Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R040: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

Povinné předměty

sk: O#BITTVA1, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319101Matematika I1/1Z+Zk31.41-KITTVOB2319111
OB2319102Úvod do architektury počítačů1/1KZ31.41-KITTV
OB2319103Základy informační technologie1/2KZ31.41-KITTV

15
15

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty

sk: O#BITTVB1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319104Algoritmizace a programování A1/1Z+Zk31.41-KITTVOB2319105
OB2319105Algoritmizace a programování B1/1Z+Zk31.41-KITTVOB2319104

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v rozsahu 3 kreditů.

24
24

Povinné předměty

Povinné předměty

sk: O#BITTVC2, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319201Matematika II.1/1KZ32.41-KITTVOB2319101
OB2319202Fyzika1/1Z+Zk22.41-KITTVOB2319101
OB2319203Funkce a principy operačních systémů1/1Z22.41-KITTVOB2319102
OB2319204Počítačová grafika1/2Z+Zk32.41-KITTVOB2319103,
OB2319102

31
31

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty

sk: O#BITTVD2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319205Vývoj aplikací v objektovém prostředí A1/1KZ32.41-KITTVOB2319104OB2319206
OB2319206Vývoj aplikací v objektovém prostředí B1/1KZ32.41-KITTVOB2319105

Limit skupiny: 3

Student volí předmět v rozsahu 3 kreditů.

40
40

Povinné předměty

Povinné předměty

sk: O#BITTVE3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319301Informatika1/1Z+Zk33.41-KITTVOB2319201,
OB2319205
OB2319311
OB2319302Úvod do teorie elektromagnetického pole1/0Z+Zk23.41-KITTVOB2319202,
OB2319201
OB2319303Základy elektrických obvodů1/1KZ23.41-KITTVOB2319202,
OB2319201
OB2319304Lokální počítačové sítě1/1Z+Zk33.41-KITTVOB2319203OB2319312

47
47

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty

sk: O#BITTVF3, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319307Praktikum z grafického software – technologie1/1KZ23.41-KITTVOB2319204OB2319314,
OB2319308
OB2319308Praktikum z grafického software – design1/1KZ23.41-KITTVOB2319204

Limit skupiny: 2

Student volí předmět v rozsahu 2 kreditů.

56
56

Povinné předměty

Povinné předměty

sk: O#BITTVG4, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319401Elektronika1/0Z+Zk24.41-KITTVOB2319303
OB2319402Praktikum z elektroniky0/2Z24.41-KITTVOB2319303
OB2319403Administrace operačních systémů1/2KZ34.41-KITTVOB2319304
OB2319404Databázové a informační systémy1/1Z+Zk34.41-KITTVOB2319203

63
63

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty

sk: O#BITTVH4, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319405Tvorba WWW aplikací1/2KZ34.41-KITTVOB2319204
OB2319406Design www aplikací1/2KZ34.41-KITTVOB2319204

Limit skupiny: 3

Student volí předmět v rozsahu 3 kreditů.

72
72

Povinné předměty

Povinné předměty

sk: O#BITTVI5, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319501Právo a management v oblasti ICT1/1Z+Zk25.41-KITTVOB2319404
OB2319502Práce s odbornými informacemi0/1Z25.41-KITTVOB2319415
OB2319503Datové a přenosové sítě2/0Z+Zk35.41-KITTVOB2319304

79
79

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty

sk: O#BITTVJ5, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319504Vývoj a administrace databázových aplikací A1/1KZ35.41-KITTVOB2319404,
OB2319403
OB2319505Vývoj a administrace databázových aplikací B1/1KZ35.41-KITTVOB2319404,
OB2319403
OB2319506Multimediální systémy1/1Z+Zk35.41-KITTVOB2319307,
OB2319401
OB2319507
OB2319507Multimediální a hypermediální aplikace1/1Z+Zk35.41-KITTVOB2319401,
OB2319307
OB2319506

Limit skupiny: 6

V 5. semestru si student volí z povinně volitelných předmětů jeden předmět z OB2319504, OB23219505 a jeden předmět z OB2319506, OB23219507 v rozsahu 6 kreditů

88
88

Povinné předměty

Povinné předměty

sk: O#BITTVK6, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319601Vstupně výstupní komunikace1/1Z26.41-KITTVOB2319402
OB2319602Tvorba a design multimediálních aplikací1/1KZ26.41-KITTVOB2319307,
OB2319506

95
95

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty

sk: O#BITTVL6, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2319605Služby datových sítí1/1KZ26.41-KITTVOB2319503
OB2319606Kódování a šifrování1/1KZ26.41-KITTVOB2319301
OB2319603Automatizace a kybernetika1/1Z+Zk36.41-KITTVOB2319301,
OB2319401
OB2319604Technické vybavení počítačů1/1Z+Zk36.41-KITTVOB2319401

Limit skupiny: 5

V 6. semestru si student volí z povinně volitelných předmětů jeden předmět z OB2319605, OB2319606 a jeden předmět z OB2319603, OB2319604 v rozsahu 5 kreditů.

105
105

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB031 Informační technologie

Podmínkou pro konání SZZ z oboru informační technologie se zaměřením na vzdělávání je splnění všech povinných předmětů a získání minimálního požadovaného počtu kreditů z předmětů povinně volitelných. SZZ se skládá ze zkoušky z informační technologie a obhajoby bakalářské práce, pokud je tato zadána na oboru informační technologie. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z informační technologie není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 02.04.2020