Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7506R028: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

Blok oborový

sk: O#B231811, roc: 0, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318099Propedeutika SPPG1/1Zk41.41-KSPOB2318100 Z,
OB2318101 Z,
OB2318102 Z
OB2318399
OB2318100Psychologie handicapu1/0Zk41.41-KSPOB2318099 Z,
OB2318102 Z,
OB2318101 Z
OB2318101Sppg znevýhodněného člověka s MP I.2/0Z21.41-KSPOB2318102 Z,
OB2318100 Z,
OB2318099 Z
OB2318304
OB2318102Sppg znevýhod. člověka s TP I.2/0Z21.41-KSPOB2318099 Z,
OB2318100 Z,
OB2318101 Z
OB2318305

sk: O#B231812, roc: 1,0, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318105Sppg znevýhodněného člověka se ZP I.2/0Z22.41-KSPOB2318101,
OB2318099,
OB2318102
OB2318308
OB2318106Sppg znevýhodněného člověka s KP I.2/0Z22.41-KSPOB2318102,
OB2318101,
OB2318099
OB2318107Sppg znevýhodněného člověka s PCH I.2/0Z22.41-KSPOB2318102,
OB2318099,
OB2318101
OB2318309
OB2318108Sppg znevýhod. člověka se SPU I.2/0Z22.41-KSPOB2318102,
OB2318101,
OB2318099

sk: O#B231813, roc: 1,1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318109Sociální práce1/0Zk13.41-KSPOB2318100,
OB2318099
OB2318110Základy inkluzivní pedagogiky1/0Z13.41-KSPOB2318211,
OB2318210,
OB2318099

sk: O#B231814, roc: 2,2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318103Sppg znevýhod. člověka se SP I.2/0Z23.41-KSPOB2318210,
OB2318211,
OB2318099
OB2318306
OB2318104Sppg znevýhodněného člověka s ŘP I.2/0Z23.41-KSPOB2318099,
OB2318210
OB2318307
OB2318111Sppg znevýhodněného člověka s MP II.2/0Zk24.41-KSPOB2318110,
OB2318101
OB2318314
OB2318112Sppg znevýhodněného člověka s TP II.2/0Zk24.41-KSPOB2318110,
OB2318102
OB2318315

sk: O#B231815, roc: 2,3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318113Sppg znevýhodněného člověka se SP II.2/0Zk24.41-KSPOB2318103,
OB2318110
OB2318220OB2318316
OB2318114Sppg znevýhodněného člověka s ŘP II.2/0Zk24.41-KSPOB2318110,
OB2318104
OB2318317
OB2318116Sppg znevýhod.člověka s KP II.2/0Zk25.41-KSPOB2318106
OB2318115Sppg znevýhod. člověka se ZP II.2/0Zk25.41-KSPOB2318105OB2318318
OB2318118Sppg znevýhod. člověka se SPU II.2/1Zk25.41-KSPOB2318108,
OB2318220
OB2318119Sppg znevýh. člov. s PCH II.2/0Zk25.41-KSPOB2318107,
OB2318220
OB2318319

29

Blok praxí

sk: O#B231892, roc: 0, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318210Oborová praxe I.0/2Z22.41-KSPOB2318099OB2318211 Z
OB2318211Program řízené reflexe spec. pedagoga I.0/2Z12.41-KSPOB2318099OB2318210 ZOBSP18911

sk: O#B231894, roc: 1,1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318220Oborová praxe II.0/2Z24.41-KSPOB2318210OB2318221 Z
OB2318221Program řízené reflexe spec. pedagoga II.0/2Z14.41-KSPOB2318210OB2318220 Z

sk: O#B231896, roc: 2,3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318230Oborová praxe III.0/2Z26.41-KSPOB2318220OB2318231 Z
OB2318231Program řízené reflexe spec. pedagoga III.0/1Z16.41-KSPOB2318221,
OB2318220
OB2318230 Z

42
42

Povinně volitelné předměty

Blok Management

sk: O#B231822, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318121Základy sociálního managmentu1/0Zk22.41-KSPOB2318099OB2318122
OB2318122Základy školského managmentu1/0Zk22.41-KSPOB2318099OB2318121

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

51

Blok Terapie v edukačním procesu I.

sk: O#B231832, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318131Arteterapie I.0/2Zk22.41-KSPOB2318099,
OB2318101
OB2318133,
OB2318132
OB2318132Muzikoterapie I.0/2Zk22.41-KSPOB2318101,
OB2318099
OB2318133,
OB2318131
OB2318133Ergoterapie I.0/2Zk22.41-KSPOB2318101,
OB2318099
OB2318131,
OB2318132
OB2318134Biblioterapie I.0/2Zk22.41-KSPOB2318101,
OB2318099
OB2318132,
OB2318133

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

58

Blok Terapie v edukačním procesu II.

sk: O#B231843, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318141Arteterapie II.0/1Zk13.41-KSPOB2318099
OB2318142Muzikoterapie II0/1Zk13.41-KSPOB2318099
OB2318143Ergoterapie II0/1Zk13.41-KSPOB2318099OBSP18313,
OB2318117
OB2318144Biblioterapie II0/1Zk13., 4.41-KSPOB2318099OB2318117

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 1 kreditu.

65

Blok Problematika vybraných minorit

sk: O#B231855, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318151Podpora osob s autistickým spektrem1/0Z45.41-KSPOB2318099,
OB2318220
OB2318152,
OB2318153
OB2318152Edukace osob etnických minorit1/0Z45.41-KSPOB2318099,
OB2318220
OB2318151,
OB2318153
OB2318153Edukace nadaného dítěte1/0Z45.41-KSPOB2318099,
OB2318220
OB2318151,
OB2318152

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 4 kredity.

72

Blok Technologie v SPPG

sk: O#B231865, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318161Technologie ve speciální pedagogice -přístrojová technika0/1Z26.41-KSPOB2318099,
OB2318116
OB2318162
OB2318162Technologie ve speciální pedagogice – IC technologie0/1Z25., 6.41-KSPOB2318099,
OB2318116
OB2318161

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

79

Blok Metodologie prakticky orientovaného výzkumu

sk: O#B231875, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318171Pedagogický experiment a testování0/1Z25., 6.41-KSPOB2318220,
OB2318221
OB2318172
OB2318172Zprac. kazuistik a longitudinálních studií0/1Z25.41-KSPOB2318220,
OB2318221
OB2318171

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity.

86

Blok Komunikační systémy v SPPG

sk: O#B231885, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2318181Alternativní a augmentativní komunikace0/1Z45.41-KSPOB2318099,
OB2318220
OB2318182,
OB2318183
OB2318183Romský jazyk0/1Z45.41-KSPOB2318099,
OB2318220,
OBUZ18043
OB2318181,
OB2318182
OB2318182Základy znakového jazyka0/1Z45.41-KSPOB2318099,
OB2318220
OB2318181,
OB2318183

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu min. 2 kredity. Student volí právě jeden předmět z každého Bloku POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ.

94
94

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB041 Speciální pedagogika


STÁTNÍ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY:

1. předmět             Speciální pedagogika se zaměřením na speciální vzdělávací potřeby znevýhodněných osob
2. předmět             predmet z nabídky:

                                  1. Speciální pedagogika znevýhodněného cloveka se sluchovým postižením
                                  2. Speciální pedagogika znevýhodněného.človeka s řečovým postižením
                                  3. Speciální pedagogika znevýhodněného človeka s mentálním postižením
                                  4. Speciální pedagogika znevýhodněného človeka s tělesným postižením
                                  5. speciální pedagogika znevýhodněného človeka se zrakovým postižením
                                  6. Speciální pedagogika znevýhodněného človeka s poruchami chování

3. předmět             obhajoba bc. práce

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 05.12.2014