Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R233: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B238111, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308101Úvod do studia HV1/0Zk31.41-KHV
OB2308102Intonace a sluchová výchova I0/2KZ21.41-KHV
OB2308104Hudební nauka0/2KZ31.41-KHVOB2308151
OB2308106Hlasová příprava I0/1Z11.41-KHV
OB2308140Nástrojová příprava I0/1Z11.41-KHVOB2308106

13
sk: O#B238121, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308103Intonace a sluchová výchova II0/2Z22.41-KHVOB2308102
OB2308105Harmonie a základy kontrapunktu I0/2KZ22.41-KHVOB2308151
OB2308107Hlasová příprava II0/1Zk22.41-KHVOB2308106
OB2308141Nástrojová příprava II0/1Zk22.41-KHVOB2308140OB2308107
OB2308108Nauka o hudebních nástrojích1/0Zk22.41-KHV

16
sk: O#B238131, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308109Intonace a sluchová výchova III0/2Z+Zk33.41-KHVOB2308103OB2308154OB2308154
OB2308110Harmonie a základy kontrapunktu II1/1Z+Zk33.41-KHVOB2308104,
OB2308105
OB2308155OB2308155
OB2308111Hlasová příprava III0/1Z13.41-KHVOB2308107
OB2308113Dějiny hudby I1/1Z13.41-KHVOB2308156OB2308156
OB2308142Nástrojová příprava III0/1Z13.41-KHVOB2308141

19
sk: O#B238141, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308112Hlasová příprava IV0/1KZ14.41-KHVOB2308111OB2308159
OB2308114Dějiny hudby II1/1Z+Zk24.41-KHVOB2308113OB2308158OEB2308416
OB2308115Hudební formy1/1Z+Zk34.41-KHVOB2308157
OB2308143Nástrojová příprava IV0/1KZ14.41-KHVOB2308142OB2308160
OB2308116Práce s hudebně informačními zdroji0/1Z14.41-KHVOB2308161OB2308161

22
sk: O#B238151, roc: 3, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308117Hlasová příprava V0/1Z+Zk35.41-KHVOB2308111,
OB2308112
OB2308176OB2308176
OB2308119Základy taktovací techniky1/1Z+Zk35.41-KHVOB2308166OB2308166
OB2308120Dějiny hudby III1/1Z25.41-KHVOB2308114OB2308165OB2308165
OB2308144Nástrojová příprava V0/1Z+Zk35.41-KHVOB2308143OB2308177OB2308177
OB2308134Teorie hlasového projevu0/1Z15.41-KHVOB2308183
OB2308132Komplexní analýza skladeb1/1KZ35.41-KHVOB2308110,
OB2308115,
OB2308105
OB2308133OB2308133

Limit skupiny: 13 <> 15

27
sk: O#B238161, roc: 3, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308118Hlasová příprava VI0/1Z16.41-KHVOB2308176
OB2308121Dějiny hudby IV1/1Z+Zk46.41-KHVOB2308165OB2308167OB2308167
OB2308145Nástrojová příprava VI0/1Z16.41-KHVOB2308177
OB2308138Hudební estetika a publicistika0/1KZ26.41-KHV

30
30

Povinně volitelné předměty

sk: O#B238112, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308122Sborová praxe I0/2Z21.41-KHV
OB2308123Orchestrální praxe I0/2Z21.41-KHV

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

37
sk: O#B238122, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308124Sborová praxe II0/2Z22.41-KHVOB2308122
OB2308125Orchestrální praxe II0/2Z22.41-KHVOB2308123

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

42
sk: O#B238132, roc: 2, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308126Sborová praxe III0/2Z13.41-KHVOB2308124,
OB2308122
OB2308128Orchestrální praxe III0/2Z13.41-KHVOB2308123,
OB2308125

Limit skupiny: 1

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 1 kredit.

47
sk: O#B238133, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308130Veřejné vystoupení v pěvecké praxiKZ23.41-KHVOB2308107,
OB2308106
OB2308131Veřejné vystoupení v nástrojové praxiKZ23.41-KHVOB2308107,
OB2308106

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

52
sk: O#B238142, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308127Sborová praxe IV0/2KZ34.41-KHVOB2308126
OB2308129Orchestrální praxe IV0/2KZ34.41-KHVOB2308128

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 3 kredity.

57
sk: O#B238162, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308136Sbormistrovské praktikum0/2Z26.41-KHVOB2308119
OB2308137Dirigentské praktikum0/2Z26.41-KHVOB2308119

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v minimálním rozsahu 2 kredity.

62
62

Volitelné předměty

Volitelné předměty

sk: O#BHVM1, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2308146Umělecká a vědecká prezentaceZ4*41-KHV
OB2308147Komorní sbor0/2Z4*41-KHV
OB2308171Smíšený sbor0/2Z4*41-KHV
OB2308173Hra a doprovod písní na klavír0/1Z3*41-KHVOB2308101
OB2308178Dramatická výchova0/2Z2*41-KHV
OB2308179Etnická hudba a etnomuzikologie1/1Z4*41-KHV
OB2308180Pravoslavná hudba0/2Z4LS41-KHV
OB2308181Hudební fyziologie a fyzioterapie0/1Z1*41-KHV

70
70

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB004 Hudební výchova

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 31.08.2020