Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R038: Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

Povinný modul

sk: O#B2305KA, roc: 0, limit: 65
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305111Úvod do studia dějepisu I.0/2Z21.41-KDDD
OB2305112Pravěk2/0Zk21.41-KDDD
OB2305113Úvod do předantických civilizací2/0Zk21.41-KDDD
OB2305114Dějiny antického starověku4/0Zk41.41-KDDD
OB2305121Úvod do studia dějepisu II.0/4Zk52.41-KDDDOB2305111
OB2305122Obecné dějiny I.4/0Zk42.41-KDDDOB2305111
OB2305124Historická geografie a kartografie1/1KZ22.41-KDDD
OB2305125Latina I.0/1Z22.41-KDDD
OB2305126Historická exkurze I.5DZ21., 2.41-KDDD
OB2305231Obecné dějiny II.3/0Zk43.41-KDDDOB2305121
OB2305232Latina II.0/1KZ23.41-KDDDOB2305125
OB2305233Historická regionalistika I.1/1Z23.41-KDDD
OB2305241Obecné dějiny III.3/0Zk44.41-KDDDOB2305121
OB2305242Latina III.0/1Z24.41-KDDDOB2305232
OB2305243Historická regionalistika II.1/1Zk34.41-KDDDOB2305233
OB2305244Základy ikonografie0/2KZ34.41-KDDD
OB2305246Historická exkurze II5DZ23., 4.41-KDDD
OB2305351Obecné dějiny IV.3/0Zk45.41-KDDDOB2305121
OB2305352Latina IV.0/1Zk35.41-KDDDOB2305242
OB2305353Dějiny umění I.2/0Zk35.41-KDDD
OB2305355Aktuální problémy historického výzkumu1/0Z15.41-KDDD
OB2305361Obecné dějiny V.3/0Zk46.41-KDDDOB2305121
OB2305362Dějiny umění II.2/0Zk36.41-KDDDOB2305353

15
15

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelný modul

sk: O#B2305KB, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB230523AVýběrový seminář I – A0/2Z33.41-KDDD
OB230523BVýběrový seminář I – B0/2Z33.41-KDDD
OB230523CVýběrový seminář I – C0/2Z33., 4.41-KDDD
OB230523DVýběrový seminář I – D0/2Z33.41-KDDDOPBD2D121B
OB230523EVýběrový seminář I – E0/2Z33.41-KDDD
OB230523FVýběrový seminář I – F0/2Z33.41-KDDD
OB230523GVýběrový seminář I – G0/2Z33.41-KDDD
OB230523HVýběrový seminář I – H0/2Z33.41-KDDD
OB230523IVýběrový seminář I – I0/2Z33.41-KDDD
OB230523JVýběrový seminář I – J0/2Z33.41-KDDD
OB230523KVýběrový seminář I – K0/2Z33.41-KDDD
OB230523LVýběrový seminář I – L0/2Z33.41-KDDD
OB230523MVýběrový seminář I – M0/2Z33.41-KDDD
OB230523NVýběrový seminář I – N0/2Z33.41-KDDD
OB230523OVýběrový seminář I – O0/2Z33.41-KDDD
OB230523PVýběrový seminář I – P0/2Z33.41-KDDD
OB230523QVýběrový seminář I – Q0/2Z33.41-KDDD
OB230523RVýběrový seminář I – R0/2Z33.41-KDDD
OB230523SVýběrový seminář I – S0/2Z33.41-KDDD
OB230523TVýběrový seminář I – T0/2Z33.41-KDDD
OB230523UVýběrový seminář I – U0/2Z33.41-KDDD
OB230523VVýběrový seminář I – V0/2Z33.41-KDDD
OB230523WVýběrový seminář I – W0/2Z33.41-KDDD
OB230523XVýběrový seminář I – X0/2Z33.41-KDDD
OB230523YVýběrový seminář I – Y0/2Z33.41-KDDD
OB230523ZVýběrový seminář I – Z0/2Z33.41-KDDD

Limit skupiny: 3

24
24

Volitelné předměty

Volitelný modul

sk: O#B2305KC, roc: 1, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2305123Výběrová přednáška A2/0Z31., 2.41-KDDD
OB2305234Výběrová přednáška C2/0Z31.41-KDDD
OB2305127Výběrová přednáška B2/0Z31.41-KDDD
OB2305236Výběrová přednáška D2/0Z31.41-KDDD

Témata volitelných přednášek se každoročně mění a studenti mohou předměty zapisovat opakovaně.

32
32

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB026 Dějepis

Základním smyslem státní závěrečné zkoušky je ověření odborných znalostí uchazeče, které získal během bakalářského programu studia. Zvláštní důraz je kladen na propojení obecných znalosti z historie s regionálními dějinami. Část státní závěrečné zkoušky "Dějepis" se skládá ústně ze tří KOMPONENT: 1. Dějiny starověku. 2. Dějiny středověku a novověku. 3. Dějiny 19.a 20. století. Tematické okruhy všech tří komponent jsou zveřejněny na stránkách katedry (http://kdddweb.pedf.cuni.cz/studium/bakalarske). Nesplnění kterékoli z těchto 3 komponent má za následek hodnocení celé části SSZk známkou "neprospěl".

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 01.07.2020