Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R041: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

Blok – Praktický jazyk

sk: O#B2307KA, roc: 0, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307001Jazyková cvičení I0/2Z21.41-KGOB2307A01
OB2307002Jazyková cvičení II0/2Zk32.41-KGOB2307001OB2307A02
OB2307003Jazyková cvičení III0/2Zk23.41-KGOB2307002OB2307A03
OB2307004Jazyková cvičení IV0/2Z24.41-KGOB2307003OB2307A04
OB2307005Jazyková cvičení V0/2Zk25.41-KGOB2307004OB2307A05
OB2307006Jazyková cvičení VI0/2Zk26.41-KGOB2307005OB2307A06
OB2307048Souborná zkouška z německého jazykaSoub15., 6.41-KGOB2307021 P,
OB2307020 P,
OB2307019 P
OB2307022OB2307A48

15

Blok – Lingvistika

sk: O#B2307KB, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307007Úvod do studia germanistiky1/1Zk31.41-KGOB2307A07
OB2307008Fonetika a fonologie I1/1Z31.41-KGOB2307A08
OB2307009Fonetika a fonologie II1/1Zk32.41-KGOB2307008OB2307A09
OB2307010Morfologie I1/1Z22.41-KGOB2307A10
OB2307011Morfologie II1/1Z+Zk23.41-KGOB2307010OB2307A11
OB2307012Syntax I1/1Z23.41-KGOB2307A12
OB2307013Syntax II1/1Zk24.41-KGOB2307012OB2307A13
OB2307014Lexikologie1/1Zk24.41-KGOB2307A14
OB2307015Textová lingvistika1/1Z25.41-KGOB2307A15

Limit skupiny: 0 <> 21

22

Blok – Reálie německy mluvících zemí

sk: O#B2307KC, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307016Dějiny německy mluvících zemí1/0Z11.41-KGOB2307A16
OB2307017Reálie německy mluvících zemí1/0Z11.41-KGOB2307A17

Limit skupiny: 0 <> 2

29

Blok – Německy psaná literatura

sk: O#B2307KD, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307018Úvod do studia literatury1/1Zk22.41-KGOB2307A18
OB2307019Literatura I (750-1700)1/1Z23.41-KGOB2307018OB2307A19
OB2307020Literatura II (1700-1805)1/1Zk34.41-KGOB2307019OB2307A20
OB2307021Literatura III (1798-1890)1/1Z25.41-KGOB2307020OB2307A21
OB2307022Literatura IV (1880-1925)1/1Zk26.41-KGOB2307021OB2307A22

Limit skupiny: 0 <> 11

OB2307047 Exkurze k německým reáliím 1-3 dny

36
36

Povinně volitelné předměty

Blok B1 – PV

sk: O#B230712, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307023Konverzační trénink I0/2Z21.41-KGOB2307A23
OB2307024Projekty k reáliím něm.mluv.zemí I0/2Z21.41-KGOB2307A24
OB2307025Seminář k dějinám něm.mluv.zemí0/2Z21.41-KGOB2307A25

Limit skupiny: 1

Blok 1 – 1/ZS – studenti volí 1 PV předmět ze 3 – 1x2 hod./2 kredity

45

Blok B2 – PV

sk: O#B230722, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307026Novodobé dějiny něm.mluv.zemí1/1Z22.41-KGOB2307A26
OB2307027Projekty k reáliím něm.mluv.zemí II0/2Z22.41-KGOB2307A27
OB2307028Konverzační trénink II0/2Z22.41-KGOB2307A28

Limit skupiny: 1

Blok 2 – 1/LS – studenti volí 1 PV předmět ze 3 – 1x 2 hod./2 kredity

52

Blok B3 – PV

sk: O#B230732, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307029Interkulturní komunikace1/0Z23.41-KGOB2307A29
OB2307030Vývoj jazyka0/1Z23.41-KGOB2307A30
OB2307031Vybrané kapitoly ze středověké literatury0/1Z23.41-KGOB2307A31

Limit skupiny: 2

Blok 3 – 2/ZS – studenti volí 2 PV předměty ze 3 – 2x 1 hod./4 kredity

59

Blok B4 – PV

sk: O#B230742, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307032Stylistika1/1Z24.41-KGOB2307A32
OB2307033Kapitoly z překladatelské praxe odbor.stylu1/1Z24.41-KGOB2307A33
OB2307034Dílo J.W.Goetha a Fr.Schillera0/2Z24.41-KGOB2307A34

Limit skupiny: 1

Blok 4 – 2/LS – studenti volí 1 PV předmět ze 3 – 1x2 hod./ 2 kredity

66

Blok B5 – PV

sk: O#B230752, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307035Problémy současného jazyka I1/1KZ35.41-KGOB2307011,
OB2307013
OB2307A35
OB2307036Praktická fonetika0/2KZ35.41-KGOB2307A36
OB2307037Analýza publicistických textů0/2KZ35.41-KGOB2307A37
OB2307038Německá literatura a hudba1/1KZ35.41-KGOB2307A38
OB2307039Realistický román a novela1/1KZ35.41-KGOB2307A39
OB2307040Seminář k bakalářské práci0/2Z35.41-KGOB2307A40

Limit skupiny: 2

Blok 5 – 3/ZS – studenti volí 2 PV předměty ze 6 – 2x2 hod./ 6 kreditů

73

Blok B6 – PV

sk: O#B230762, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2307041Problémy současného jazyka II1/1KZ36.41-KGOB2307013,
OB2307011
OB2307A41
OB2307042Úvod do německého hospodářského jazyka0/2KZ36.41-KGOB2307A42
OB2307043Analýza literárních textů0/2KZ36.41-KGOB2307A43
OB2307044Německá literatura, divadlo a film1/1KZ36.41-KGOB2307A44
OB2307045Německá literatura z českých zemí1/1KZ36.41-KGOB2307A45
OB2307046Tvorba nositelů Nobelových cen za literaturu1/1KZ36.41-KGOB2307A46

Limit skupiny: 2

Blok 6 – 3/LS – studenti volí 2 PV předměty ze 6 – 2x2 hod./ 6 kreditů

81
81

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB028 Německý jazyk a literatura

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.10.2019