Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R236: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – 1 semestr

sk: O#B231211, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312001Úvod do studia společenských věd I1/1Z21.41-KOVF
OB2312003Regionální historie I1/2Z21.41-KOVF
OB2312005Ekonomie I1/2Z21.41-KOVF
OB2312007Právo I1/1Z21.41-KOVF

15

Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – 2 semestr

sk: O#B231221, roc: 1, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312004Regionální historie II1/2Zk52.41-KOVF
OB2312006Ekonomie II1/2Z+Zk52.41-KOVF
OB2312008Právo II1/1Zk42.41-KOVF

Limit skupiny: 16 <> 14

22
sk: O#B231231, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312009Filosofie I2/0Z23.41-KOVF
OB2312015Sociologie I1/1Z23.41-KOVF
OB2312017Etika I2/0Z23.41-KOVFOB2312117

25
sk: O#B231241, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312010Filozofie II2/0Zk34.41-KOVFOB2312009OB2312110
OB2312016Sociologie II1/1Zk34.41-KOVFOB2312015
OB2312018Etika II2/0Zk34.41-KOVFOB2312117

28
sk: O#B231251, roc: 3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312023Politologie1/1Zk35.41-KOVFOB2312123
OB2312024Antropologie (kulturní a sociální)1/1Zk35.41-KOVF
OB2312025Logika1/1Z+Zk35.41-KOVF
OB2312026Religionistika1/1Zk35.41-KOVF

31
31

Povinně volitelné předměty

Filosofie – metodologický základ 2. ročník

sk: O#B231232, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312011Filozofický kurz A I1/1Z23.41-KOVFOB2312013
OB2312012Filozofický kurz B I1/1Z23.41-KOVFOB2312014

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty minimálně za 2 kredity.

40

Aplikovaná etika 2.ročník

sk: O#B231233, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312019Etický kurz A I1/1Z23.41-KOVF
OB2312020Etický kurz B I1/1Z23.41-KOVF

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

47

Modul filosoficko-religionistický

sk: O#B231262, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312027Výběrový kurz I – filosoficko-religionistický- Filosofie člověka1/1Z26.41-KOVFOB2312029,
OB2312028
OB2312028Výběrový kurz I – filosoficko-religionistický- Tři modely výchovy v evropské duchovní tradici1/1Z26.41-KOVFOB2312029,
OB2312027
OB2312029Výběrový kurz I – filosoficko-religionistický- Přínos protestantismu evropské vzdělanosti1/1Z26.41-KOVFOB2312028,
OB2312027

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

54

Modul eticko-antropologický

sk: O#B231263, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312030Výběrový kurz II – eticko-antropologický – Ethos a krásná literatura1/1Z26.41-KOVFOB2312031
OB2312031Výběrový kurz II – eticko-antropologický – Antropologie rodiny1/1Z26.41-KOVFOB2312030

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

61

Modul ekonomicko-regionalistický

sk: O#B231264, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312032Výběrový kurz III – ekonomicko-regionalistický – Světová ekonomika1/1Z26.41-KOVFOB2312033
OB2312033Výběrový kurz III – ekonomicko-regionalistický – Role muzea v občanské výchově1/1Z26.41-KOVF

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

68

Sociologicko-politologicko-právní

sk: O#B231265, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2312034Výběrový kurz IV – sociologicko-politologicko-právní – Metody sociologického výzkumu1/1Z26.41-KOVFOB2312036,
OB2312035
OB2312035Výběrový kurz IV – sociologicko-politologicko-právní – Pracovní právo1/1Z26.41-KOVFON9312321
OB2312036Výběrový kurz IV – sociologicko-politologicko-právní – Vybrané kapitoly z dějin evropského sociálně-politického myšlení1/1Z26.41-KOVFOB2312034,
OB2312035

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

76
76

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB045 Základy společenských věd

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 28.11.2019