Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2011/2012.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2319X11, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319111Matematika I.1/1KZ41.41-KITTVOB2319101
OB2319113Základy informační technologie0/2KZ41.41-KITTVOB2319103

13
13

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2319X12, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319114Algoritmizace a programování A1/2Z+Zk41.41-KITTVOB2319115,
OB2319104,
OB2319217
OB2319217
OB2319115Algoritmizace a programování B1/2Z+Zk41.41-KITTVOB2319218,
OB2319114,
OB2319105
OB2319218

Limit skupiny: 4

Student volí předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

20
20

Povinné předměty

sk: O#B2319X21, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319211Matematika II.1/1KZ22.41-KITTVOB2319111OB2319201
OB2319212Aplikovaná fyzika1/1Z+Zk22.41-KITTVOB2319111OB2319202
OB2319213Funkce a principy operačních systémů1/1Z22.41-KITTVOB2319113OB2319203
OB2319214Počítačová grafika1/2Z+Zk32.41-KITTVOB2319113OB2319204

25
25

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2319X22, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319215Vývoj aplikací v objektovém prostředí A1/1KZ32.41-KITTVOB2319114OB2319317,
OB2319206,
OB2319216
OB2319317
OB2319216Vývoj aplikací v objektovém prostředí B1/1KZ32.41-KITTVOB2319115OB2319206,
OB2319215,
OB2319318
OB2319318

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

32
32

Povinné předměty

sk: O#B2319X31, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319311Informatika2/1Z+Zk43.41-KITTVOB2319211OB2319301
OB2319312Počítačové sítě I.1/1KZ33.41-KITTVOB2319219,
OB2319213
OB2319304
OB2319316Úvod do architektury počítačů1/1KZ33.41-KITTVOB2319113OB2319102,
OB2319112
OB2319112

37
37

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2319X32, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319314Praktikum z grafického software – design1/1KZ23.41-KITTVOB2319214OB2319308,
OB2319315
OB2319315Praktikum z grafického software – technologie1/1KZ23.41-KITTVOB2319214OB2319314,
OB2319307

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

44
44

Povinné předměty

sk: O#B2319X41, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319411Administrace operačních systémů I.1/1KZ34.41-KITTVOB2319213OB2319403
OB2319412Databázové a informační systémy1/1KZ44.41-KITTVOB2319311OB2319404
OB2319415Práce s odbornými informacemi0/1Z14.41-KITTVOB2319311

49
49

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2319X42, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319413Design WWW aplikací1/2Z+Zk34.41-KITTVOB2319314OB2319406
OB2319414Tvorba WWW aplikací1/2Z+Zk34.41-KITTVOB2319315OB2319405

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

56
56

Povinné předměty

sk: O#B2319X51, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319511Počítačové sítě II.1/1Z+Zk35.41-KITTVOB2319312
OB2319512Právo a management v oblasti ICT1/1Z+Zk25.41-KITTVOB2319311

61
61

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2319X52, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319514Multimediální a hypermediální aplikace1/1Z+Zk45.41-KITTVOB2319314OB2319515
OB2319515Multimediální systémy1/1Z+Zk45.41-KITTVOB2319314OB2319514

Limit skupiny: 4

Student volí předměty v rozsahu minimálně 4 kredity.

68
sk: O#B2319X53, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319516Vývoj a administrace databázových aplikací A1/1KZ35.41-KITTVOB2319412
OB2319517Vývoj a administrace databázových aplikací B1/1KZ35.41-KITTVOB2319412

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

73
73

Povinné předměty

sk: O#B2319X61, roc: 3, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319611Tvorba a design multimediálních aplikací1/2KZ46.41-KITTVOB2319514
OB2319612Vstupně výstupní komunikace1/1KZ36.41-KITTVOB2319511
OB2319613Administrace operačních systémů II.1/2Z+Zk46.41-KITTVOB2319411,
OB2319511

79
79

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB031 Informační technologie

Podmínkou pro konání SZZ z oboru informační technologie se zaměřením na vzdělávání je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky z informační technologie a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru informační technologie. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z informační technologie není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.04.2020