Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R042: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B23191A, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319151Technická matematika1/1Z+Zk31.41-KITTV
OB2319152Technická fyzika1/1Z+Zk31.41-KITTV
OB2319153Programování I1/1Z+Zk21.41-KITTV
OB2319154Nekovové materiály a technologie1/1KZ21.41-KITTV

13
13

Povinně volitelné předměty

sk: O#B23191B, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319155Úvod do informační technologie0/2KZ21.41-KITTVOB2319156
OB2319156Informační technologie a zpracování dat0/2KZ21.41-KITTVOB2319155

Limit skupiny: 2

Pokud jsou v semestru dva povinně volitelné předměty, student si povinně volí jeden.

20
20

Povinné předměty

sk: O#B23192A, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319251Zpracování grafiky na počítači1/2Z+Zk42.41-KITTVOB2319155
OB2319252Praktikum z nekovových materiálů0/2Z22.41-KITTVOB2319154
OB2319253Grafická komunikace v technice1/1KZ42.41-KITTVOB2319155

25
25

Povinně volitelné předměty

sk: O#B23192B, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319254Programování II. – objektové programování1/2Z+Zk32.41-KITTVOB2319153OB2319255,
OB2319263
OB2319255Programování II – programování pro WWW1/2Z+Zk32.41-KITTVOB2319153OB2319254

Limit skupiny: 3

Pokud jsou v semestru dva povinně volitelné předměty, student si povinně volí jeden.

32
32

Povinné předměty

sk: O#B23193A, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319351Elektrotechnika1/1KZ33.41-KITTVOB2319151,
OB2319152
OB2319361
OB2319352Technické vybavení počítačů1/1Z+Zk33.41-KITTVOB2319155OB2319363
OB2319353Kovové materiály a technologie1/1KZ23.41-KITTVOB2319252

37
37

Povinně volitelné předměty

sk: O#B23193B, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319354Grafický aplikační software1/1Z+Zk23.41-KITTVOB2319253OB2319355
OB2319355CAD/CAM systémy1/1Z+Zk23.41-KITTVOB2319253OB2319364
OB2319356Principy a systémy v IT1/1Z+Zk33.41-KITTVOB2319155,
OB2319254
OB2319357
OB2319357Principy a systémy v technice1/1Z+Zk34.41-KITTVOB2319152OB2319465,
OB2319356

Limit skupiny: 5

Pokud jsou v semestru dva povinně volitelné předměty, student si povinně volí jeden.

44
44

Povinné předměty

sk: O#B23194A, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319451Elektronika1/1Z+Zk34.41-KITTVOB2319351OB2319461
OB2319452Operační systémy I.1/1Z+Zk34.41-KITTVOB2319352,
OB2319254
OB2319462
OB2319453Strojírenství1/1KZ23., 4.41-KITTVOB2319357,
OB2319253
OB2319454Praktikum z kovových materiálů0/2Z24.41-KITTVOB2319353

49
49

Povinně volitelné předměty

sk: O#B23194B, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319455Praktikum z elektrotechniky a elektroniky0/2Z23., 4.41-KITTVOB2319351OB2319456
OB2319456Praktikum z elektroniky a číslicových obvodů0/2Z24.41-KITTVOB2319351

Limit skupiny: 2

Pokud jsou v semestru dva povinně volitelné předměty, student si povinně volí jeden.

56
56

Povinné předměty

sk: O#B23195A, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319551Počítačové sítě2/1Z+Zk45.41-KITTVOB2319452
OB2319552Práce s odbornými informacemi0/1Z25.41-KITTVOB2319464,
OB2319415

61
61

Povinně volitelné předměty

sk: O#B23195B, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319553Management a ekonomika1/1KZ35.41-KITTVOB2319155OB2319554
OB2319554Podnikání v oblasti IT1/1KZ35.41-KITTVOB2319356
OB2319555Operační systémy II. – administrace OS1/1Z+Zk35., 6.41-KITTVOB2319452OB2319556
OB2319556Operační systémy II. – NT Administrace OS1/1Z+Zk35., 6.41-KITTVOB2319452OB2319555

Limit skupiny: 6

V 5. semestru si student volí z povinně volitelných předmětů jeden předmět z OB2319553, OB23219554 a jeden předmět z OB2319555, OB23219556.

68
68

Povinné předměty

sk: O#B23196A, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319651Automatizace a kybernetika1/1Z+Zk36.41-KITTVOB2319451
OB2319652Architektura vstupně výstupních zařízení PC0/2KZ26.41-KITTVOB2319352

73
73

Povinně volitelné předměty

sk: O#B23196B, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319653Tvorba multimediálních aplikací0/2KZ26.41-KITTVOB2319354OB2319654
OB2319654Design multimediálních aplikací0/2KZ26.41-KITTVOB2319354OB2319653
OB2319655Databázové systémy1/1KZ35., 6.41-KITTVOB2319656
OB2319656Informační systémy1/1KZ36.41-KITTVOB2319555

Limit skupiny: 5

V 6. semestru si student volí z povinně volitelných předmětů jeden předmět z OB2319603, OB23219604 a jeden předmět z OB2319605, OB23219606.

81
81

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB032 Technická a informační výchova

Podmínkou pro konání SZZ z oboru technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky z technické a informační výchovy a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru technická a informační výchova. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z technické a informační výchovy není stanoveno. Zkouška z technické a informační výchovy se orientuje do čtyř tematických okruhů, zkoušených písemnou, ústní nebo praktickou formou. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.04.2020