Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R235: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B932111, roc: 1, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB9321001Úvod do výtvarné kultury2/1Z+Zk51.41-KVV
OB9321002Výtvarný projev a výchova 12/1KZ31.41-KVV
OB9321003Kurz výtvarné tvorby 11TKZ41.41-KVV
OB9321004Kresba 11/2KZ31.41-KVV
OB9321005Autorská a dokumentární fotografie 11/2KZ31.41-KVV
OB9321006Materiálové experimenty – grafika 10/2KZ31.41-KVV
OB9321007Užitá grafika 2D 11/2Z+Zk41.41-KVV

Limit skupiny: 7 <> 25

15
sk: O#B932121, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB9321008Základy výtvarné kultury 12/1KZ32.41-KVVOB9321001
OB9321009Výtvarný projev a výchova 22/1KZ32.41-KVVOB9321002
OB9321010Kresba 20/2KZ32.41-KVVOB9321004
OB9321011Malba 11/3KZ32.41-KVVOB9321004
OB9321012Modelování 10/2Z22.41-KVVOB9321003
OB9321013Autorská fotografie 21/2KZ32.41-KVVOB9321005
OB9321014Webové programování I1/1Z+Zk42.41-KVVOB9321007
OB9321032Exkurze z VV11TZ12.41-KVVOB9321A01

Limit skupiny: 8 <> 22

20
sk: O#B932131, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB9321015Základy výtvarné kultury 21/1Z+Zk43.41-KVVOB9321008
OB9321016Psychologie vizuální komunikace a umění 11/1Z+Zk43.41-KVVOB9321001OB9321A16
OB9321017Výtvarný projev a výchova 31/1Z+Zk43.41-KVVOB9321009
OB9321018Orbis pictus 11/1Z+Zk43.41-KVVOB9321009OB9321A18
OB9321019Kresba 30/2Z23.41-KVVOB9321010
OB9321020Užitá grafika 3D 11/1Z23.41-KVVOB9321007
OB9321021Autorská fotografie 31/2Z23.41-KVVOB9321013
OB9321022Dokumentární tvorba 1 – video1/1Z23.41-KVVOB9321013

Limit skupiny: 8 <> 24

25
sk: O#B932141, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB9321026Základy výtvarné kultury 32/1KZ44.41-KVVOB9321015
OB9321027Orbis pictus 21/1KZ34.41-KVVOB9321018OB9321A27
OB9321028Artefiletická propedeutika1/1KZ34.41-KVVOB9321016OB9321A28
OB9321029Kresba 41/2Zk44.41-KVVOB9321019
OB9321030Užitá grafika 3D 2 – modelace objektů1/1KZ34.41-KVVOB9321020
OB9321031Dokumentární tvorba 2 – střih1/1KZ34.41-KVVOB9321022
OB9321051Exkurze z VV 24DZ24.41-KVVOB9321015

Limit skupiny: 7 <> 22

30
sk: O#B932151, roc: 3, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB9321039Základy výtvarné kultury 42/2Z+Zk55.41-KVVOB9321026OB9321A39
OB9321040Kresba 50/3Z25.41-KVVOB9321029
OB9321041Dějiny hraného filmu 11/2Z35.41-KVVOB9321009
OB9321042Seminář Bakalářské práce 10/2Z35.41-KVVOB9321016
OB9321046Kurz multimediální prezentace (blok. soustředění)5DKZ55.41-KVVOB9321014

33
sk: O#B932161, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB9321047Základy výtvarné kultury 51/2KZ46.41-KVVOB9321039OB9321A47
OB9321048Dějiny hraného filmu 21/2KZ46.41-KVVOB9321041
OB9321049Seminář Bakalářské práce 20/2Z36.41-KVVOB9321042
OB9321050Autorská prezentace bakalářské práce0/4KZ46.41-KVVOB9321046

Limit skupiny: 4 <> 15

38
38

Povinně volitelné předměty

sk: O#B932132, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB9321023Malba 2 (projekt Dílna 1)0/2Z23.41-KVVOB9321011
OB9321024Prostorová a objektová tvorba 1 (projekt Dílna 1)1/1KZ23.41-KVVOB9321012
OB9321025Materiálové experimenty – grafika 2 (projekt Dílna 1)1/1Z23.41-KVVOB9321006

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu 4 kredity.

45
sk: O#B932142, roc: 2, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB9321033Malba 3 (projekt Dílna 2)0/2KZ34.41-KVVOB9321023
OB9321034Prostorová a objektová tvorba 2 (projekt Dílna 2)1/1KZ34.41-KVVOB9321024
OB9321035Grafika 1 (projekt Dílna 2)0/2KZ34.41-KVVOB9321025

Limit skupiny: 6

Student zapisuje předměty v rozsahu 6 kreditů.

50
sk: O#B932143, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB9321036Užitá grafika 2D 2 (projekt Média)1/1KZ34.41-KVVOB9321007
OB9321037Autorská fotografie 4 (projekt Média)1/2KZ34.41-KVVOB9321021
OB9321038Webdesign 2 (projekt Média)0/2KZ34.41-KVVOB9321014

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu 3 kredity.

55
sk: O#B932152, roc: 3, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB9321043Užitá grafika 2D 3 (projekt Média)1/3Z+Zk45.41-KVVOB9321036
OB9321044Autorská fotografie 5 (projekt Média)1/3Z+Zk45.41-KVVOB9321037
OB9321045Webdesign 3 (projekt Média)1/3Z+Zk45.41-KVVOB9321038

Limit skupiny: 4

Student zapisuje předměty v rozsahu 4 kredity.

61
61

Příslušné části státní zkoušky:
OSZB050 Výtvarná kultura
OSZB051 Výtvarná teorie a vzdělávání

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 25.10.2019