Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R037: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2008/2009.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B230311, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303200Proseminář z českého jazyka0/2Z21.41-KCJOB2303400
OB2303201Fonetika a fonologie českého jazyka2/0Z21.41-KCJOB2303301,
OB2303401

13
sk: O#B230321, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303202Morfologie českého jazyka0/2Zk42.41-KCJOB2303200OB2303403
OB2303203Lexikologie českého jazyka0/2Zk42.41-KCJOB2303200OB2303404

16
sk: O#B230331, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303204Rétorika a základy jazykové kultury0/2Z23.41-KCJOB2303402
OB2303205Syntax českého jazyka I2/2Z23.41-KCJOB2303200OB2303405,
OB2303005

19
sk: O#B230341, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303206Nauka o textu a stylu0/2Z44.41-KCJOB2303205,
OB2303203
O02303009,
OB2303006,
OB2303407
OB2303208Syntax českého jazyka II0/2Z+Zk44.41-KCJOB2303205OB2303008

22
sk: O#B230351, roc: 3, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303209Historická mluvnice českého jazyka I1/2Z25.41-KCJOB2303009
OB2303317Komplexní jazykové rozbory0/2Z35., 6.41-KCJOB2303205

25
sk: O#B230361, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2303211Historická mluvnice českého jazyka II0/1Zk46.41-KCJOB2303209OB2303011
OB2303210Teorie a vývoj spisovné češtiny0/1Z26.41-KCJOB2303005O02303081

28
sk: O#B2304X1, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304100Teorie literatury I0/2Z21.41-KCLOB2304300
OB2304114Dějiny české literatury I, II2/0Z21.41-KCLOB2304104,
OB2304329
OB2304102Literárně historický proseminář I0/2Z21.41-KCLOB2304301
OB2304103Teorie literatury II0/2Z+Zk42.41-KCLOB2304100OB2304302
OB2304105Literárně historický proseminář II0/2Z22.41-KCLOB2304102OB2304303

31
sk: O#B2304X2, roc: 2, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304106Vybrané kapitoly ze světové literatury I0/2Z23.41-KCLOB2304103OB2304305
OB2304107Dějiny české literatury III1/0Zk43.41-KCLOB2304114OB2304304
OB2304108Vybrané kapitoly ze světové literatury II0/2Z24.41-KCLOB2304106OB2304308
OB2304115Literární věda2/0Zk34.41-KCLOB2304103OB2304109

34
sk: O#B2304X3, roc: 3, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2304110Dějiny české literatury IV1/0Z15.41-KCLOB2304107
OB2304116Úvod do studia starší české literatury2/0Zk35.41-KCLOB2304111
OB2304117Interpretace základních děl české literatury I0/2Z25.41-KCLOB2304103OB2304112
OB2304113Dějiny české literatury V2/0Zk46.41-KCLOB2304110
OB2304118Interpretace základních děl české literatury II0/2Z26.41-KCLOB2304117OB2304112

38
38

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB022 Český jazyk a literatura

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 25.10.2019