Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

Studijní obor 7507R038: Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#PBD2DA1, roc: 1, limit: 21
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBD2D101AÚvod do studia dějepisu I0/2Z31.41-KDDD
OPBD2D102ADějiny předantických civilizací2/0Zk21.41-KDDD
OPBD2D103ADějiny antického starověku4/0Zk41.41-KDDD
OPBD2D104AÚvod do studia dějepisu II0/3Zk42.41-KDDD
OPBD2D105AObecné dějiny I4/0Zk42.41-KDDD
OPBD2D106AKlasické tradice I0/2Z42.41-KDDDOPBD2D103A

13
sk: O#PBD2DA2, roc: 2, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBD2D107AObecné dějiny II4/0Zk43.41-KDDD
OPBD2D108AHistorická regionalistika českých zemí I1/1Z33.41-KDDD
OPBD2D109AKlasické tradice II0/2Zk33.41-KDDDOPBD2D106A
OPBD2D110AObecné dějiny III4/0Zk44.41-KDDD
OPBD2D111AHistorická regionalistika českých zemí II1/1Zk34.41-KDDD

16
sk: O#PBD2DA3, roc: 3, limit: 14
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBD2D112AObecné dějiny IV4/0Zk45.41-KDDD
OPBD2D113ADějiny historiografie2/0Zk45.41-KDDD
OPBD2D114AObecné dějiny V4/0Zk56.41-KDDD
OPBD2D115AAkt. problémy historického výzkumu1/0KZ16.41-KDDD

19
19

Povinně volitelné předměty

Historické exkurze

sk: O#PBD2DB1, roc: 1, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBD2D116BHistorická exkurze I0/1Z21., 2.41-KDDD
OPBD2D117BHistorická exkurze II0/1Z21., 2.41-KDDD

Limit skupiny: 4 >= 4

28

Výběrové semináře I

sk: O#PBD2DB2, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBD2D118BVýběrový seminář I A0/2Z34.41-KDDD
OPBD2D119BVýběrový seminář I B0/2Z34.41-KDDD
OPBD2D120BVýběrový seminář I C0/2Z34.41-KDDD
OPBD2D121BVýběrový seminář I D0/2Z34.41-KDDD
OPBD2D122BVýběrový seminář I E0/2Z34.41-KDDD

Limit skupiny: 3

35

Výběrové semináře II

sk: O#PBD2DB3, roc: 3, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBD2D123BVýběrový seminář II A0/2KZ35.41-KDDDOPBD2D118B
OPBD2D124BVýběrový seminář II B0/2KZ35.41-KDDDOPBD2D118B
OPBD2D125BVýběrový seminář II C0/2KZ35.41-KDDDOPBD2D118B
OPBD2D126BVýběrový seminář II D0/2KZ35.41-KDDDOPBD2D118B
OPBD2D127BVýběrový seminář II E0/2KZ35.41-KDDDOPBD2D118B

Limit skupiny: 3

42

Výběrové semináře

sk: O#PBD2DB4, roc: , limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBD2D128BBakalářský seminář0/1KZ441-KDDD

47
47

Povinně volitelné předměty

Výběrové kurzy I

sk: O#PBD2DB5, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBD2D132BVýběrový kurz I A1/1KZ23.41-KDDD
OPBD2D133BVýběrový kurz I B1/1KZ23.41-KDDD
OPBD2D134BVýběrový kurz I C1/1KZ23.41-KDDD
OPBD2D135BVýběrový kurz I D1/1KZ23.41-KDDD

Limit skupiny: 2

56

Výběrové kurzy II

sk: O#PBD2DB6, roc: 3, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPBD2D136BVýběrový kurz II A0/1KZ15.41-KDDDOPBD2D132B
OPBD2D137BVýběrový kurz II B0/1KZ15.41-KDDDOPBD2D132B
OPBD2D138BVýběrový kurz II C0/1KZ15.41-KDDDOPBD2D132B
OPBD2D139BVýběrový kurz II D0/1KZ15.41-KDDDOPBD2D132B

Limit skupiny: 1

64
64

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB026 Dějepis

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 16.05.2018