Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R015: Matematika se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2011/2012.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2MA10A1, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310206Elementární matematika0/1Z21.41-KMDMO02310001,
OB2310001
OB2310008Pre-algebra2/2Z+Zk51.41-KMDMO02310008
OB2310012Syntetická geometrie I3/1Z41.41-KMDM

13
sk: O#B2MA10A2, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB1310011Komplexní čísla0/1Z22.41-KMDMOB2310002
OB2310009Lineární algebra2/2Z+Zk52.41-KMDMOB2310008O02310009,
OB2310N009
OB2310202Syntetická geometrie II1/1Z+Zk32.41-KMDMOB2310012
OB2310200Úvod do matematické analýzy0/1Z22.41-KMDM

16
sk: O#B2MA10A3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310006Matematická analýza I2/2Z+Zk43.41-KMDMOB2310206
OB2310020Metody řešení úloh B-I0/1Z33.41-KMDMOB2310206
OB2310201Polynomická algebra1/2KZ33.41-KMDMOB2310009

19
sk: O#B2MA10A4, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310203Analytická geometrie I1/2Z+Zk34.41-KMDMOB2310012OB2310016,
OB2310N016
OB2310207Kombinatorika1/0Z24.41-KMDM
OB2310004Matematická analýza II2/2Z+Zk44.41-KMDMOB2310006O02310004

22
sk: O#B2MA10C5, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310N204Analytická geometrie II2/1KZ45.41-KMDMOB2310N016OB2310204
OB2310N005Matematická analýza III2/2Z+Zk55.41-KMDMOB2310N004OB2310005OB2310005
OB2310260Symetrie v algebře1/0KZ25.41-KMDMOB2310N009 Z

25
sk: O#B2MA10C6, roc: 3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310N217Statistika a pravděpodobnost1/2KZ46.41-KMDMOB2310N004OB2310217
OB2310067Rovnice a nerovnice0/2KZ36.41-KMDMOB2310010
OB2310097Teorie čísel0/2Z26.41-KMDM
OB2310SZSouborná zkouška z matematiky pro bakalářské studiumSoub15.41-KMDMOB2310SZA
OB2310NN92Matematický software B-I0/1Z26.41-KMDMOB2310092

28
28

Povinně volitelné předměty

Blok B1

sk: O#B2MA10B2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310251Geometrické modelování0/1Z22.41-KMDM
OB2310252Matematické hry0/1Z21.41-KMDM
OB2310253Úvod do LaTeXu0/1Z21.41-KMDMOB1310007

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu alespoň 2 kredity.

37

Blok B2

sk: O#B2MA10B3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310254Geometrie Gaussovy roviny1/0Z23.41-KMDMOB1310011
OB2310257Logika1/0Z23.41-KMDM
OB2310256Teorie čísel a kryptografie0/1Z23.41-KMDM
OB2310255Teorie grafů1/0Z23.41-KMDM
OB2310264Finanční matematika0/1Z23.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu alespoň 2 kredity.

44

Blok B3

sk: O#B2MA10B4, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310258Algebra v informatice0/1Z24.41-KMDMOB2310N009
OB2310259Aplikace algebry0/1Z24.41-KMDMOB2310009OB1310506

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu alespoň 2 kredity.

51
51

Volitelné předměty

sk: O#B2MA10V2, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310V06Asistentská praxe z matematiky0/1Z3*41-KMDM
OB2310V10Matematická soutěž pro žáky prvního stupně0/1Z4LS41-KMDM
OB1310V01Základy moderního bridge0/2Z4*41-KMDM
OB1310V02Šachy0/2Z4*41-KMDM

57
57

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB029 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru matematika. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020