Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R042: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017.

8
8

Povinné předměty

sk: O#BTIVX11, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319161Technická matematika1/2Z+Zk31.41-KITTVOB2319151
OB2319162Technická fyzika1/1Z+Zk31.41-KITTVOB2319152
OB2319163Programování I. – algoritmizace1/1Z+Zk31.41-KITTVOB2319153

13
13

Povinně volitelné předměty

sk: O#BTIVX12, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319164Úvod do informační technologie0/2KZ31.41-KITTVOB2319165,
OB2319155
OB2319165Informační technologie a zpracování dat0/2KZ31.41-KITTVOB2319164

Limit skupiny: 3

Student volí předměty za 3 kredity.

20
20

Povinné předměty

sk: O#BTIVX21, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319261Grafická komunikace v technice1/1KZ32.41-KITTVOB2319164,
OB2319162
OB2319253
OB2319262Materiály a technologie I.1/1Z32.41-KITTVOB2319162OB2319252
OB2319263Programování II. – objektové programování1/1Z+Zk32.41-KITTVOB2319163
OB2319264Zpracování grafiky na počítači1/2Z+Zk32.41-KITTVOB2319164OB2319251

25
sk: O#BTIVX31, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319361Elektrotechnika a elektronika I.1/1KZ33.41-KITTVOB2319161,
OB2319162
OB2319351
OB2319362Materiály a technologie II.1/1Z+Zk33.41-KITTVOB2319262OB2319353
OB2319363Technické vybavení počítačů1/1Z+Zk33.41-KITTVOB2319162,
OB2319164
OB2319352

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#BTIVX32, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319364CAD systémy1/1KZ33.41-KITTVOB2319261OB2319355,
OB2319365
OB2319365Grafický aplikační software1/1KZ33.41-KITTVOB2319264OB2319354,
OB2319364

Limit skupiny: 3

Student volí předměty za 3 kredity.

35
35

Povinné předměty

sk: O#BTIVX41, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319461Elektrotechnika a elektronika II.1/1Z+Zk34.41-KITTVOB2319361OB2319451
OB2319462Operační systémy a počítačové sítě I.1/1KZ24.41-KITTVOB2319363OB2319452
OB2319463Programování III. – programování pro WWW1/2Z+Zk34.41-KITTVOB2319263
OB2319464Práce s odbornými informacemi0/1Z14.41-KITTVOB2319264OB2319552
OB2319465Principy a systémy v technice I.1/1Z+Zk24.41-KITTVOB2319362,
OB2319162
OB2319357

40
sk: O#BTIVX51, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319562Operační systémy a počítačové sítě II.1/1Z+Zk45., 6.41-KITTVOB2319462

43
43

Povinně volitelné předměty

sk: O#BTIVX54, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319561Informační systémy1/1Z+Zk45.41-KITTVOB2319462OB2319563
OB2319563Databázové systémy1/1Z+Zk45.41-KITTVOB2319462OB2319561

Limit skupiny: 4

Student volí předměty za 4 kredity.

50
sk: O#BTIVX52, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319565Podnikání v oblasti IT1/1KZ25.41-KITTVOB2319464OB2319564
OB2319564Management a ekonomika1/1KZ25.41-KITTVOB2319464OB2319565

Limit skupiny: 2

Student volí předměty za 2 kredity.

55
sk: O#BTIVX53, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319566Praktikum z elektroniky a číslicových obvodů0/2KZ35.41-KITTVOB2319461OB2319567
OB2319567Praktikum z elektrotechniky a elektroniky0/2KZ35.41-KITTVOB2319461OB2319566

Limit skupiny: 3

Student volí předměty za 3 kredity.

60
60

Povinné předměty

sk: O#BTIVX61, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319661Principy a systémy v technice II.1/2Z+Zk46.41-KITTVOB2319465
OB2319662Operační systémy a počítačové sítě III.1/1Z+Zk36.41-KITTVOB2319562

65
65

Povinně volitelné předměty

sk: O#BTIVX62, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319665Design multimediálních aplikací1/2KZ36.41-KITTVOB2319463OB2319666
OB2319666Tvorba multimediálních aplikací1/2KZ36.41-KITTVOB2319463OB2319665

Limit skupiny: 3

Student volí předměty za 3 kredity.

73
73

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB032 Technická a informační výchova

Podmínkou pro konání SZZ z oboru technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky z technické a informační výchovy a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru technická a informační výchova. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z technické a informační výchovy není stanoveno. Zkouška z technické a informační výchovy se orientuje do čtyř tematických okruhů, zkoušených písemnou, ústní nebo praktickou formou. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.04.2020