Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R015: Matematika se zaměřením na vzdělávání

Dvouoborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

1. semestr

sk: O#B231011, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310001Elementární matematika I0/2KZ31.41-KMDMOB2310206,
O02310001
OB2310008Pre-algebra2/2Z+Zk51.41-KMDMO02310008
OB2310012Syntetická geometrie I3/1Z41.41-KMDM

15

2. semestr

sk: O#B231021, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310002Elementární matematika II0/1Z12.41-KMDMOB2310001
OB2310009Lineární algebra2/2Z+Zk52.41-KMDMOB2310008O02310009,
OB2310N009
OB2310013Syntetická geometrie II1/2Z+Zk42.41-KMDMOB2310012

20

3. semestr

sk: O#B231031, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310006Matematická analýza I2/2Z+Zk43.41-KMDMOB2310206
OB2310020Metody řešení úloh B-I0/1Z33.41-KMDMOB2310206
OB2310010Polynomická algebra1/2KZ44.41-KMDMOB2310N009OB2310201

25

4. semestr

sk: O#B231041, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310016Analytická geometrie I2/2Z34.41-KMDMOB2310012OB2310203,
OB2310N016
OB2310004Matematická analýza II2/2Z+Zk44.41-KMDMOB2310006O02310004
OB2310015Teorie grafů0/1KZ14.41-KMDMOB2310255,
OB1310004

30

5. semestr

sk: O#B231051, roc: 3, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310091Algoritmy B-I2/0Z35., 6.41-KMDM
OB2310017Analytická geometrie II1/2Z+Zk55.41-KMDMOB2310016O02310017,
OB2310N204,
OB2310204
OB2310005Matematická analýza III1/2Z+Zk45.41-KMDMOB2310004
OB2310SZSouborná zkouška z matematiky pro bakalářské studiumSoub15.41-KMDMOB2310SZA

35

6. semestr

sk: O#B231061, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310092Matematický software B-I0/2Z36.41-KMDM
OB2310007Statistika a pravděpodobnost0/2KZ36.41-KMDMOB2310004OB2310217

40
40

Povinně volitelné předměty

Blok B1

sk: O#B231022, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310093Kombinatorika0/2KZ22.41-KMDM
OB2310094Matematické hry0/2KZ22.41-KMDM
OB2310095Sazba matematického textu0/2KZ22.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje minimálně jeden z předmětu skupiny. Student si zapisuje minimálně jeden z předmětu skupiny.

49

Blok B2

sk: O#B231032, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310072Geometrie Gaussovy roviny0/2KZ23.41-KMDMOB2310012OB2310254
OB2310096Kombinatorická geometrie0/2KZ23.41-KMDMOB2310012
OB2310097Teorie čísel0/2Z24.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje minimálně jeden z předmětu skupiny.

56

Blok B3

sk: O#B231042, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310098Algebra v informatice0/2KZ24.41-KMDMOB2310009OB2310258
OB2310099Aplikace algebry0/2KZ24.41-KMDMOB2310009
OB2310062Symetrie v algebře0/2KZ23., 4.41-KMDMOB2310009

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje minimálně jeden z předmětu skupiny.

63

Blok B4

sk: O#B231052, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310100Míra a pravděpodobnost0/2KZ25.41-KMDMOB2310004
OB2310044Numerické metody0/2KZ26.41-KMDMOB2310004OB2310263
OB2310067Rovnice a nerovnice0/2KZ36.41-KMDMOB2310010

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje minimálně jeden z předmětu skupiny.

70

Blok B5

sk: O#B231062, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310205Kuželosečky I1/0KZ25.41-KMDMOB2310203
OB2310101Logika0/2KZ25., 6.41-KMDM
OB2310068Rovnice, nerovnice a jejich soustavy II0/2KZ25., 6.41-KMDM
OB2310102Využití diferenciálního a integrálního počtu0/2KZ26.41-KMDMOB2310005OB2310267

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje minimálně jeden z předmětu skupiny.

77
77

Volitelné předměty

sk: O#B2310VP, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310V06Asistentská praxe z matematiky0/1Z3*41-KMDM
ON1310103Didakticko matematický seminář KMDM0/1Z2ZS41-KMDMON1310108,
ON2310V01
ON1310108Didakticko matematický seminář KMDM II0/1Z2LS41-KMDMON2310V01,
ON1310103
OB1310012Elementární matematika prohlubující seminář0/2Z2ZS41-KMDMOB2310206
OB2310251Geometrické modelování0/1Z2LS41-KMDM
OB2310V10Matematická soutěž pro žáky prvního stupně0/1Z4LS41-KMDM
OB2310500Orientační praxe pro studenty matematiky0/2Z2*41-KMDMOBPP14006OBPP14006,
OB2309040,
OBPP18006
OB2310V02Proseminář z dějin matematiky0/2Z3LS41-KMDM
OB2310V01Proseminář z matematiky0/2Z3*41-KMDM
ON2310V02Přípravný seminář k závěrečné práci0/2Z2LS41-KMDM
OB2310V04Využití SW v matematice0/2Z3LS41-KMDM

83
83

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB029 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru matematika. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry. Volitelné předměty Asistentská praxe z matematiky a Didakticko-matematický seminář lze zapisovat opakovaně.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020