2320133
OB2320038Sportovní hry IV0/2Z+Zk14.41-KTVOB2320035,
OB2320037,
OB2320036
OB2320138

36

5. semestr – povinné předměty

sk: O#B232051, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320005První pomoc0/1Z15.41-KTVOB2320105
OB2320006Zdravotní tělesná výchova1/1KZ15.41-KTVOB2320002OB2320106
OB2320014Antropomotorika a kineziologie I1/0Z15.41-KTVOB2320114
OB2320018Kurz bruslení a ledního hokeje5DZ15.41-KTVOB2320118
OB2320021Kurz gymnastiky5DZ15.41-KTVOB2320029OB2320121
OB2320026Atletika V0/1Z+Zk15.41-KTVOB2320025
OB2320009Historie a současnost tělesné kultury1/0Z15.41-KTVOB2320008OB2320109

41

6. semestr – povinné předměty

sk: O#B232061, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320010Didaktika mimoškolní TV a sportu1/0Z16.41-KTV
OB2320011Sportovní trénink1/0Z16.41-KTVOB2320004,
OB2320008
OB2320170
OB2320015Antropomotorika a kineziologie II1/0Z+Zk26.41-KTVOB2320014
OB2320034Plavání IV0/1Z+Zk26.41-KTVOB2320033,
OB2320032,
OB2320031
OB2320134

Limit skupiny: 4 <> 6

48
48

Povinně volitelné předměty

1. semestr – povinně volitelné předměty

sk: O#B232012, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320040Netradiční sportovní hry I0/2Z21.41-KTVOB2320140
OB2320046Moderní gymnastické formy I0/2Z21.41-KTVOB2320146
OB2320062Outdoorové aktivity I0/2Z21.41-KTVOB2320162

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

57

2. semestr – povinně volitelné předměty

sk: O#B232022, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320041Netradiční sportovní hry II0/1Z+Zk22.41-KTVOB2320040OB2320141
OB2320047Moderní gymnastické formy II0/1Z+Zk22.41-KTVOB2320046OB2320147
OB2320063Outdoorové aktivity II0/1Z+Zk22.41-KTVOB2320062
OB2320052Organizace sportovních soutěží0/1Z12.41-KTV
OB2320042Volejbal0/1Z12.41-KTV
OB2320048Kondiční gymnastika0/1Z12.41-KTVOB2320027OB2320148

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

64

3. semestr – povinně volitelné předměty

sk: O#B232032, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320043Basketbal0/1Z13.41-KTVOB2320143
OB2320049Fitness I0/1Z23.41-KTVOB2320149
OB2320056Zdravotní tělesná výchova I0/1Z23.41-KTVOB2320002,
OB2320001,
OB2320003
OB2320156
OB2320064Vodní sporty I0/1Z23.41-KTVOB2320164
OB2320066Sportovní lezení na umělé stěně I0/1Z13.41-KTVOB2320166

Limit skupiny: 4

Studenti si zapisují předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

71

4. semestr – povinně volitelné předměty

sk: O#B232042, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320044Florbal0/1Z14.41-KTVOB2320144
OB2320067Pohybové hry a cvičení v přírodě0/1Z14.41-KTVOB2320167
OB2320053Metodologie bakalářské práce1/0Z14.41-KTVOB2320153
OB2320057Zdravotní tělesná výchova II0/1Z+Zk24.41-KTVOB2320056OB2320157
OB2320065Vodní sporty II0/1Z+Zk24.41-KTVOB2320064
OB2320050Fitness II0/1Z+Zk24.41-KTVOB2320049OB2320150

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

78

5. semestr – povinně volitelné předměty

sk: O#B232052, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320051Pohybová skladba0/1Z15.41-KTVOB2320151
OB2320054Vybrané kapitoly z dějin sportu a olympijského hnutí1/0Z15.41-KTVOB2320154
OB2320058Sportovní masáž a regenerace I0/1Z25.41-KTVOB2320007OB2320158
OB2320060Pohybové aktivity hendikepovaných I0/1Z25.41-KTVOB2320001OB2320160

Limit skupiny: 5

Studenti si zapisují předměty v rozsahu minimálně 5 kreditů.

85

6. semestr – povinně volitelné předměty

sk: O#B232062, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2320045Kondiční atletika0/1Z16.41-KTVOB2320145
OB2320055Vytváření podmínek pro pohybovou aktivitu1/0Z16.41-KTVOB2320155
OB2320059Sportovní masáž a regenerace II0/2Z+Zk26.41-KTVOB2320058
OB2320061Pohybové aktivity hendikepovaných II0/2Z+Zk26.41-KTVOB2320060OB2320161

Limit skupiny: 5

Studenti si zapisují předměty v rozsahu minimálně 5 kreditů.

93
93

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB033 Tělesná výchova a sport

Podmínkou pro konání SZZ z tělesné výchovy je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu z předmětů povinně volitelných.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 17.02.2020