Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R037: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B2CJ09A1, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304100Teorie literatury I0/2Z21.41-KCLOB2304300
OB2304102Literárně historický proseminář I0/2Z21.41-KCLOB2304301
OB2303200Proseminář z českého jazyka0/2Z21.41-KCJOB2303400
OB2303201Fonetika a fonologie českého jazyka2/0Z21.41-KCJOB2303301,
OB2303401
OB2304114Dějiny české literatury I, II2/0Z21.41-KCLOB2304104,
OB2304329

13
sk: O#B2CJ09A2, roc: 1, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304103Teorie literatury II0/2Z+Zk42.41-KCLOB2304100OB2304302
OB2304105Literárně historický proseminář II0/2Z22.41-KCLOB2304102OB2304303
OB2303202Morfologie českého jazyka0/2Zk42.41-KCJOB2303200OB2303403
OB2303203Lexikologie českého jazyka0/2Zk42.41-KCJOB2303200OB2303404

16
sk: O#B2CJ09A3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304106Vybrané kapitoly ze světové literatury I0/2Z23.41-KCLOB2304103OB2304305
OB2304107Dějiny české literatury III1/0Zk43.41-KCLOB2304114OB2304304
OB2303204Rétorika a základy jazykové kultury0/2Z23.41-KCJOB2303402
OB2303005Syntax českého jazyka I0/2Z23.41-KCJOB2303202OB2303205

19
sk: O#B2CJ09A4, roc: 2, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304108Vybrané kapitoly ze světové literatury II0/2Z24.41-KCLOB2304106OB2304308
OB2303006Nauka o textu a stylu0/2Zk34.41-KCJOB2303005OB2303206,
OB2303407
OB2303008Syntax českého jazyka II0/2Z+Zk34.41-KCJOB2303005OB2303208
OB2303207Základy slavistiky a staroslověnštiny0/1Zk24.41-KCJOB2303005OB2303409
OB2304115Literární věda2/0Zk34.41-KCLOB2304103OB2304109

22
sk: O#B2CJ09A5, roc: 3, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304110Dějiny české literatury IV1/0Z15.41-KCLOB2304107
OB2303009Historická mluvnice českého jazyka I0/2Z25.41-KCJOB2303005OB2303209
OB2304116Úvod do studia starší české literatury2/0Zk35.41-KCLOB2304111
OB2304117Interpretace základních děl české literatury I0/2Z25.41-KCLOB2304103OB2304112

25
sk: O#B2CJ09A6, roc: 3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303011Historická mluvnice českého jazyka II0/1Zk26.41-KCJOB2303009OB2303211
OB2303212Sémantika0/2Z26.41-KCJOB2303203
OB2304113Dějiny české literatury V2/0Zk46.41-KCLOB2304110
OB2304118Interpretace základních děl české literatury II0/2Z26.41-KCLOB2304117OB2304112
OB2303210Teorie a vývoj spisovné češtiny0/1Z26.41-KCJOB2303005O02303081

28
28

Povinně volitelné předměty

Blok C1

sk: O#B230322, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303213Český národní korpus0/1Z22.41-KCJOB2303201
OB2303214Pražský lingvistický kroužek0/1Z22.41-KCJOB2303201
OB2303215Úvod do slovanského jazyka0/1Z22.41-KCJOB2303201

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity.

37

Blok C2

sk: O#B230352A, roc: 3, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303218Jazyk regionu0/1Z15.41-KCJOB2303008
OB2303217Aktuální otázky současné bohemistiky0/1Z15.41-KCJOB2303008
OB2303012Onomastika0/1Z15.41-KCJOB2303008

Limit skupiny: 1

Student zapisuje předměty alespoň za 1 kredit. Student si zapisuje předměty v rozsahu 1 kredit.

44

Blok C3

sk: O#B230362A, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303219Sociolingvistika0/1Zk26.41-KCJOB2303009OB2303411
OB2303220Psycholingvistika0/1Zk26.41-KCJOB2303009OB2303408
OB2303221Lexikografie – historie a současnost0/1Zk26.41-KCJOB2303009

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity. Student zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity.

51
51

Volitelné předměty

sk: O#B2303V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303V01Základy praslovanštiny a staroslověnštiny0/2Z4LS41-KCJ
OB2303V02Historické kořeny vyučování češtiny0/1Z1*41-KCJ
OB2303V03Reklamní komunikace0/1Z3*41-KCJ
OB2303V04Potřeby integrovaného žáka v běžné hodině českého jazyka0/1Z3*41-KCJ
OB2303V05Příčiny neúspěchu v českém jazyce0/1Z3*41-KCJ
OB2303V06RWCT v komunikační a slohové výchově0/2Z4LS41-KCJ
OB2303V07Žák-cizinec v české škole0/1Z3*41-KCJ
OB2303V08Praha a okolí z filologického pohledu0/2Z4*41-KCJ
OB2303V09Výroba hmatových knížek pro hodiny ČJ0/2Z4*41-KCJ
OB2303V10Základy tvorby odborného textu0/1Z3ZS41-KCJ
OB2303V11Praktická rétorika0/2Z4*41-KCJ
OB2303V12Repetitorium základů bohemistické lingvistiky0/2Z4LS41-KCJ
OB2303V13Žáci se specifickými poruchami učení ve vyučovacím předmětu český jazyk0/2Z4*41-KCJ
OB2303V14Čeština pro vzdělávací praxi0/2Z3*41-KCJ
OB2304V01Seminář z české literatury I0/2Z2ZS41-KCL
OB2304V02Studentská výměna s Univerzitou Řezno (Bc., Navazmag.)7DZ2*41-KCL
OB2304V10Jednodenní exkurze1DZ2*41-KCL
OB2304V12Půldenní exkurze5/0Z1*41-KCL
OB2304V14Dramatický a divadelní seminář0/2Z4*41-KCL

57
57

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB022 Český jazyk a literatura

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 05.09.2020