Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R047: Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B238211, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308201Lidová píseň1/0Zk31.41-KHV
OB2308203Základy taktovací techniky I0/2KZ31.41-KHV
OB2308205Hra sborových partitur I0/1Z21.41-KHV

Limit skupiny: 3 <> 8

15
15

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238212, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308221Akordická hra na kytaru I0/1Z11.41-KHVOB2308101
OB2308249Hra a doprovod písní na klavír I0/1Z11.41-KHVOB2308101

Limit skupiny: 1

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 1 kredit.

22
sk: O#B23821K, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308233Hra na varhany I0/1Z11.41-KHVOB2308101
OB2308227Hra generálbasu I0/1Z11.41-KHVOB2308101

Limit skupiny: 1

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 1 kredit.

27
27

Povinné předměty

sk: O#B238221, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308204Základy taktovací techniky II0/3Z+Zk42.41-KHVOB2308203
OB2308206Hra sborových partitur II0/1Z+Zk22.41-KHVOB2308205OB2308255
OB2308207Hlasová výchova ve sboru1/1Z22.41-KHV
OB2308208Sluchová analýza I0/2Z22.41-KHVOB2308257

Limit skupiny: 4 <> 10

34
34

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238222, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308222Akordická hra na kytaru II0/1KZ12.41-KHVOB2308221
OB2308250Hra a doprovod písní na klavír II0/1KZ12.41-KHVOB2308249

Limit skupiny: 1

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 1 kredit.

41
sk: O#B23822K, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308234Hra na varhany II0/1Z+Zk22.41-KHVOB2308233
OB2308228Hra generálbasu II0/1Z+Zk22.41-KHVOB2308227

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 2 kredit.

46
46

Povinné předměty

sk: O#B238231, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308209Sluchová analýza II0/2Z+Zk33.41-KHVOB2308257
OB2308210Hra sborových partitur III0/1Z13.41-KHVOB2308255
OB2308212Řízení sboru – práce s partiturou I1/1Z23.41-KHVOB2308204
OB2308214Dějiny sborového zpěvu I1/2Z33.41-KHV
OB2308241Sborová literatura I1/1Z23.41-KHV

Limit skupiny: 5 <> 11

53
53

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238232, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308229Veřejné vystoupení sbormistraKZ13.41-KHVOB2308203,
OB2308204
OB2308230Veřejné vystoupení korepetitoraKZ13.41-KHVOB2308206,
OB2308205

Limit skupiny: 1

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 1 kredit.

60
sk: O#B23823K, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308251Hra a doprovod písní na klavír III0/1Z13.41-KHVOB2308259

Limit skupiny: 1 >= 1

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 1 kredit.

65
65

Povinné předměty

sk: O#B238241, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308211Hra sborových partitur IV0/2Z+Zk24.41-KHVOB2308210
OB2308213Řízení sboru – práce s partiturou II1/1Z+Zk34.41-KHVOB2308212OB2308266
OB2308215Dějiny sborového zpěvu II1/1Z+Zk24.41-KHVOB2308214
OB2308242Sborová literatura II1/1Z+Zk24.41-KHVOB2308241OB2308276OB2308276

Limit skupiny: 4 <> 9

72
72

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238242, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308238Čtyřruční hra II0/1Z14.41-KHVOB2308227
OB2308252Hra a doprovod písní na klavír IV0/1Z14.41-KHVOB2308251

Limit skupiny: 1

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 1 kredit.

79
79

Povinné předměty

sk: O#B238251, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308216Ansámblová praxe0/2Z15.41-KHV
OB2308217Sborová praxe I0/2Z+Zk25.41-KHVOB2308269OB2308269
OB2308219Příprava sbormistrovských výkonů I0/1Z25.41-KHVOB2308213OB2308270OB2308270
OB2308245Sbormistrovské praktikum I0/2Z25.41-KHVOB2308204

Limit skupiny: 4 <> 7

86
86

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238252, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308239Veřejné vystoupení vedoucího ansámbluKZ35.41-KHVOB2308212,
OB2308213
OB2308240Veřejné vystoupení vedoucího komorního souboruKZ35.41-KHVOB2308212,
OB2308213

Limit skupiny: 3

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

93
sk: O#B23825K, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308247Základy aranžování I1/1Z25.41-KHVOB2308272OB2308272
OB2308243Základy orchestrálního dirigování I0/2Z25.41-KHVOB2308213OB2308273OB2308273

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

98
98

Povinné předměty

sk: O#B238261, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308218Sborová praxe II0/2Z26.41-KHVOB2308217OB2308274OB2308274
OB2308220Příprava sbormistrovských výkonů II0/1Z+Zk56.41-KHVOB2308219OB2308275OB2308275
OB2308246Sbormistrovské praktikum II0/2Z26.41-KHVOB2308245

Limit skupiny: 3 <> 9

105
105

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238262, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308244Základy orchestrálního dirigování II0/2Z26.41-KHVOB2308243OB2308278OB2308278
OB2308248Základy aranžování II1/1Z26.41-KHVOB2308247OB2308277OB2308277

Limit skupiny: 2

Student si volí předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

112
112

Volitelné předměty

Volitelné předměty

sk: O#BSBQ1, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308147Komorní sbor0/2Z4*41-KHV

120
120

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB024 Sbormistrovství

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 29.04.2020