Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R039: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2008/2009.

8
8

Povinné předměty

Blok povinných předmětů

sk: O#B2306A, roc: 0, limit: 61
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2306001Úvod do studia FJ1/0Zk21.41-KFJL
OB2306002Fonetika a fonologie FJ I1/1Z21.41-KFJL
OB2306003Fonetika a fonologie FJ II0/2Zk22.41-KFJLOB2306002
OB2306004Deskriptivní gramatika0/2KZ21.41-KFJLOB2306063
OB2306006Morfologie I1/1Z12.41-KFJLOB2306063
OB2306007Morfologie II1/1Zk33.41-KFJLOB2306006
OB2306008Syntax I0/2Z24.41-KFJLOB2306007
OB2306009Syntax II0/2Zk35.41-KFJLOB2306008
OB2306010Lexikologie1/1Zk36.41-KFJL
OB2306011Historie a současnost FJ1/0Z15.41-KFJL
OB2306012Latina pro romanisty I0/1Z21.41-KFJL
OB2306013Latina pro romanisty II0/1Zk21., 2.41-KFJLOB2306066
OB2306014Analýza FJ I0/4Z31.41-KFJLOB2306064
OB2306015Analýza FJ II0/2KZ22.41-KFJLOB2306014OB2306065
OB2306016Analýza FJ III0/2KZ33.41-KFJLOB2306015OB2306071
OB2306017Analýza FJ IV0/2KZ34.41-KFJLOB2306016OB2306072
OB2306018Analýza FJ V0/2KZ35.41-KFJLOB2306072OPBF2F118A
OB2306019Analýza FJ VI0/2Z36.41-KFJLOB2306018OB2306076
OB2306020Překladová cvičení0/2Z24.41-KFJL
OB2306022Formy písemných projevů0/2Z23.41-KFJL
OB2306023Úvod do teorie literatury1/0Z12.41-KFJL
OB2306024Francouzská literatura 19. století1/2Zk33.41-KFJL
OB2306025Francouzská literatura přelomu 19. a 20. století1/2KZ24.41-KFJLOB2306024
OB2306026Francouzská literatura 18. století1/2KZ35.41-KFJLOB2306073
OB2306027Francouzská literatura 17. století1/2Z26.41-KFJLOB2306068
OB2306028Zahraniční pedagogická stážZ23., 4.41-KFJLO02306069

Limit skupiny: 61 <> 59

17
17

Povinně volitelné předměty

sk: O#B2306B, roc: 0, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2306029Současná Francie I0/1Z1*41-KFJL
OB2306030Současná Francie II0/1Z1LS41-KFJL
OB2306031Současná Francie III0/1Z1ZS41-KFJL
OB2306032Gramatická cvičení I0/1Z1*41-KFJL
OB2306033Gramatická cvičení II0/1Z1*41-KFJL
OB2306034Gramatická cvičení III0/1Z1*41-KFJL
OB2306035Expression écrite I0/1Z1LS41-KFJL
OB2306036Expression écrite II0/1Z1LS41-KFJL
OB2306037Expression écrite III0/1Z1ZS41-KFJLOPBF2F144B
OB2306038Expression écrite IV0/1Z1LS41-KFJL
OB2306039Expression orale I0/1Z1LS41-KFJL
OB2306040Expression orale II0/1Z1ZS41-KFJL
OB2306041Expression orale III0/1Z1LS41-KFJL
OB2306042Expression orale IV0/1Z1ZS41-KFJL
OB2306043Expression orale V0/1Z1LS41-KFJL
OB2306044Překladová cvičení I0/1Z1*41-KFJL
OB2306045Překladová cvičení II0/1Z1*41-KFJL
OB2306046Úvod do francouzské lingvitiky0/1Z1*41-KFJL
OB2306047Korektivní fonetická cvičení0/1Z1*41-KFJL
OB2306048Cvičení z lexikologie0/1Z1LS41-KFJL
OB2306049Doplňková cvičení z latiny0/1Z1LS41-KFJL
OB2306050Výběrový literární seminář0/1Z1*41-KFJL
OB2306051Francouzská historie v evropském kontextu1/0Z1*41-KFJL
OB2306052Využití multimédií při studiu FJ0/1Z1LS41-KFJL
OB2306053Úvod do odborné rešerše (seminář k bakalářské práci)0/1Z1ZS41-KFJLOPBF2F147B
OB2306060Konverzace0/1Z1LS41-KFJL

Limit skupiny: 10

Počínaje 2. semestrem student volí z nabídky PV předmětů alespoň 2 za semestr. Celkově získá z povinně volitelných předmětů minimálně 10 kreditů.

24
24

Volitelné předměty

Blok volitelných předmětů

sk: O#B2306C, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2306054Dějiny a kultura Francie v přehledu I1/0Z1*41-KFJL
OB2306055Dějiny a kultura Francie v přehledu II1/0Zk1LS41-KFJL

32
32

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB027 Francouzský jazyk a literatura

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 14.04.2020