Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7507R036: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 až 2009/2010.

8
8

Povinné předměty

Blok povinných předmětů

sk: O#B230111, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301001Morfologie I1/1KZ21.41-KAJL
OB2301004Úvod do jazyka1/1Zk31.41-KAJL
OB2301009Úvod do studia literatury1/1Zk31.41-KAJL
OB2301015Moderní angličtina I0/2Z21.41-KAJL

15

Blok povinných předmětů

sk: O#B230121, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301002Morfologie II0/2Zk32.41-KAJLOB2301001
OB2301003Fonetika a fonologie I1/1Z22.41-KAJLOB2301004OPBA2A103A
OB2301010Starší anglická literatura1/1Z22.41-KAJLOB2301009
OB2301016Moderní angličtina II0/2Zk32.41-KAJLOB2301015

20

Blok povinných předmětů

sk: O#B230131, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301005Fonetika a fonologie II1/1Zk33.41-KAJLOB2301003OPBA2A105A
OB2301011Anglická literatura 19. století1/1Z23.41-KAJLOB2301010
OB2301017Moderní angličtina III0/2Z23.41-KAJLOB2301016
OB2301019Akademické psaní0/2KZ23.41-KAJL

25

Blok povinných předmětů

sk: O#B230141, roc: 2, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301006Lexikologie1/1Zk24.41-KAJLOB2301002,
OB2301005
OB2301012Britská literatura 20. století1/2Zk54.41-KAJLOB2301011
OB2301018Moderní angličtina IV0/2KZ24.41-KAJLOB2301017

30

Blok povinných předdmětů

sk: O#B230151, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301007Syntax I1/1KZ35., 6.41-KAJLOB2301006OPBA2A112A
OB2301013Americká literatura do konce 19. st.1/1Z25.41-KAJLOB2301012
OB2301020Moderní angličtina V0/2Zk45.41-KAJLOB2301018OPBA2A119A

35

Blok povinných předmětů

sk: O#B230161, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301008Syntax II1/1Zk25., 6.41-KAJLOB2301007OPBA2A116A
OB2301014Americká literatura 20. st.1/2Zk26.41-KAJLOB2301013OPBA2A117A
OB2301021Moderní angličtina VI0/2Z16.41-KAJLOB2301020
OSOZ2BKlauzurní práce (B AJ – lingv.)KLP15.41-KAJLOB2301013 P,
OB2301014 P,
OB2301019 P,
OB2301020 P,
OB2301021 P,
OB2301007 P,
OB2301008 P
OSOZ2A
OSOZ2BBKlauzurní práce (B AJ – lit.)KLP15.41-KAJLOB2301007 P,
OB2301008 P,
OB2301013 P,
OB2301014 P,
OB2301019 P,
OB2301020 P,
OB2301021 P
OSOZ2AA

40
40

Povinně volitelné předměty

Blok PV – 1. semestr

sk: O#B230112, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301022British Studies0/1Z21.41-KAJLOB2301024 Z,
OB2301023 Z
OB2301023Psaní I0/1Z21.41-KAJLOB2301024 Z,
OB2301022 Z
OB2301024Literatura s tématikou dětství I0/1Z21.41-KAJLOB2301023 Z,
OB2301022 Z

Limit skupiny: 2

Blok 1 – 1/ZS – student volí pv předmět za 2 kredity. Student volí předměty v rozsahu právě 2 kredity.

49

Blok PV – 2. semestr

sk: O#B230122, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301025American Studies0/1Z22.41-KAJLOB2301022
OB2301026Psaní II0/1Z22.41-KAJLOB2301023
OB2301027Literatura s tématikou dětství II0/1Z22.41-KAJLOB2301024

Limit skupiny: 2

Blok 2 – 1/LS – student volí pv předměty za 2 kredity. Student volí předměty v rozsahu 2 kredity.

56

Blok PV – 3. semestr

sk: O#B230132, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301029Překlad I0/1Z23.41-KAJL
OB2301030Literární interpretace I0/2Z23.41-KAJL
OB2301036Výběrový didaktický seminář (drama) I0/2Z23.41-KAJL

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

63

Blok PV – 4. semestr

sk: O#B230142, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301031Překlad II0/1Z24.41-KAJLOB2301029
OB2301033Literární interpretace II0/1Z24.41-KAJLOB2301030
OB2301040Výběrový didaktický seminář (drama) II0/1Z24.41-KAJLOB2301036

Limit skupiny: 2

Blok 4 – 2/LS – student volí pv předměty za 2 kredity. Student volí předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

70

Blok PV – 5. semestr

sk: O#B230152, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301034Aj v multikulturní Evropě I0/2Z35.41-KAJL
OB2301035Tvůrčí psaní0/2Z35.41-KAJL
OB2301041Výběrový literární seminář0/2Z35.41-KAJL
OB2301042Úvod do didaktiky AJ I0/2Z35.41-KAJL

Limit skupiny: 3

Student volí předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

77

Blok PV – 6. semestr

sk: O#B230162, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2301037Aj v multikulturní Evropě II0/2Z26.41-KAJLOB2301034
OB2301039Sémantika0/2Z26.41-KAJL
OB2301043Úvod do didaktiky AJ II0/2Z26.41-KAJLOB2301042

Limit skupiny: 2

Student volí předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

85
85

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB011 Anglický jazyk

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020