Studijní program B7507: Specialization in Education

Studijní obor 7504R015: Matematika se zaměřením na vzdělávání

Jednooborové studium

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2011/2012.

8
8

Povinné předměty

Povinné předměty 1. semestr

sk: O#B1310P1, roc: 1, limit: 22
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB1310002Základy počítačové gramotnosti pro matematiky0/1Z21.41-KMDM
OB2310206Elementární matematika0/1Z21.41-KMDMO02310001,
OB2310001
OB1310012Elementární matematika prohlubující seminář0/2Z21.41-KMDMOB2310206
OB2310257Logika1/0Z21.41-KMDM
OB1310003Logika seminář0/1KZ11.41-KMDMOB2310257
OB2310008Pre-algebra2/2Z+Zk51.41-KMDMO02310008
OB2310012Syntetická geometrie I3/1Z41.41-KMDM
OB1310014Syntetická geometrie I prohlubující seminář0/1Z11.41-KMDMOB2310012
OB2310255Teorie grafů1/0Z21.41-KMDM
OB1310004Teorie grafů seminář0/1KZ11.41-KMDM

15

Povinné předměty 2. semestr

sk: O#B1310P2, roc: 1, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310207Kombinatorika1/0Z22.41-KMDM
OB1310093Kombinatorika – prohlubující seminář0/2Z22.41-KMDMOB2310207
OB1310011Komplexní čísla0/1Z22.41-KMDMOB2310002
OB2310009Lineární algebra2/2Z+Zk52.41-KMDMOB2310008O02310009,
OB2310N009
OB2310092Matematický software B-I0/2Z32.41-KMDM
OB2310261Rovnice, nerovnice a jejich soustavy I1/0Z22.41-KMDMOB2310206
OB1310005Rovnice, nerovnice a jejich soustavy I seminář0/1KZ12.41-KMDMOB2310206OB2310261
OB2310253Úvod do LaTeXu0/1Z21.41-KMDMOB1310007
OB2310202Syntetická geometrie II1/1Z+Zk32.41-KMDMOB2310012
OB1310013Syntetická geometrie II prohlubující seminář0/2Z21., 2.41-KMDMOB2310012OB2310202OKB2310013
OB2310200Úvod do matematické analýzy0/1Z22.41-KMDM

20

Povinné předměty 3. semestr

sk: O#B1310P3, roc: 2, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310006Matematická analýza I2/2Z+Zk43.41-KMDMOB2310206
OB2310020Metody řešení úloh B-I0/1Z33.41-KMDMOB2310206
OB2310254Geometrie Gaussovy roviny1/0Z23.41-KMDMOB1310011
OB2310265Kombinatorika a pravděpodobnost1/0Z23.41-KMDMOB2310207
OB1310101Lineární algebra II2/2Zk53.41-KMDMOB2310N009
OB1310102Matematický software B-II0/2Z23.41-KMDM
OB1310N001Středoškolská matematika čtená podruhé0/5KZ83.41-KMDMO#B1310N01

25

Povinné předměty 4. semestr

sk: O#B1310P4, roc: 2, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310203Analytická geometrie I1/2Z+Zk34.41-KMDMOB2310012OB2310016,
OB2310N016
OB2310004Matematická analýza II2/2Z+Zk44.41-KMDMOB2310006O02310004
OB1310108Analytická geometrie I prohlubující seminář0/1Zk14.41-KMDMOB2310012OB2310203
OB1310107Finanční matematika0/2Z34.41-KMDMOB2310N009
OB2310269Metrické a normované prostory1/0Z24.41-KMDM
OB1310110Metrické a normované prostory seminář0/1KZ14.41-KMDMOB2310269
OB1310109Přípravný seminář k závěrečné práci0/2Z24.41-KMDM

30

Povinné předměty 5. semestr

sk: O#B1310P5, roc: 3, limit: 26
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310N204Analytická geometrie II2/1KZ45.41-KMDMOB2310N016OB2310204
OB2310N005Matematická analýza III2/2Z+Zk55.41-KMDMOB2310N004OB2310005OB2310005
OB2310260Symetrie v algebře1/0KZ25.41-KMDMOB2310N009 Z
OB2310201Polynomická algebra1/2KZ35.41-KMDMOB2310009
OB1310506Aplikace algebry0/1Z25.41-KMDMOB2310N009OB2310259
OB1310N002Logika2/0Zk45.41-KMDMOB2310008
OB2310091Algoritmy B-I2/0Z35., 6.41-KMDM
OB1310206Aplikace matematické analýzy0/2Z35.41-KMDMOB2310N004

35

Povinné předměty 6. semestr

sk: O#B1310P6, roc: 3, limit: 20
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310N217Statistika a pravděpodobnost1/2KZ46.41-KMDMOB2310N004OB2310217
OB2310067Rovnice a nerovnice0/2KZ36.41-KMDMOB2310010
OB2310097Teorie čísel0/2Z26.41-KMDM
OB2310SZSouborná zkouška z matematiky pro bakalářské studiumSoub15.41-KMDMOB2310SZA
OB2310268Analytická geometrie III2/1Z46.41-KMDMOB2310203
OB1310N003Symetrie v algebře II2/0KZ36.41-KMDMOB2310N009
OB1310N004Rovnice a nerovnice II0/2KZ36.41-KMDMOB2310010

40
40

Povinně volitelné předměty

Blok 2

sk: O#B1310B2, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310264Finanční matematika0/1Z23.41-KMDM
OB2310256Teorie čísel a kryptografie0/1Z23.41-KMDM

Limit skupiny: 2

Student zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity.

49
49

Povinné předměty

Blok 3

sk: O#B1310B3, roc: 0, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310258Algebra v informatice0/1Z24.41-KMDMOB2310N009
OB2310259Aplikace algebry0/1Z26.41-KMDMOB2310009OB1310506

Limit skupiny: 2 <> 4

Student zapisuje předměty v rozsahu 2 kredity.

58
58

Volitelné předměty

sk: O#B1310VP, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2310V06Asistentská praxe z matematiky0/1Z3*41-KMDM
OB2310V10Matematická soutěž pro žáky prvního stupně0/1Z4LS41-KMDM
OB1310V02Šachy0/2Z4*41-KMDM
OB1310V01Základy moderního bridge0/2Z4*41-KMDM

64
64

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB029 Matematika

SZZ se skládá ze zkoušky z matematiky a obhajoby bakalářské práce. Pořadí obhajoby bakalářské práce a zkoušky z matematiky není stanoveno. Podrobnější požadavky jsou umístěny na webových stránkách katedry. Volitelné předměty Asistentská praxe z matematiky a Didakticko-matematický seminář lze zapisovat opakovaně.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 24.02.2020